Amaç

    SPORTIVE dergisinin temel amacı Spor Bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda periyodik olarak, yılda 2 kez (Mart-Eylül), bilimsel açıdan üst düzey ve özgün araştırmalar hakem değerlendirmesi sonucunda yayınlanacaktır. Sadece derginin ilk sayısı olan 1. sayısı 2018 Aralık ayında çıkartılacak olup diğer sayılar yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında çıkacaktır. İstenildiği taktirde özel sayı çıkarılabilecektir. 

Kapsam

    Genel anlamda multidisipliner bir alan olan Spor Bilimleri, özelinde ise Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Sporcu Sağlığı, Spor Psikolojisi, Hareket ve Antrenman Bilimi ve Eğitim Bilimleri konularını kapsamaktadır. Ancak spor bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir ancak yazarların  İngilizcede yazılmış çalışmalarına da yer verilmektedir.