Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 41 2018-12-30

Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
The examination of Burnout Levels of Boxing Trainers

Alperen AKBULUT [1] , Mustafa ALTINKÖK [2]


Bu araştırma Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Boks Antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerini bazı değişkenlere göre belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini boks federasyonunda lisanslı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan 177 gönüllü Boks Antrenörü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Boks antrenörlerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek üzere Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları olarak toplamda 22 maddeden oluşan Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır.  Elde edilen verilerin analizinde Kruskal Wallis-H Test ve Mann Whitney–U Test testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre boks antrenörlerinin yaş, mesleki deneyim, milli sporcu olma değişkenlerine göre duygusal tükenmişlik, kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt boyutlarında farklı düzeylerde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak boks antrenörlerinin meslek hayatlarının ilk yıllarında hedefledikleri başarıları elde edememesi ve oluşan psikolojik durumların mesleki tükenmişlik düzeylerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

This study is carried out to determine the  occupational burnout levels of boxing coaches from various regions of Turkey according to some variables. The population consists of 177 self-imposed boxing coaches from various regions of Turkey who have got a license from Turkish Boxing Federation. In this study, Maslach burnout scale which includes 22 items such as self-success sub-dimensions, indifference and emotional burnout is used as a scale that has been developed by Maslach and Jackson(1981) to determine the burnout levels of boxing coaches. To analyze the obtained data, Kruskal Wallis-H test and Mann Whitney-U tests are used. According to the analysis results, significant differences are found out at different levels in emotional burnout, self-success and indifference sub-dimensions according to variables such as age, job experience and being a national sportman. As a result, boxing coaches' occupational burnout levels are affected negatively from the psychological manners which have occured due to the fact that box coaches haven't reached the goals in their early career.

 • Açıkada, C. ve Ergen, E. (1990). Bilim ve spor. Ankara: Tek Ofset Matbaacılık.
 • Bakır Arabacı, İ. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaşamlarında sporun anlam ve önemi. Turkish Journal of Educational Studies, 4(1), 115-135.
 • Barry Farber, A. (1984). Stress and burnout in suburban teachers. Journal of Educational Research. 6(77), 325-331.
 • Bayraktar, C. (2003). Sosyal yapı özelliklerinin spora etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-36.
 • Byrne, J. (1998). Teacher as Hunger Artist Burnout Its Causes Effects and Remedies. Contemporary Education, 69(2), 86-91.
 • Erdem, K. (2005). Futbolda kenar yönetimi. İstanbul: Morpa Yayın Evi.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uygulanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Türk Psikologlar Derneği Yayını, Cilt. 22(25).
 • Freudenberger, HJ. (1974). Staff Burn-Out. Journal of Social Issues, 30(1), 159-165.
 • Gustafsson, H. Martinent, G. Gautheu, IS. Hassmen, P. Descas, EG. (2018). Based self-esteem and athlete-identity in athlete burnout: Aperson-centered approach. Psychology of Sport & Exercis, 38, 56-60.
 • Gündüz, B. (2005). İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 152-166.
 • Gündüz, B. (2006). Öğretmenlerde akılcı olmayan inançların kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 75-95.
 • Girgin, G. (2010). Öğretmenlerde tükenmişliğe etki eden faktörlerin araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9(32), 31-48.
 • Izgar, H. (2000). Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Nedenleri ve Bazı Etken Faktörlere Göre İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. 11
 • Kılıç, S. (2018). Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Travmatik Stres Belirtileri, Mesleki Tatmin Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğunun İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kocaman, G. Atay, E. Alp, M. Suna, G. (2018). Okçularda Spor Yaralanmaları Bölgelerinin ve Türlerinin Değerlendirilmesi. Turkısh Journal of Sports Medicine, 53(1).
 • Koustelios, A. (2001). Burnout among greek sport centre employees. Sport Management Review, 4(2), 151-163.
 • Kokkinos, M. (2006). Factor structure and psychometric properties of the Maslach Burnout Inventory Educators Survey among elementary and secondary school teachers in Cyprus. Wiley İnter Science. 22(1), 25-33.
 • Maslach, C. Schaufeli. WB. Leiter, MP. (2001). Job burnout. Annual review of Psychology, 52, 397-422.
 • Maslach, C. Goldberg, J. (1998). Prevention of Burnout new perspectives. Applied and Preventive Psychology. 7, 63-74.
 • Ören, H. (2006). Öğretmen Adaylarında Tükenmişlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 1.
 • Platsidou, M. Agaliotis, I. (2008). Burnout, job satisfaction and Instructional Assignment‐related Sources of Stress in Greek Special Education Teachers. International Journal of Disability, Development and Education, 55, 61-76.
 • Tatlıcı, M. Atletizm Antrenörlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Tümkaya, S. (2016). Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Kullandıkları Başa Çıkma Davranışları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11), 26-36.
 • Yıldız, E. (2012). Mesleki Tükenmişlik ve Rehber Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 37-61.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Alperen AKBULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa ALTINKÖK
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 30 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sportive501878, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {31 - 41}, doi = {}, title = {Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akbulut, Alperen and Altınkök, Mustafa} }
APA Akbulut, A , Altınkök, M . (2018). Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi . Sportive , 1 (1) , 31-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/501878
MLA Akbulut, A , Altınkök, M . "Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi" . Sportive 1 (2018 ): 31-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/501878>
Chicago Akbulut, A , Altınkök, M . "Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi". Sportive 1 (2018 ): 31-41
RIS TY - JOUR T1 - Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi AU - Alperen Akbulut , Mustafa Altınkök Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 41 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sportive Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi %A Alperen Akbulut , Mustafa Altınkök %T Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J Sportive %P -2667-632X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akbulut, Alperen , Altınkök, Mustafa . "Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi". Sportive 1 / 1 (Aralık 2018): 31-41 .
AMA Akbulut A , Altınkök M . Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. SPORTIVE. 2018; 1(1): 31-41.
Vancouver Akbulut A , Altınkök M . Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Sportive. 2018; 1(1): 31-41.
IEEE A. Akbulut ve M. Altınkök , "Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi", Sportive, c. 1, sayı. 1, ss. 31-41, Ara. 2018