Sportive
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-632X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ahmet UZUN |


    Genel anlamda multidisipliner bir alan olan Spor Bilimleri, özelinde ise Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Sporcu Sağlığı, Spor Psikolojisi, Hareket ve Antrenman Bilimi ve Eğitim Bilimleri konularını kapsamaktadır. Ancak spor bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir ancak yazarların  İngilizcede yazılmış çalışmalarına da yer verilmektedir. SPORTIVE dergisinin temel amacı Spor Bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda periyodik olarak, yılda 2 kez (Mart-Eylül), bilimsel açıdan üst düzey ve özgün araştırmalar hakem değerlendirmesi sonucunda yayınlanacaktır. Son makale gönderim tarihi Mart sayısı için 15 Mart, Eylül sayısı için ise 15 Eylül'dür .  Sadece derginin ilk sayısı olan 1. sayısı 2018 Aralık ayında çıkartılacak olup diğer sayılar yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında çıkacaktır. İstenildiği taktirde özel sayı çıkarılabilecektir. Dergi de tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynakça gibi yazımlarda ve biçimsel olarak APA 6.0 yazım ve kaynakça gösterim kuralları geçerlidir (http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf). Dergide yer alacak makale yazarlarının makalenin okunabilirliği ile tanınırlığını arttırmak amacıyla uluslararası "ORCID" bilgisine çalışma ana başlığı ve isimlerinden sonra yer verilmesi zorunludur.ORCID ID numarası 2017'den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz. Dergide yayınlanacak olan makalelere ilişkin intihal raporları (Turnitin ya da iThenticate) mutlaka çalışma ile birlikte mail (sportivescience@gmail.com) yoluyla gönderilmelidir. Çalışmalar için belirlenen intihal oranı en fazla %25'dir. Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda COPE'un (International Committee of Medical Journal Editors) editör ve yazarlar için uluslararası standartları dikkate alınmaktadır. Tüm yazarlar ve çalışma gönderen kişiler dergi tarafından belirtilen kurallara uymayı taahhüt eder. En az iki farklı hakem değerlendirmesinden geçen ve düzeltmeleri (varsa) yapıp intihal belgesini gönderen çalışmalar dergi de yayınlanabilecektir. Etik ihlaller dergi yönetimi ve hakemler tarafından kontrol edilecektir fakat fark edilmeyen herhangi bir etik ihlal de (Aşırma (Plagiarism), Uydurma (Fabrication), Çarpıtma (Falsification) v.b.) sorumlu çalışma yazarı(ları)dır. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.Dergide çıkan çalışmalar ücretsiz olarak okunabilir ve indirilebilir.

Sportive

e-ISSN 2667-632X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ahmet UZUN |
Kapak Resmi


    Genel anlamda multidisipliner bir alan olan Spor Bilimleri, özelinde ise Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Sporcu Sağlığı, Spor Psikolojisi, Hareket ve Antrenman Bilimi ve Eğitim Bilimleri konularını kapsamaktadır. Ancak spor bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir ancak yazarların  İngilizcede yazılmış çalışmalarına da yer verilmektedir. SPORTIVE dergisinin temel amacı Spor Bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda periyodik olarak, yılda 2 kez (Mart-Eylül), bilimsel açıdan üst düzey ve özgün araştırmalar hakem değerlendirmesi sonucunda yayınlanacaktır. Son makale gönderim tarihi Mart sayısı için 15 Mart, Eylül sayısı için ise 15 Eylül'dür .  Sadece derginin ilk sayısı olan 1. sayısı 2018 Aralık ayında çıkartılacak olup diğer sayılar yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında çıkacaktır. İstenildiği taktirde özel sayı çıkarılabilecektir. Dergi de tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynakça gibi yazımlarda ve biçimsel olarak APA 6.0 yazım ve kaynakça gösterim kuralları geçerlidir (http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf). Dergide yer alacak makale yazarlarının makalenin okunabilirliği ile tanınırlığını arttırmak amacıyla uluslararası "ORCID" bilgisine çalışma ana başlığı ve isimlerinden sonra yer verilmesi zorunludur.ORCID ID numarası 2017'den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz. Dergide yayınlanacak olan makalelere ilişkin intihal raporları (Turnitin ya da iThenticate) mutlaka çalışma ile birlikte mail (sportivescience@gmail.com) yoluyla gönderilmelidir. Çalışmalar için belirlenen intihal oranı en fazla %25'dir. Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda COPE'un (International Committee of Medical Journal Editors) editör ve yazarlar için uluslararası standartları dikkate alınmaktadır. Tüm yazarlar ve çalışma gönderen kişiler dergi tarafından belirtilen kurallara uymayı taahhüt eder. En az iki farklı hakem değerlendirmesinden geçen ve düzeltmeleri (varsa) yapıp intihal belgesini gönderen çalışmalar dergi de yayınlanabilecektir. Etik ihlaller dergi yönetimi ve hakemler tarafından kontrol edilecektir fakat fark edilmeyen herhangi bir etik ihlal de (Aşırma (Plagiarism), Uydurma (Fabrication), Çarpıtma (Falsification) v.b.) sorumlu çalışma yazarı(ları)dır. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.Dergide çıkan çalışmalar ücretsiz olarak okunabilir ve indirilebilir.