BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye ve Dünya'da Sağlık Turizmi

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 27 - 42, 01.06.2014

Öz

Sağlık turizmi, son zamanlarda ülkelerin imaj ve gelir kaynağı olarak dikkatini çekmektedir. Sağlık turizmi, insanların başka ülkelere giderek güvenilir ve profesyonel sağlık hizmet sunucularından beklemeksizin kısa sürede, yüksek teknolojide, kaliteli ve düşük maliyette sağlık hizmeti almasını sağlamaktadır. Sağlık turizmi, sadece sağlık turistlerinin sağlığını korumayı, tedavi etmeyi, geliştirmeyi ve rehabilite etmeyi değil, aynı zamanda turizm hareketini de içinde barındırmaktadır. Sağlık turizmi ile birlikte ülkeler, uluslararası sağlık alanında rekabet edebilirlik ve sağlık eğitim kalitesini artırmak için akreditasyona gitmektedir. Sağlık turizmi, medikal turizm, termal ve spa – wellness turizm, ileri yaş ve engelli turizmi olarak üçe ayrılmaktadır. Çalışmada, sağlık turizmi hakkında genel bilgi verilmiş, Türkiye’de ve Dünya’daki durum incelenerek, Türkiye’de sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur

Health Tourism in Turkey and the World

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 27 - 42, 01.06.2014

Öz

Health tourism has recently attracted the attention of the country image and source of income. Health tourism, people take health services from reliable and professional other countries health care providers in a short time, a high technology, high quality and low cost. Health tourism is the health tourist’s health not only to protect, treat, development, and rehabilitate, but also in the tourism movement contains. Countries with health tourism are to accreditation for improve the competitiveness and health education quality in international health field. Health tourism is divided into three that medical tourism, thermal and spa - wellness tourism, the elderly and disabled tourism. In this study are presented general information about health tourism, examining the situation in Turkey and the world, proposals for the development of health tourism in Turkey

Ayrıntılar

Diğer ID JA89BA88PF
Bölüm Makale
Yazarlar

Elif Dikmetaş Yardan Bu kişi benim

Hacer Dikmetaş Bu kişi benim

Nurcan Coşkun Us Bu kişi benim

Birgül Yabana Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dikmetaş Yardan, E., Dikmetaş, H., Coşkun Us, N., Yabana, B. (2014). Türkiye ve Dünya’da Sağlık Turizmi. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 8(2), 27-42.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi