Diğer
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3, 35 - 47, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

 • ADA (American Diabetes Association), (2017). Standards of Medical Care in Diabetes-2017: Summary of Revisions. Diabetes Care. 40(Suppl. 1),1–2.
 • ADA (American Diabetes Association), (2018). Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care, 41(Suppl. 1),1–2
 • Aouadi, R., Khalifa, R., Aouidet, et al., (2011). Aerobic training programs and glycemic control in diabetic children in relation to exercise frequency. J Sports Med Phys Fitness, 51(2),1-8.
 • Chimen, M., Kennedy, A., Nirantharakumar, K., Pang, T.T., Andrews, R., et al.(2012) What are the health benefits of physical activity in type 1 diabetes mellitus? A literature review. Diabetologia, 55, 542–551.
 • Couper, J., Donaghue, K. (2007). ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2006–2007: Phases of Diabetes. Pediatric diabetes, 7, 44-47.
 • Craig, M.E., Hattersley, A., Donaghue, K. (2006). ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2006–2007 Definition, epidemiology and classification. Pediatric diabetes, 7(6), 343-351.
 • D’hooge, R., Hellinckx, T., Van Laethem, C., et al., (2011). Influence of combined aerobic and resistance training on metabolic control, cardiovascular fitness and quality of life in adolescents with type 1 diabetes: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25,349-359.
 • Faulkner, M.S., Michaliszyn, S.F., Hepworth, J.T. (2010). A personalized approach to exercise promotion in adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes, 11(3), 166–174.
 • Harmer, A.R., Chisholm, D.J., McKenna, M.J., et al., (2007). High-intensity training improves plasma glucose and acid-base regulation during intermittent maximal exercise in type 1 diabetes.Diabetes Care, 30(5),1269-1271.
 • Heyman, E., Toutain, C., Delamarche, P., et al. (2007). Exercise training and cardiovascular risk factors in type 1 diabetic adolescent girls. Pediatr Exerc Sci,19(4), 408-419.
 • Lorenzo, C., Wagenknecht, L.E., Hanley, A.J., et al., (2010). A1C between 5.7 and 6.4% as a marker for identifying pre-diabetes, insulin sensitivity and secretion, and cardiovascular risk factors: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS). Diabetes care, 33(9), 2104-2109.
 • Lukács, A., Barkai, L. (2015). Effect of aerobic and anaerobic exercises on glycemic control in type 1 diabetic youths. World J Diabetes, 6(3), 534-542.
 • Mendoza, J.A., Haaland, W., D'Agostino, et al., (2018). Food insecurity is associated with high risk glycemic control and higher health care utilization among youth and young adults with type 1 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 138, 128-137.
 • Piffaretti, C., Mandereau-Bruno, L., Guilmin-Crepon, S., et al., (2018). Trends in childhood type 1 diabetes incidence in France, 2010 - 2015. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Nov 12. pii: S0168-8227(18),30466-2.
 • Ruzic, L., Sporis, G., Matkovic, B.R. (2008). High volume low intensity exercise camp and glycemic control in diabetic children. J Paediatr Child Health. 44(3),122-128.
 • Salem, M.A., AboElAsrar, M.A., Elbarbary, N.S., et al., (2010). Is exercise a therapeutic tool for improvement of cardiovascular risk factors in adolescents with type 1 diabetes mellitus? A randomised controlled trial. Diabetology & metabolic syndrome, 2(47), 1-10.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2011). Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı, Ankara: Anıl Matbaası.
 • Tonoli, C., Heyman, E., Roelands, et al., (2015). BDNF, IGF-I, glucose and insulin during continuous and interval exercise in type 1 diabetes. Int J sports Med, 36(12), 955-959.
 • Tunar, M., Ozen, S., Goksen, D.,et al., (2012). The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Journal Diabetes Complications, 26(4), 348-351.
 • Weng, J., Zhou, Z., Guo, et al., T1D China Study Group, (2018). Incidence of type 1 diabetes in China, 2010-13: population based study. BMJ (Clinical research ed.), 360:j5295. doi:10.1136/bmj.j5295
 • Wong, C.H., Chiang, Y.C., Wai, J.P.M., et al., (2011). Effects of a home‐based aerobic exercise programme in children with type 1 diabetes mellitus. Journal of Clinical Nursing, 20, 681-691.
 • Yardley, J.E., Kenny, G.P., Perkins, B.A., et al., (2013). Resistance versus aerobic exercise: acute effects on glycemia in type 1 diabetes. Diabetes Care, 36, 537-542.
 • Yılmaz, M.B., Kılıçkap, M., Abacı, ve ark., (2018). Türkiye’de diabetes mellitus epidemiyolojisinin zamana bağlı değişimi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz. Turk Kardiyol Dern Ars, 46(7), 546-555.

TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3, 35 - 47, 30.09.2019

Öz

Tip 1 diyabet otoimmün nedenlere bağlı olarak pankreasta insülin üreten beta hücrelerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan süreğen bir hastalıktır. Çocuklarda ve gençlerde görülme sıklığı giderek artmaktadır. Ancak hastalar insülin tedavisi, yakın izlem, doğru bir diyet ve düzenli fizik aktiviteyle kan glukoz seviyelerini uygun aralıkta tutarak daha sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Uzun yıllardır literatürde düzenli egzersiz yapmanın tip 1 diyabetli hastalar üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu araştırmalarda elde edilen sonuçların etki büyüklüklerini değerlendirmek amacıyla; araştırmamızda tip 1 diyabetli hastalar için düzenli egzersizin glisemik kontrole etkilerini inceleyen çalışmaların sonuçlarını meta analiz yöntemiyle inceledik. Bu doğrultuda PubMed, Scopus ve Web of Science veri tabanlarında tip 1 diyabet, egzersiz ve glisemik kontrol anahtar kelimeleri kullanılarak 2007 yılından 2017 yılına kadar yayınlanmış çalışmalar tarandı. Taramalar sonucunda incelenen 1223 makaleden araştırma kriterlerine uyan ve meta analiz yapmaya elverişli 9 çalışmaya ait veriler analiz edildi. Bu çalışmalarda katılımcı sayısı, yaş ortalaması, cinsiyet, uygulanan egzersiz tipi, haftalık egzersiz sıklığı ve glisemik kontrole ait veriler meta analiz programı Comprehensive Meta-Analysis Software V.2.2 (Biostat, Englewood, New Jersey) kullanılarak analiz edildi. Çalışmaların meta analiz sonuçları orta etki büyüklüğünde düzenli egzersizin kan şekerinin akut ve kronik kontrolü için olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösterdi (Hedges’ g =0,56, p< ,05). Sonuçta, tip 1 diyabetik hastalar için düzenli egzersizin vücutta insülin hassasiyetini ve glikoz emilimi için uyarılmış kas kütlesini artırarak glisemik kontrol ve genel sağlık açısından sürdürülebilir bir fayda sağladığı saptandı.

Kaynakça

 • ADA (American Diabetes Association), (2017). Standards of Medical Care in Diabetes-2017: Summary of Revisions. Diabetes Care. 40(Suppl. 1),1–2.
 • ADA (American Diabetes Association), (2018). Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care, 41(Suppl. 1),1–2
 • Aouadi, R., Khalifa, R., Aouidet, et al., (2011). Aerobic training programs and glycemic control in diabetic children in relation to exercise frequency. J Sports Med Phys Fitness, 51(2),1-8.
 • Chimen, M., Kennedy, A., Nirantharakumar, K., Pang, T.T., Andrews, R., et al.(2012) What are the health benefits of physical activity in type 1 diabetes mellitus? A literature review. Diabetologia, 55, 542–551.
 • Couper, J., Donaghue, K. (2007). ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2006–2007: Phases of Diabetes. Pediatric diabetes, 7, 44-47.
 • Craig, M.E., Hattersley, A., Donaghue, K. (2006). ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2006–2007 Definition, epidemiology and classification. Pediatric diabetes, 7(6), 343-351.
 • D’hooge, R., Hellinckx, T., Van Laethem, C., et al., (2011). Influence of combined aerobic and resistance training on metabolic control, cardiovascular fitness and quality of life in adolescents with type 1 diabetes: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25,349-359.
 • Faulkner, M.S., Michaliszyn, S.F., Hepworth, J.T. (2010). A personalized approach to exercise promotion in adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes, 11(3), 166–174.
 • Harmer, A.R., Chisholm, D.J., McKenna, M.J., et al., (2007). High-intensity training improves plasma glucose and acid-base regulation during intermittent maximal exercise in type 1 diabetes.Diabetes Care, 30(5),1269-1271.
 • Heyman, E., Toutain, C., Delamarche, P., et al. (2007). Exercise training and cardiovascular risk factors in type 1 diabetic adolescent girls. Pediatr Exerc Sci,19(4), 408-419.
 • Lorenzo, C., Wagenknecht, L.E., Hanley, A.J., et al., (2010). A1C between 5.7 and 6.4% as a marker for identifying pre-diabetes, insulin sensitivity and secretion, and cardiovascular risk factors: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS). Diabetes care, 33(9), 2104-2109.
 • Lukács, A., Barkai, L. (2015). Effect of aerobic and anaerobic exercises on glycemic control in type 1 diabetic youths. World J Diabetes, 6(3), 534-542.
 • Mendoza, J.A., Haaland, W., D'Agostino, et al., (2018). Food insecurity is associated with high risk glycemic control and higher health care utilization among youth and young adults with type 1 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 138, 128-137.
 • Piffaretti, C., Mandereau-Bruno, L., Guilmin-Crepon, S., et al., (2018). Trends in childhood type 1 diabetes incidence in France, 2010 - 2015. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Nov 12. pii: S0168-8227(18),30466-2.
 • Ruzic, L., Sporis, G., Matkovic, B.R. (2008). High volume low intensity exercise camp and glycemic control in diabetic children. J Paediatr Child Health. 44(3),122-128.
 • Salem, M.A., AboElAsrar, M.A., Elbarbary, N.S., et al., (2010). Is exercise a therapeutic tool for improvement of cardiovascular risk factors in adolescents with type 1 diabetes mellitus? A randomised controlled trial. Diabetology & metabolic syndrome, 2(47), 1-10.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2011). Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı, Ankara: Anıl Matbaası.
 • Tonoli, C., Heyman, E., Roelands, et al., (2015). BDNF, IGF-I, glucose and insulin during continuous and interval exercise in type 1 diabetes. Int J sports Med, 36(12), 955-959.
 • Tunar, M., Ozen, S., Goksen, D.,et al., (2012). The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Journal Diabetes Complications, 26(4), 348-351.
 • Weng, J., Zhou, Z., Guo, et al., T1D China Study Group, (2018). Incidence of type 1 diabetes in China, 2010-13: population based study. BMJ (Clinical research ed.), 360:j5295. doi:10.1136/bmj.j5295
 • Wong, C.H., Chiang, Y.C., Wai, J.P.M., et al., (2011). Effects of a home‐based aerobic exercise programme in children with type 1 diabetes mellitus. Journal of Clinical Nursing, 20, 681-691.
 • Yardley, J.E., Kenny, G.P., Perkins, B.A., et al., (2013). Resistance versus aerobic exercise: acute effects on glycemia in type 1 diabetes. Diabetes Care, 36, 537-542.
 • Yılmaz, M.B., Kılıçkap, M., Abacı, ve ark., (2018). Türkiye’de diabetes mellitus epidemiyolojisinin zamana bağlı değişimi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz. Turk Kardiyol Dern Ars, 46(7), 546-555.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökmen ÖZEN (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimeri Fakültesi
0000-0001-5756-653X
Türkiye


Tamer CİVİL Bu kişi benim
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0003-0104-0007
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { spormetre488002, journal = {SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-284X}, eissn = {2717-6347}, address = {Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi 06830 Gölbaşı – Ankara / TÜRKİYE}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {35 - 47}, doi = {10.33689/spormetre.488002}, title = {TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Özen, Gökmen and Civil, Tamer} }
APA Özen, G. & Civil, T. (2019). TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 17 (3) , 35-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/spormetre/issue/48801/488002
MLA Özen, G. , Civil, T. "TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA" . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 35-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spormetre/issue/48801/488002>
Chicago Özen, G. , Civil, T. "TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 35-47
RIS TY - JOUR T1 - TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA AU - Gökmen Özen , Tamer Civil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 47 VL - 17 IS - 3 SN - 1304-284X-2717-6347 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA %A Gökmen Özen , Tamer Civil %T TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA %D 2019 %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1304-284X-2717-6347 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Özen, Gökmen , Civil, Tamer . "TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 / 3 (Eylül 2019): 35-47 .
AMA Özen G. , Civil T. TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 17(3): 35-47.
Vancouver Özen G. , Civil T. TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 17(3): 35-47.
IEEE G. Özen ve T. Civil , "TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMA", SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 3, ss. 35-47, Eyl. 2019, doi:10.33689/spormetre.488002
SPORMETRE
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
THE JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES