BibTex RIS Kaynak Göster

LABORATUVAR ÇALIŞANLARINDA İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI VE ERGONOMİK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 90 - 113, 01.06.2010

Öz

Amacı: Sandıklı Devlet Hastanesi Laboratuvarlarındaki ergonomik riskleri belirlemek ve çalışanlarda işe bağlı kas-iskelet sistemi sorunlarını ortaya çıkarmaktır.Önemi: Laboratuvar çalışanlarında tekrarlayıcı fiziksel hareketler, kötü postürde çalışma, stres, tekrarlayıcı ve şiddetli aktiviteler, mola vermeden uzun süreli çalışma ve kötü ergonomik koşulları nedeniyle işle ilgili kas- iskelet hastalıkları oluşmaktadır.Yöntem: Bu çalışma Eylül 2010- Ekim 2010 tarihlerinde 17 laboratuvar çalışanı üzerinde, anket ve gözlem formları kullanılarak yapılmıştır. Veriler Microsoft Excell, Ergo Fellow 2.0 ergonomi risk değerlendirme programı, SPSS 11.5 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde ortalama ve standart sapmalar kullanılmıştır.Bulgular: Laboratuvar çalışanlarının % 41’i laboratuvar teknisyenleri oluşturmaktadır. Son 12 ayda ağrı yakınma prevalansı sırtta % 71, omuzda % 71, belde % 65, boyunda % 65, el bileğinde %59 olarak belirlenmiştir. Laboratuvarda ergonomik risk faktörleri, gürültü (2,41 ± 0,61), sandalye ve taburenin durumu (2,25 ± 0,57), iş stresi (2,23 ± 0,56), titreşim (2,11 ± 0,85), çalışma hızı (2,05 ± 1,02), ortam sıcaklığı (2,00 ± 0,70) olarak belirlendi. Sonuç: Laboratuvar çalışanları işe bağlı kas-iskelet hastalıkları için orta derecede risk altındadır. Ergonomi eğitimleri ve girişimlerini kapsayan ergonomi programı uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir

Occupational Musculoskeletal System Troubles and Assessment of Ergonomic Risks in Laboratory Staff

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 90 - 113, 01.06.2010

Öz

Aim: To define the ergonomic risks in the Laboratories of Sandıklı State Hospital, and to reveal the work-related musculoskeletal system problems in the laboratory staff. Importance: Occupational musculoskeletal system diseases appear due to the recurrent physical movements of workers, working in bad posture, stress, violence, uninterrupted long-time work, and unsitable ergonomic conditions.Method: This study was carried out by applying a questionnaire and an observation form on 17 laboratory workers in September and October 2010. The data were processed in Elde edile veriler Microsoft Excell, Ergo Fellow 2.0 ergonomy risk assessment program, and SPSS 11.5. Means and standard deviations were used in the statistical analysis. Findings: The laboratory technicians consist the largest portion of the study group (41%). The pain complaning incidence in last 12 was 71 % on the dorsal area, 71 % on the shoulders, 65 % on the lumbal area, 65 % on the neck, and 59 % on the wrist. The noise (2,41 ± 0,61), changes in assignments (2,29 ± 0,58), quality of chairs and seats (2,25 ± 0,57), working stress (2,23 ± 0,56), vibration (2,11 ± 0,85), working temp (2,05 ± 1,02), and heat (2,00 ± 0,70) were defined as the prominent ergonomic risk factors in the laboratory.Conclusion: Laboratory staff are under medium level risk in terms of workrelated musculoskeletal system health problems. A training program in ergonomi is considered as useful for them

Ayrıntılar

Diğer ID JA54GB36UD
Bölüm Makale
Yazarlar

Ahmet ATASOY Bu kişi benim

Firoozeh KESKİN Bu kişi benim

Nilay BAŞKESEN Bu kişi benim

Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ATASOY, A., KESKİN, F., BAŞKESEN, N., TEKİNGÜNDÜZ, S. (2010). LABORATUVAR ÇALIŞANLARINDA İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI VE ERGONOMİK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 90-113.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi