BibTex RIS Kaynak Göster

TİG Ve Kalite - Performans İlişkisi: Ülke Deneyimleri

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 93 - 120, 01.06.2014

Öz

1983 yılından bu yana başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde kullanılmak için uygulamaya konan TİG’e dayalı finansman sistemleri genel olarak; “Şeffaflığı Artırmak, Etkinliği Sağlamak ve Hastanelerin Yönetimini Desteklemek” amaçlarını hedeflemektedir. TİG uygulamasını sürdüren ülkeler ortalama kalış süreleri, yatak sayıları, ortalama vaka maliyetleri gibi göstergelerde performans ve kalite artışı sağlamayı başarmışlardır.Sonuç olarak klinik ve maliyet verilerinden hareketle daha adil bir finansman sistemi sağlayan TİG, ayrıca sağlık alanında rol alan aktörlere yol gösterecek demografik, tıbbi ve maliyet verilerini de sunmakta ve çok fonksiyonlu yapısı ile uygulama yapan ülkelerde TİG sistemleri sürekli genişletilmekte, diğer ülkeler ise özellikle maliyetlerin azaltılması, performans ve kalite artışları üzerine olumlu etkisi olan TİG uygulamasını kendilerine adapte etmek için uğraşılarını sürdürmektedirler

DRG And Quality - Performance Relationship: Country Experiences

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 93 - 120, 01.06.2014

Öz

Since 1983, especially in developed countries, including reimbursement of health care
services for use in the DRG implemented based financing systems in general; “Enhancing
Transparency, Efficiency and Hospital Administration Supporting Ensure” aims
objectives. Countries continue DRG average length of stay, number of beds, average
case performance and quality indicators such as cost increases have been able toprovide.
As a result, the clinical and cost data, stemming from a fairer funding system that
provides DRG, also in the health field as the actors to show the way, demographic,
medical and cost data is also providing and multifunctional structure and practicing
in countries DRG systems are constantly being expanded, other countries, especially
the reduction of costs , with positive effects on growth performance and quality DRG
continue their struggle to adapt to them.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47HE24AV
Bölüm Makale
Yazarlar

Umut Beylik Bu kişi benim

Abdullah Öztürk Bu kişi benim

Bayram DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Beylik, U., Öztürk, A., & DEMİR, B. (2014). TİG Ve Kalite - Performans İlişkisi: Ülke Deneyimleri. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 8(2), 93-120.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi