Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 53 2020-03-20

Araştırmada farklı hareket eğitimi uygulamaları alan okulöncesi çocukların temel motor özelliklerinden olan denge ve esneklik kapasitelerinin belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Meb’e bağlı Antalya’daki okulöncesi eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan kız (112) ve erkek (111) çocuğu olmak üzere toplam 223 okulöncesi 3–6 yaş çocukları oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, temel motor hareket performanslarının ölçümünde kullanılan araçlarından olan otur-uzan esneklik ve flamingo statik denge testleri kullanılmıştır. Araştırma, yarı-deneysel yöntem (quasi–experimental design) türlerinden karşılaştırmalı eşitlenmemiş kontrol gruplu (non–equivalent control group) son test modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde istatistik analiz paket programı kullanılmıştır (IBM SPSS 22). Veri analizinde ise sosyo–demografik yapıların belirlenmesinde, frekans ve yüzde dağılımları ile elde edilen verilerin dağılımı normal dağılım gösterdiği için değişkenler arasındaki anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde bağımsız örneklem t test ve one way anova istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; okulöncesi eğitim döneminde koordinasyon yöntemi ile çeşitlendirilen hareket eğitimi programına katılan çocukların, standart uygulanan hareket eğitimi programına katılan çocuklara göre esneklik ve denge temel motor kapasite gelişimlerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada, koordinasyon yöntemi ile çeşitlendirilmiş hareket eğitimi programı alan okulöncesi çocukların esneklik ve denge temel motor kapasite düzeylerinin daha gelişmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Hareket Eğitimi, Koordinasyon Yöntem, Temel Motor Kapasiteler, Denge, Esneklik, Okulöncesi
 • Altınkok, M, Yılmaz, A. & Kurnaz, M. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocukların Bazı Temel Motor Hareketlerin İncelenmesi.Faruk Yamaner, Ender Eyüpoğlu (Ed.), İnsan Toplum Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, s. 423-432. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Altınkök, M. (2015). Examining the Effects of “Activity Education with Coordination” on the Development of Balance and Arm Power in 6-Year-Old Primary School Children. International Online Journal of Educational Sciences, 7 (4), 140- 147.
 • Altınkök, M. (2018). Hareket Eğitimi Uygulamalarının 4-5 Yaş Çocuklardaki Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimi Üzerine Etkisi. Faruk Yamaner, Ender Eyüpoğlu (Ed.), İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri (s. 433-442). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Altinkök, M. (2016). The Effects of Coordination and Movement Education on Pre School Children’s Basic Motor Skills Improvement. Universal Journal of Educational Research, 4(5): 1050-1058.
 • Altinkök, M. (2017). The Effect of Coordinated Teaching Method Practices on Some Motor Skills of 6 Year‐Old Children. Eurasian Journal of Educational Research, 49-61.
 • Batista, K., Couto, J., Oliveira, M. & Silva, R. (2018). Flexibility in Brazilian children and adolescents: a systematic review. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum, 20(4):472-482.
 • Blythe, S. (2003). Early learning in the balance: priming the first ABC. Support for Learning, 15(4): 154–158. Brito, L., Araujo, S. & Araujo, G. (2013). Does Fexibility Influence The Ability To Sit And Rise From The Floor? Am J Phys Med Rehabil, 92(3):241-247.
 • Celik, S., Kirazcı, S. & Ince, M. (2011). Preschool Movement Education in Turkey: Perceptions of Preschool Administrators and Parent. Early Childhood Educ J, 39:323–333.
 • Cools, W., Martelaer, K., Samaey, C.& Andries, C. (2009). Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools. Journal of Sports Science and Medicine, 8,154-168.
 • Cools, W., Martelaer, K., Vandaele, B., Samaey, C. & Andries, C. (2010). Fundamental movement skill performance of preschool children in relation to family context. Journal of Sports Sciences, 29(7): 649–660.
 • Derri, V., Tsapakidou, A., Zachopoulou, E. & Kioumourtzoglou, E. (2001). Effect of a Music and Movement Programme on Development of Locomotor Skills by Children 4 to 6 Years of Ag. European Journal of Physical Education, 6, 16-25.
 • Günebakan, T., Saygın, Ö., Gelen, E. & Karacabey, K. (2009). 3-4 Yaş Grubu Çocuklarda 8 Haftalık Hareket Eğitiminin Motor Performansa Etkisi. e-journal of New World Sciences Academy, 4(4).
 • Iivonen, S., Sääkslahtia, A. & Nissinenb, K. (2011). The development of fundamental motor skills of four- to five-yearold preschool children and the effects of a preschool physical education curriculum. Early Child Development and Care, 181(3), 335–343.
 • Kayapınar, F. Ç. (2011). The Effect of Movement Education Program on Static Balance Skills of Pre-School Children. World Applied Sciences Journal, 12(6): 871-876.
 • Kokstejn, J., Musalek, M., Tufano, j. (2017). Are sex differences in fundamental motor skills uniform throughout the entire preschool period. PLoS ONE, 12(4).
 • Lowe, A. A. (2015). A Cross Sectional Comparison of Flexibility and Balance in Children 10-14 Years of Age. Post Graduate Thesis, Ohio: Master Degree of Education in Exercise Science. (Advisor: Kenneth Sparks).
 • Mackenzie B. (2005). 101 Performance Evaluation Test. London. Electric Word Publication, 76-78.
 • Mitevski, O., Popeska, B. & Petrusheva, K. (2014). Determination And Evaluatıon Of Flexıbılıty At 7 Years Old Chıldren. 1st Internatıonal Scıentıfıc Conference, (381-388). Ohrid: Orce Mitevski.
 • Shala, M. (2009). Assessing gross motor skills of Kosovar preschool children. Early Child Development and Care, 179(7), 969-976.
 • Singh, D., Rahman, N., Rajikan, R., Zainudin, A., Nordin, N., Karim, Z. & Yee, Y. (2015). Balance and Motor Skills among Preschool Children Aged 3 to 4 Years Old. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, 63-68.
 • Vandaele, B., Cools, W., Decker, S. & Martelaer, K. (2011). Mastery of fundamental movement skills among 6-year-old Flemish pre-school children. European Physical Education Review, 17(1) 3–17.
 • Vlachos, F. (2014). An investigation of age and gender differences in preschool children’s specific motor skills. European Psychomotricity Journal, 6(1), 12-21.
 • Wang, J. H. (2009). A Study on Gross Motor Skills of Preschool Children. Journal of Research in Childhood Education, 19(1), 32-43.
 • Yarımkaya, E. ve Ulucan, H. (2015). The Effect Of Movement Education Program On The Motor Development Of Children. International Journal of New Trends in Arts, Sports &ScienceEducation, 4(1).
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa ALTINKÖK (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENIZ UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: H.tolga ESEN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Meriç ERASLAN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Cihan GÜRBÜZ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Buket ŞERAN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mert KURNAZ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan ERAVŞAR
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 14 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sportive694597, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {42 - 53}, doi = {}, title = {Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Altınkök, Mustafa and Esen, H.tolga and Eraslan, Meriç and Gürbüz, Cihan and Şeran, Buket and Kurnaz, Mert and Eravşar, Hakan} }
APA Altınkök, M , Esen, H , Eraslan, M , Gürbüz, C , Şeran, B , Kurnaz, M , Eravşar, H . (2020). Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi . Sportive , 3 (1) , 42-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/694597
MLA Altınkök, M , Esen, H , Eraslan, M , Gürbüz, C , Şeran, B , Kurnaz, M , Eravşar, H . "Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi" . Sportive 3 (2020 ): 42-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53103/694597>
Chicago Altınkök, M , Esen, H , Eraslan, M , Gürbüz, C , Şeran, B , Kurnaz, M , Eravşar, H . "Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi". Sportive 3 (2020 ): 42-53
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi AU - Mustafa Altınkök , H.tolga Esen , Meriç Eraslan , Cihan Gürbüz , Buket Şeran , Mert Kurnaz , Hakan Eravşar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 53 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sportive Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi %A Mustafa Altınkök , H.tolga Esen , Meriç Eraslan , Cihan Gürbüz , Buket Şeran , Mert Kurnaz , Hakan Eravşar %T Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi %D 2020 %J Sportive %P -2667-632X %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Altınkök, Mustafa , Esen, H.tolga , Eraslan, Meriç , Gürbüz, Cihan , Şeran, Buket , Kurnaz, Mert , Eravşar, Hakan . "Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi". Sportive 3 / 1 (Mart 2020): 42-53 .
AMA Altınkök M , Esen H , Eraslan M , Gürbüz C , Şeran B , Kurnaz M , Eravşar H . Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi. SPORTIVE. 2020; 3(1): 42-53.
Vancouver Altınkök M , Esen H , Eraslan M , Gürbüz C , Şeran B , Kurnaz M , Eravşar H . Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi. Sportive. 2020; 3(1): 42-53.
IEEE M. Altınkök , H. Esen , M. Eraslan , C. Gürbüz , B. Şeran , M. Kurnaz ve H. Eravşar , "Farklı Hareket Eğitimi Alan Okulöncesi Çocukların Denge ve Esneklik Kapasitelerinin İncelenmesi", Sportive, c. 3, sayı. 1, ss. 42-53, Mar. 2020