Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİNDE TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 1, 31 - 39, 01.03.2020

Öz

Sağlık hizmetlerinde sağlıklı insanlar,
hastalar ve sağlık personeli gibi kişiler ve hastane, sağlık ocağı,
laboratuvar, muayenehane, eczane, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör
ve benzeri kurum ve kuruluşlarca verilen her türlü yataklı ve yataksız
hizmetler bulunur. Aynı zamanda sağlık hizmetleri işyeri tehlike sınıfları
listesinde ise çok tehlikeli sınıfta yer alır. Sağlık çalışanları çalışma
koşulları ve ortamından kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik,
güvenlik ve psikososyal tehlikelere maruz kalırlar. Bu etmenler içinde kimyasal
tehlikeleri önlemek adına tehlikeli madde yönetimini en iyi şekilde yapmak bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bu neden Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Tehlike
Madde Yönetiminde sürekli iyileştirme çalışması yapılarak, birimlerde kimyasal
malzeme liste ve stok seviyeleri güncel olarak takip edilmeye
başlanmıştır.  Aynı zamanda uygun kayıt
ve kullanım prosedürleri oluşturularak, bu maddelerin kullanımı için eğitimler
düzenleyerek güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış ve olumlu sonuçlar elde
edilmiştir.

Kaynakça

  • 1. Roberts, G.L. 2011. Shades of green: the evolution of hospital sustainable design standards. Health Facilities Management Magazine, 24(11): 45-50.
  • 2. Gupta S., 2014. The 5S and kaizen concept for overall improvement of the organisation: a case study. Int. J. Lean Enterprise Research, Vol. 1, No. 1.
  • 3. Smith G. 2012 Applying Lean Principles and Kaizen Rapid Improvement Events in Public Health Practice. J Public Health Management Practice, 18(1), 52–54.
  • 4. 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. 27.01.2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Meltem KAYA ÇOLHAN
İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KAYA ÇOLHAN, M. (2020). İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİNDE TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 16(1), 31-39.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi