BibTex RIS Kaynak Göster

BİR SAĞLIK KURUMUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 114 - 126, 01.06.2010

Öz

Bu araştırma bir sağlık kurumunda sağlık çalışanlarının memnuniyetine etki eden faktörleri saptayarak memnuniyeti değerlendirmeye yönelik yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Devlet Hastanesinde çalışan ve ankete katılmayı kabul eden 96 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veriler anket formu ile bire bir görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve elde edilen bilgiler SPSS 10,0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılanların %31,5’inin 31-35 yaş arasında, %76’sının kadın, %62,5’inin evli olduğu görüldü. Kişilerin %39,6’sı hastane yöneticilerine sorunlarını her zaman iletme imkanı bulduğunu, %21,9’u da hastane yönetiminin iş yerine ait sorunlarla ilgilenmediklerini ifade etmiştir. Çalışanların %83,3’ü hastane yönetiminin ödüllendirme yapmadığını, %13,5’i sık sık çalıştığı kurumdan ayrılmayı düşündüğünü söylemiştir. Araştırmaya katılanların %64,1’i çalışma mekanlarının ergonomik olmadığını ve kurumdan ayrılmak istediklerini, %71,1’i kurumda yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ve kurumdan ayrılmak istediklerini, %81,0’ı hastane idaresinin sorunlarıyla ilgilenmediğini ve kurumdan ayrılmak istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini olumsuz etkileyen faktörlere karşı önlemlerin alınması, hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır

Health Care Workers Satisfaction in A Health Institution

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 114 - 126, 01.06.2010

Öz

This research has been done in order to evaluate the satisfaction by determining the factors influencing health care workers satisfaction at a healthcare organization. 92 healthcare workers working at state hospital constitutes the paradigm of the research. The data obtained through questioner and one to one interview method and they are evaluated statistically with SPSS 10.0 packet program. According to research results 31.5% of the participants are aged 31-35 years old, 76% of them are female and 62.5% of them are married. 39.6% of the people has stated that they always find the opportunity to tell their problems to the hospital administrators, 21.9% of them, however, has stated that the hospital administration does not deal with the problems related with the workplace, 83.3% of the employees has stated that the hospital administration does not make rewarding and 13.5% of them has said that they are thinking of leaving their job. 64.1% of the participants has stated that their workplace is not ergonomical and they want to leave the institution, 71.1% of them said that enough security precautions aren’t taken and so that they want to leave the institution. As a result taking measurements against the factors effecting negatively the satisfaction of the health workers will contribute the increase of service quality

Ayrıntılar

Diğer ID JA45EG38ED
Bölüm Makale
Yazarlar

Nurhan AYTUĞ KANBER Bu kişi benim

Öznur GÜRLEK Bu kişi benim

Himmet ÇİÇEK Bu kişi benim

Ayşe GÖZLÜKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AYTUĞ KANBER, N., GÜRLEK, Ö., ÇİÇEK, H., GÖZLÜKAYA, A. (2010). BİR SAĞLIK KURUMUNDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 114-126.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi