BibTex RIS Kaynak Göster

Performans Sistemine Medyanın Bakışını Anlamak: Performans Konulu Sağlık Haberleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 93 - 118, 01.03.2012

Öz

Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulaması başlatılmış olan performansa dayalı ek ödeme sistemi yeni kamu yönetimi pratiğinin sağlık alanında yaşanan önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada, 01 Ocak 2010 - 31 Haziran 2011 tarihleri arasında yazılı basından seçilen 5 gazetede yer alan performans konulu sağlık haberleri içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Performans sistemi ve sisteme ilişkin değerlendirmeler ile bu değerlendirmelerin medyada yer alış süreci incelenmiştir.Seçilen Hürriyet, Zaman, Cumhuriyet, Radikal, Yeni Şafak gazetelerinde yer alan 99 haber, 7 ana kategoride gözden geçirilmiş ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde tablolar ve grafikler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda performans konulu haberlerin gazetelere göre dağılımı; haberin tonu (pozitif, negatif, nötr) haberin kaynağı, yazıların türü, haberin kapladığı alan, yazılarda işlenen temalar ve haberlerde görsel malzeme kullanımına bakılmıştır.Araştırmanın seçildiği tarihler özellikle Tam Gün Yasa Tasarısı’nın yasalaşma süreci ve bu yasa tasarısının kamuoyu gündeminde tartışıldığı tarihlerdir. Bazı gazetelerde Tam Gün Yasası ile performans sistemi arasında bir bağlantı kurularak performans sistemine yönelik olumsuz haber yapıldığı görülmüştür

Understanding the Media’s View of the Performance System: Thematic Research on the Performance of Health News

Yıl 2012, Cilt: 3 Sayı: 1, 93 - 118, 01.03.2012

Öz

Ministry of Health, which started in 2004 by the application of performance-based payment system, is an important part in the new public management practices in the field of health.In this study, 01 January 2010 to 31 June 2011 on the performance between the written media in the selected five newspapers solved with the method of content analysis of health news. The evaluation of the performance of the system and the system in the media buying process is examined in this evaluation.Selected Hurriyet, Zaman, Cumhuriyet, Radikal, 99 news in the newspapers have been reviewed and the results obtained within the framework of 7 major categories created charts and graphs.As a result of research based on performance on the distribution of news to newspapers, news tone (positive, negative, neutral) news source, the type of texts, the area covered by the news, articles and news to major themes of the use of visual material were evaluated. “Full Time” legislative process especially in the study selected the dates and agenda for public discussion of this bill dates. “Full Time” with some newspapers that established a link between performance system for the system performance met the negative news

Ayrıntılar

Diğer ID JA74CC78YG
Bölüm Makale
Yazarlar

Mine TUNÇEL Bu kişi benim

Öznur VURAN DOĞAN Bu kişi benim

Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA TUNÇEL, M., VURAN DOĞAN, Ö., & ARDIÇ ÇOBANER, A. (2012). Performans Sistemine Medyanın Bakışını Anlamak: Performans Konulu Sağlık Haberleri Üzerine Bir Araştırma. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 3(1), 93-118.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi