Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 12 - 21 2020-09-01

Comparison of Some Biomotoric and Technical Properties of first and second Teams in High Schools Basketball Provincial Championships
Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.

Muhammed Yavuz KILINÇ [1] , Ali ERKEK [2]


The aim of this study is to compare the performance of some biomotoric and technical characteristics of the first and second teams in the basketball provincial championships in order to target the differences between them.18 athletes between 15-16 ages were included in the study. Nature college male basketball players (n=9) and Sports High School male basketball players (n=9) voluntarily participated in Isparta province basketball championship in 2018 period. The basketball players participating in the survey were subjected to a BASTEK technical test for basketball technical analysis with a test of strength, tests of push-up, shuttle, vertical jump, speed tests, 10m, 20 m, Independent t test was used to determine the difference between groups in the obtained SPSS package program. While there was no significant difference in the vertical jump and push-up test scores of the high school college and high school male basketball players (p> 0,05). There was a significant difference in shuttle test values (p <0.05). No significant difference was found in the test scores of 10 Meter, 20 Meter, Flexibility tests and technical tests of male college basketball players in Doga College and Sports High School (p> 0,05). Based on the results obtained, it was concluded that the performance values of the first and second teams are not different but the factors that affect the other performance (Anaerobic-Aerobic capacity, shoot, pass) are taken into consideration in order to determine the difference

Amaç; Liseler basketbol İl şampiyonasında birinci ve ikinci olan takımların kendi aralarındaki başarılarındaki farkları belirlemek için bazı biyomotorik ve teknik özelliklerinin performans boyutları ile karşılaştırılmasıdır.

Metot; Isparta İli 2018 dönemi liseler arası basketbol şampiyonasında birinci olan Doğa koleji erkek basketbolcular (n:9) ile ikinci  olan Spor Lisesi erkek basketbolcular (n:9) araştırmaya gönüllü olarak katıldı. Doğa Koleji basketbol takımının fiziksel özellikleri sırası ile yaş 15.9±1,1 yıl, Boy 1.83±0,9 m. vücut ağırlıkları 70,3±9,2 kg. spor yaşı 6,9±1,9 yıl, iken Spor Lisesi basketbolcularının da yaş 16,1±1 yıl, boy 1.83±0,8 m. vücut ağırlıkları 72,3±12.9 kg.ve spor yaşı 4,5±1,5 yıldı. Araştırmaya katılan basketbolculara kuvvet testlerinden, şınav, mekik, dikey sıçrama, sürat testlerinden 10-20 m, esneklik terslerinden otur uzan testi ve basketbol teknik analizleri için de BASTEK teknik test uygulandı. Elde edilen veriler SPSS paket programında gruplar arası farkı belirlemek için Independent t test uygulandı.

Bulgular;  Doğa koleji ve spor Lisesi erkek basketbolcuların yaş, boy, vücut ağırlığı ve spor yaşları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Doğa koleji ve spor Lisesi erkek

basketbolcuların dikey sıçrama ve şınav test değerlerinde önemli fark bulunmazken, (p>0,05). mekik test değerlerinde önemli fark bulundu.(p<0,05). Sürat testlerinden 10 m.,20 m. ve esneklik testlerinde önemli bir fark bulunamadı (p>0,05). Teknik test skorları arasında da önemli fark bulunamadı (p>0,05).

Sonuç; Elde ettiğimiz verilere dayanarak birinci ve ikinci olan takımın başarılarının aralarındaki bazı biyomotorik ve Teknik özelliklerinin farklı olmadığı ancak farkın belirlenebilmesi için diğer performansı etkileyen faktörlerin (Antrenör,Anaerobik-Aerobik kapasite, Şut, Pas) gibi özelliklerinin de değerlendirilmeye alınarak daha belirleyici sonuçlar çıkabileceği kanaati oluşmuştur.

basketbol, biyomotorik, teknik
 • Abdelkrim, N. B.Castagna, C.,El Fazaa, S., & El Ati, J. (2010). The Effect Of Players' Standard And Tactical Strategy On Game Demands İn Men's Basketball. The Journal Of Strength & Conditioning Research, 24(10), 2652-2662.
 • Abdelkrim, N. B. Castagna, C., Jabri, I., Battikh, T., El Fazaa, S., & El Ati, J. (2010). Activity Profile And Physiological Requirements Of Junior Elite Basketball Players İn Relation To Aerobic-Anaerobic Fitness. The Journal Of Strength & Conditioning Research, 24(9), 2330-2342.
 • Abdurrahman Aktop, Funda Seferoğlu Sportif Performans Açısından Nöro-Geribildiri, Cilt 5, Sayı 2 (2014)
 • Akyüz, M., Özmaden, M., Doğru, Y., Karademir, E., Aydın, Y., & Hayta, Ü. (2017). Effect Of Static And Dynamic Stretching Exercises On Some Physical Parameters İn Young Basketball Players Genç Basketbolcularda Statik Ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Bazı Fiziksel Parametrelere Etkisi. Journal Of Human Sciences, 14(2), 1492-1500.
 • Alemdaroğlu, U. (2012). The relationship between muscle strength, anaerobic performance, agility, sprint ability and vertical jump performance in professional basketball players. Journal of human kinetics, 31, 149-158.
 • Arazi, H., & Asadi, A. (2011). The Effect Of Aquatic And Land Plyometric Training On Strength, Sprint, And Balance İn Young Basketball Players. Journal Of Human Sport And Exercise, 6(1).
 • Castagna, C., Abt, G., Manzi, V., Annino, G., Padua, E., & D'ottavio, S. (2008). Effect of recovery mode on repeated sprint ability in young basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(3), 923-929.
 • Castagna, C., Abt, G., Manzi, V., Annino, G., Padua, E., & D'ottavio, S. (2008). Effect of recovery mode on repeated sprint ability in young basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(3), 923-929.
 • Castagna, C., Manzi, V., D'ottavio, S., Annino, G., Padua, E., & Bishop, D. (2007). Relation Between Maximal Aerobic Power And The Ability To Repeat Sprints İn Young Basketball Players. Journal Of Strength And Conditioning Research, 21(4), 1172.
 • Büyükdere, Köklü, Şahin, Özdemir Elit Altı Sporcularda Vücut Kompozisyonu, Anaerobik Performans Ve Sırt Kuvveti Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiCicioğlu, İ. Gökdemir, K., &E. R. O. L. (1996). Pliometrik Antrenmanın 14-15 Yaş Grubu Basketbolcuların Dikey Sıçrama Performansı İle Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 11-23.Çimen, E., & Kılınç, F. (2017). 12-14 Yaş Hentbolculara Müsabaka Döneminde Uygulanan Kombine Antrenmanların Performansları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Sportif Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 35-50.
 • Diker, G., & Müniroğlu, S. (2016). 8-14 Yaş Grubu Futbolcuların Seçilmiş Fiziksel özelliklerinin Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi.Erol, A. E., & Sevim, Y. (1993). Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 Yaş Grubu Basketbolcuların Motorsal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 25-37.
 • Ford, K. R., Myer, G. D., & Hewett, T. E. (2003). Valgus Knee Motion During Landing İn High School Female And Male Basketball Players. Medicine & Science İn Sports & Exercise, 35(10), 1745-1750.
 • Sınırkavak.G, Dal.U, Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26 (4):171 – 176, 2004Groves, B. R., & Gayle, R. C. (1993). Physiological Changes in Male Basketball Players in Year-Round Strength Training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 7(1), 30-33.
 • Hopkins Dr, Shick J, Plack Jj, (1984) Basketball For Boys And Girls: Skills Test Manual. Reston: Alliance For Health, Physical Education, Recreation And Dance.Junıor, D. D. R (2004).
 • Statistical Analysis Of Basketball Performance İndicators According To Home/Away Games And Winning And Losing Teams. Journal Of Human Movement Studies, 47, 327-336
 • Kılınç Fatih Erol A. Emre Kumartaşlı Mehmet, Basketbol Alt Yapıda Uygulanan Kombine Teknik Antrenmanların Bazı Fiziksel, Kuvvet Ve Teknik Özellikler Üzerine Etkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:2011
 • Kürkçü, R., Hazar, F., Canikli, A., & Çalışkan, E. (2001). 12-14 Yaş Erkek Çocuklarda Egzersizin Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi. Journal Of Physical Education And Sport Sciences, 1(3)
 • Matavulj, D., Kukolj, M., Ugarkovic, D., Tihanyi, J., & Jaric, S. (2001). Effects of plyometric training on jumping performance in junior basketball players. Journal of sports medicine and physical fitness, 41(2), 159.
 • Santos, E. J., & Janeira, M. A. (2008). Effects of complex training on explosive strength in adolescent male basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(3), 903-909.
 • Hazır Tahir, Ömer Faruk Mahir, Caner Açıkada Genç Futbolcularda Çeviklik İle Vücut Kompozisyonu Ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişki Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. Of Sport Sciences 2010, 21 (4), 146–15
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3251-5909
Yazar: Muhammed Yavuz KILINÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5656-357X
Yazar: Ali ERKEK
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sportive631041, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {12 - 21}, doi = {}, title = {Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.}, key = {cite}, author = {Kılınç, Muhammed Yavuz and Erkek, Ali} }
APA Kılınç, M , Erkek, A . (2020). Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması. . Sportive , 3 (2) , 12-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53615/631041
MLA Kılınç, M , Erkek, A . "Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması." . Sportive 3 (2020 ): 12-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53615/631041>
Chicago Kılınç, M , Erkek, A . "Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.". Sportive 3 (2020 ): 12-21
RIS TY - JOUR T1 - Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması. AU - Muhammed Yavuz Kılınç , Ali Erkek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 21 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sportive Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması. %A Muhammed Yavuz Kılınç , Ali Erkek %T Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması. %D 2020 %J Sportive %P -2667-632X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kılınç, Muhammed Yavuz , Erkek, Ali . "Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.". Sportive 3 / 2 (Eylül 2020): 12-21 .
AMA Kılınç M , Erkek A . Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.. SPORTIVE. 2020; 3(2): 12-21.
Vancouver Kılınç M , Erkek A . Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.. Sportive. 2020; 3(2): 12-21.
IEEE M. Kılınç ve A. Erkek , "Liseler Basketbol İl Şampiyonasında 1. Ve 2. Olan Takımların Bazı Biyomotorik ve Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.", Sportive, c. 3, sayı. 2, ss. 12-21, Eyl. 2020