Yazım Kuralları

    Dergi de tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynakça gibi yazımlarda ve biçimsel olarak APA 6.0 yazım ve kaynakça gösterim kuralları geçerlidir. Ayrıca Makalenin 150 kelimeyi aşmayacak bir özeti (Türkçe ve İngilizce, makalenin yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet konur) bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” ve “Abstract” olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır (http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf). Dergide bulunacak bilimsel makalelerin ilk sayfasında ve altta çalışmanın gönderim ve kabul tarihleri ile kurumları ve iletişim bilgileri mutlaka belirtilmelidir. Reklam ve benzeri tanıtım araçları kesinlikle makale içerisinde yer almamalıdır. Dergide yer alacak makale yazarlarının makalenin okunabilirliği ile tanınırlığını arttırmak amacıyla uluslararası "ORCID" bilgisine çalışma ana başlığı ve isimlerinden sonra yer verilmesi zorunludur (https://orcid.org/register). Dergide yayınlanacak olan makalelere ilişkin intihal raporları (Turnitin ya da iThenticate) mutlaka çalışma ile birlikte mail (sportivescience@gmail.com) yoluyla gönderilmelidir. Çalışmalar için belirlenen intihal oranı en fazla %25'dir.