Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 15 2020-03-20

10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması

Comparıson Of The Athletıc Performance of Girls Between 10-14 Age Accordıng To The Relevant Age Effect

Harun GENÇ [1]


Bu çalışmada Bingöl ilinde ortaokulda öğrenim gören kız çocuklarında bağıl yaş etkisini (BYE) araştırmak, antropometri ve fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılmasını amaçlanmıştır. Araştırmamıza 238 kız öğrenci katılmıştır. Öğrenciler doğum aylarına göre 1. (Ocak-Mart), 2. (Nisan-Haziran), 3. (Temmuz-Eylül), 4. (Ekim-Aralık) çeyrekte doğanlar olarak 4 gruba ayrılmıştırlar. Çalışmamızda; yaş, antropometrik ölçümler (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi), performans (dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağlık topu atma, 20 metre sürat ve 20 metre shuttle run dayanıklılık testi) özelliklerinden oluşan parametreler incelenmiştir. Çalışmamızda tespit edilen veriler istatistiksel analiz SPSS 22.0 paket programı kullanılarak grup içi ortalama ve standart sapma değerleri tespit edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalar İndependent Samples T Testi ve One Way Anova ile gerçekleştirilmiştir. Grup içi farkın hangileri arasında olduğunu belirlemek için ise Tukey testi kullanılmıştır. 

Sonuç olarak yılın ilk yarısında doğan kız çocukları ile yılın ikinci yarısında doğan kız çocukları arasında mekik koşusu haricinde boy, vücut ağırlığı, BKİ, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağlık topu atma, sürat testlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0,05). Buna göre kız çocukları üzerinde BYE’nin antropometrik ve seçilmiş fiziksel uygunluk parametreleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı söylenilebilir.

Kız çocukları, bağıl yaş etkisi, fiziksel uygunluk, performans, doğum ayı
  • 1. Armstrong, N. (2007). Paediatric exercise physiology [electronic resource] / edited by Neil Armstrong ; foreword by N.C. Craig Sharp. Edinburgh ; New York : ,. Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone, 2007.2. Malina, R., (1994). Physical Growth and Biological Maturation of Young Athletes. Exercise and Sport Sciences Reviews, 22, 389–434. 3. Musch, J., and Grondin, S., (2001). Unequal Competition as an Impediment to Personal Development: A Review of the Relative Age Effect in Sport. Developmental Review, 21, 147-167. 4. Williams P. H., Davies, P., Evans, R., & Ferguson, N. (1970). Season of birth and cognitive development. Nature, 228, 1033 – 1036.5. Rummenich, J. N., & Rogol, A. D. (1995). Physiology of growth and development: Its relationship to performance in the young athlete. Clinics in Sports Medicine, 14, 483 – 501.6. Mülazımoğlu, O., Cihan, H., Erdoğdu, M., Şirin, E.F. (2013). Türkiye’deki Bazı Futbol Kulüplerinin Profesyonel Ve Alt Yapı Takımlarında Bağıl Yaş Etkisi, Ankara Üniv Spor Bil Fak, 11 (2), 105-111.7. Romann, M. and Fuchslocher, J., (2014). The Need to Consider Relative Age Effect in Women’ s Talent Development Process. Percent Mot Skils, 9;118(3):651-62. 8. Vincent J. ve Glamser FD. (2006), Gender differences in the relative age effect among US Olympic Development Program youth soccer players. Journal of Sports Sciences, April; 24(4): 405-413.9. Hirose N. (2009). Relationships among birth-month distribution, skeletal age and anthropometric characteristics in adolescent elite soccer players. Journal of Sports Sciences, September; 27(11): 1159-1166.10. Delorme N, Boiche J ve Raspaud M. (2010) Relative age effect in elite sports: Methodological bias or real discrimination? European Journal of Sport Science, March; 10(2): 91-96.11. Tanner, J. M. (1978). Fetus into man. Cambridge, MA: Harvard University Press.12. Tanner, J. M., & Whitehouse, R. H. (1976). Clinical longitudinal standards for height, weight, height velocity and weight velocity and the stages of puberty. Archives of Disease in Childhood, 51, 170 – 178.13. Ayan, V., Mülazımoğlu, O. (2010). Sporda yetenek seçimi ve spora yönlendirmede 8–10 yaş grubu kız çocuklarının fiziksel özelliklerinin ve bazı performans profillerinin incelenmesi (Ankara örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 152-159.14. Muratlı, S. (1997) Çocuk ve Spor, Bağırgan Yayım evi, Ankara.15. Demiral, Ş., Erdemir, İ., Kızılyaprak, H. (2006). Bayan Judocularda Yetenek Seçimi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Kitabı, s. 176-178.16. Tutkun, E. (2002). Samsun İli İlk Öğretim Çağı Çocuklarının Yetenek Seçim Yönteminin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.17. Heimer, S., Misigoj, M., Medved, V. (1988). Some Anthropological of Top Volleyball Players in SFR Yugoslavia, The Journal of Sports Medicine Fitness, 28: pp.200-208.18. Maud, P.J., Foster, C. (1995). Physiological Assessment of Human Fitness, USA, Human Kinetics. s. 205- 215.19. Yaman, N. (2015). Sporda Kronolojik Yaşa Göre Yapılan Yetenek SeçimindeBiyolojik Olgunluğun Motor Becerilere Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.20. Tamer, K. (2000). Sporda fiziksel, fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Bağırgan Yayımevi, Ankara, s. 131-141.21. Sevim, Y. (1997). Antrenman bilgisi.TutibayLtd.Şti., Ankara.22. Günay, M., Cicioğlu, Ġ. ve Tamer, K. (2010). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: ÖzBaran Ofset Matbaacılık. 39-559.23. Müller, L., Gehmaier, J., Gonaus, C., Raschner, C., Müller, E. (2018). Maturity Status Strongly Influences the Relative Age Effect in International Elite Under-9 Soccer Journal of Sports Science and Medicine ( 2018 ) 17 , 216 - 22224. Helsen, W. F., Winckel, J. V., Williams, A. M. (2005). The relative age effectin youth soccer across Europe. Journal of Sports Sciences, 23(6), 629-636.25. Şahin, L. (2017). Futbol milli takım seçmelerinde bağıl yaş etkisi ve fiziksel performans, Doktora Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı.26. Werneck,, E.F. Coelho, H.Z. de Oliveira, D.B. Ribeiro Júnior, S.P. Almas, J.R.P. de Lima, M.O. Mattab, A.J. Figueiredo (2016). Relative age effect in Olympic basketball athletes, Science & Sports (2016) 31, 158—161.27. Schorer, J., Wattie, N. and Baker, J. (2013) A new dimension to relative age effects: constant year effects in german youth handball. PLoS One 8, e60336.28. Delorme, N. and Raspaud, M., (2009). The Relative Age Effect in Young French Basketball Players: A Study on the Whole Population. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 19(2), 235–242. 29. G, Genç H., Kızar O., Kayantaş İ., Dalkılıç M. (2019). Ortaokul Öğrencilerinde Bağıl Yaş Etkisi ve Performans İlişkisinin İncelenmesi, Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve değerlendirmeler-2019/ Haziran, Gece Kitaplığı, 1. Basım, 17-34.30. Van Rossum, J.H.A., (2006). Relative Age Effect Revisited: Findings from the Dance Domain. Perceptual and Motor Skills, 102, 302-308.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Harun GENÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 14 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sportive613250, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Genç, Harun} }
APA Genç, H . (2020). 10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması . Sportive , 3 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/613250
MLA Genç, H . "10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması" . Sportive 3 (2020 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/613250>
Chicago Genç, H . "10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması". Sportive 3 (2020 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - 10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması AU - Harun Genç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sportive 10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması %A Harun Genç %T 10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması %D 2020 %J Sportive %P -2667-632X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Genç, Harun . "10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması". Sportive 3 / 1 (Mart 2020): 1-15 .
AMA Genç H . 10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması. SPORTIVE. 2020; 3(1): 1-15.
Vancouver Genç H . 10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması. Sportive. 2020; 3(1): 1-15.
IEEE H. Genç , "10-14 Yaş Arası Kız Çocukların Atletik Performanslarının Bağıl Yaş Etkisine Göre Karşılaştırılması", Sportive, c. 3, sayı. 1, ss. 1-15, Mar. 2020