Hakemler için Bilgi

Strategic Public Management Journal (SPMJ), makale başvurularını değerlendirme sürecinde hem hakem hem de yazar bilgilerinin gizli kaldığı çift kör hakem sistemini kullanır.   


Başlık Sayfasındaki Yazar Bilgileri 

Bu sayfada başlık, yazarların isimleri, unvan ve kurumları, sorumlu yazarın iletişim bilgileri, telefon numaraları ve e-mail adresleri yer alır. Hakemlere iletilen dosyada, başlık dışında bilgi bulunmaz.

Kör Hakem Sisteminde Gözden Geçirme Süreci 

Teslim edilen çalışmalarda, yazarlara ilişkin bilgi bulunmamasının yanı sıra, yazarların kendilerince üretilen başka çalışmalarına atıflarda, yazarın kendisinden üçüncü şahıs olarak belirtilmiş olması gereklidir. Dergi sekretaryasınca yapılan ön kontrol işleminde bu tür ifadeler görüldüğü takdirde, çalışma düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

Kullanılan şekiller ve tabloların hazırlanmasında, yazarın kimliğini açığa çıkaracak unsurlar bulunmaz. Çalışmaya destek veren kurumlar veya araştırma projelerinden bahsedilmez. Şahıs veya kurumlara teşekkür veya kurum onaylarına yer verilmez. Bu hususlar, ön kontrol sürecinde dergi sekretaryası tarafından kontrol edilir ve eksiiklik halinde, çalışma düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

Çalışmayı değerlendirmeleri talep edilen hakemlerin, kendilerine belirtilen süre içinde değerlendirmeyi yapacakları veya yapamayacaklarını bildirmeleri beklenir. 

Hakemler değerlendirme için kendilerine gönderilen değerlendirme formunu (ayrıca aşağıdaki linkte de mevcuttur) kullanırlar ve imzaladıktan sonra tarayıcı (SCANNER) ile taratarak veya aynı kalitede fotoğraflayarak derginin hakemlik mailinde belirtilen link üzerinden dergiye gönderirler. Yazarın makale metni üzerinde düzeltme ihtiyacı olursa, bu dosya da değerlendirme formuyla birlikte gönderilir. Bu dosya, taratılarak veya WORD olarak gönderilebilir. Word formatında gönderilen dosyalar yeniden isimlendirildiği için hakem bilgileri açığa çıkmaz.

Değerlendirme formunda hakemin bilgilerinin sorulduğu satırlar dışında hiç bir yerde hakem bilgileri bulunmaz. Hakemlerin kimliği, kesinlikle gizli tutulur ve yazarlara bu konuda bilgi verilmez.    

Değerlendirme için bilgi ve deneyimine başvurulan hakemlerin, eserin değerlendirmesi sırasında elde ettiği bilgileri başka hiç bir yerde kullanmaması ve üçüncü şahıslarla paylaşmaması önemlidir. 

Hakem Değerlendirme Formu:  dergipark.org.tr/uploads/files/a3e4/f06b/8d99/58820ce0cc386.doc

13772


13776

13777