Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 33 2020-03-20

15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi

Kenan IŞILDAK [1] , Gürhan SUNA [2]


Çalışmanın amacı 15-17 yaş yüzücülerde 8 haftalık dayanıklılık antrenmanlarının kalp atım sayısı ve T-20 yüzme performansı üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya lisanslı 10 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporculardan antrenman periyodu öncesi ve sonrası dinlenik ve maksimum kalp atım sayısı ile t-20 yüzme performansı testi alındı. Antrenman öncesi ve sonrası farkın olup olmadığının belirlenmesinde istatistik programında grup içi “Paired t testi”; gruplararası farkın olup olmadığına ise “Indipendent t testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmamızda kadın ve erkek yüzücülerin grup içi kalp atım sayıları ve T-20 yüzme performanslarının ön ve son test değerlerinin karşılaştırılması analizi sonucunda istatistiksel olarak farklılık bulundu (p<0.05). Cinsiyetler arası ön ve son test değerlerinin karşılaştırılmasında dinlenik ve maksimum kalp atım sayılarında farklılık bulunmazken (p>0.05); T-20 yüzme performansında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, uygulanan dayanıklılık antrenmanlarının yüzücülerin aerobik kapasitelerini geliştirdiği, nabız değerlerinde düşüş ve performans düzeylerinde de gelişim olmasını sağladığını düşünmekteyiz.
Yüzme, Dayanıklılık, Antrenman, Kalp Atım Sayısı, Performans
  • Referans1. Hanula, D. (2001). The swim coaching bible. Human Kinetics. 21-133 Referans2. Arellano R, Brown P, Cappaert J, Nelson RC. Analysis of 50-, 100-, and 200-m freestyle swimmers at the 1992 Olympic Games. J Appl Biomech 1994;10:189-99 Referans3. Baydemir B, Suna G, Alp M. Effects of Preparatory Perıod Traınıngs on Some Physıologıcal and Motorıc Features of U19 Soccer Players. Internatıonal Refereed Academıc Journal of Sports, Health and Medıcal Scıences 2017;14(2):27-36 Referans4. Bozdoğan A. (2003). Yüzme fizyoloji, mekanik, metot. İlpress Basım ve Yayın, İstanbul. 23-132 Referans5. Erzeybek MS. Aerobik dayanıklılık çalışmalarının anaerobik kapasite üzerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004 Referans6. Geladas ND, Nassis GP, Pavlicevic S. Somatic and physical traits affecting sprint swimming performance in young swimmers. Int J Sports Med 2005;26(2):139-44 Referans7. Güldalı B. 12-14 yaş grubundaki kadın yüzücülerde dayanıklılık antrenmanının kalp atım değerleri ve 800 metre yüzme performanslarına etkisi (Master's thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2018 Referans8. Günay E. Düzenli yapılan yüzme antrenmanlarının çocukların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007 Referans9. İri R, Eroğlu H. Makro dönem dayanıklılık antrenmanının amatör futbolcuların fiziksel ve fizyolojik parametrelerine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2003; 5 (3), 11-16 Referans10. Kaplan DO. Analyzing the effects of 16 weeks swimming exercises of children aged 7-13 on anthropometric measurements and somatotype. Turk J Sport Exe 2010;18(2):8-14 Referans11. Morais JE, Jesus S, Lopes V, Garrido N, Silva A, Marinho D, et al. Linking selected kinematic, anthropometric and hydrodynamic variables to young swimmer performance. Pediatr Exerc Sci 2012;24(4):649-64 Referans12. Selçuk H. 11-13 yaş grubu erkek yüzücülerde 12 haftalık terabant antrenmanının bazı motorik özellikler ile yüzme performansına etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya, 2013 Referans13. Soydan S. 12-14 yaş grubu bayan sporcularda klasik ve vücut ağırlığıyla yapılan 8 haftalık kuvvet antrenmanlarının 200 m serbest yüzmedeki geçiş derecelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 2006 Referans14. Suna G, Alp M. Comparison of strength, heart rate, oxygen saturation and technical test values of 12–14 year male tennis players in competition period. Journal of Education and Learning 2019; 8(6):187-194 Referans15. Toubekis AG, Tsami AP, Tokmakidis SP. Critical velocity and lactate threshold in young swimmers. International Journal of Sports Medicine 2006; 27(02):117-123 Referans16. Turna B, Yavuz CS, Alp M, Işıldak K. Effects of interval sprint trainings on lactate level and heart rate in elite swimmers. Journal Of Human Science 2017; 14(2):1436-1440 Referans17. Tüzen B, Müniroğlu S, Tanılkan K. The investigation of short distance swimmer to compare between 50-meter craft style swimming and 30-meter sprint test results. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2015;3(3):97-9
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7164-3500
Yazar: Kenan IŞILDAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gürhan SUNA
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 14 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sportive675205, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {26 - 33}, doi = {}, title = {15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Işıldak, Kenan and Suna, Gürhan} }
APA Işıldak, K , Suna, G . (2020). 15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi . Sportive , 3 (1) , 26-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/675205
MLA Işıldak, K , Suna, G . "15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi" . Sportive 3 (2020 ): 26-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/675205>
Chicago Işıldak, K , Suna, G . "15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi". Sportive 3 (2020 ): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - 15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi AU - Kenan Işıldak , Gürhan Suna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sportive 15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi %A Kenan Işıldak , Gürhan Suna %T 15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi %D 2020 %J Sportive %P -2667-632X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Işıldak, Kenan , Suna, Gürhan . "15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi". Sportive 3 / 1 (Mart 2020): 26-33 .
AMA Işıldak K , Suna G . 15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi. SPORTIVE. 2020; 3(1): 26-33.
Vancouver Işıldak K , Suna G . 15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi. Sportive. 2020; 3(1): 26-33.
IEEE K. Işıldak ve G. Suna , "15-17 Yaş Yüzücülerde 8 Haftalık Dayanıklılık Antrenmanlarının Kalp Atım Sayısı ve T-20 Yüzme Performansı Üzerine Etkisi", Sportive, c. 3, sayı. 1, ss. 26-33, Mar. 2020