Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'de İşsizlik ve Konut Sahipliği: Bir Ön Analiz

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 121 - 135, 10.04.2023

Öz

Birey düzeyindeki verileri kullanarak, bu makale Türkiye'de ev sahibi olma ve işsizlik arasındaki bağlantıyı incelemeyi amaçlamaktadır. Oswald hipotezi, yüksek ev sahipliğinin, iş arayanların coğrafi hareketliliğini kısıtlayarak işgücü piyasası sonuçlarına zararlı olduğunu belirtir. Bununla birlikte, mikro bulgular, ev sahiplerinin nispeten olumlu işgücü piyasası sonuçlarına sahip olduğunu göstermektedir. Mevcut mikro literatürün aksine, bu çalışmanın bulguları, ev sahibi olma ve işsizlik olasılığı arasındaki pozitif bağlantı için Oswald hipotezinden yanadır.

Kaynakça

 • Bibliography Aydede, Yiğit, (2016). “Re-employment, Housing Tenure and Squatter Settlements in Turkey: An Empirical analysis,” Housing, Theory and Society, 33(1), 77-97.
 • Battu, H., A. Ma, and E. Phimister, (2008). “Housing Tenure, Job Mobility and Unemployment in the UK,” The Economic Journal, 118(527), 311-328.
 • Blanchflower, David G., and Andrew J. Oswald, (2013). “Does High Home-Ownership Impair the Labor Market?” NBER Working Paper No. 19079.
 • Borg, Ida, and Maria Brandén, (2018). “Do High Levels of Homeownership Create Unemployment? Introducing the Missing Link between Housing Tenure and Unemployment,” Housing Studies, 33(4), 501-524. http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2017.1358808. Broulíková, H. M., P. Huber, J. Montag, and P. Sunega, (2020). “Homeownership, Mobility, and Unemployment: Evidence from Housing Privatization,” Journal of Housing Economics, 50, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.jhe.2020.101728.
 • Caliendo, M., A.C. Gielen, and R. Mahlstedt, (2015). “Homeownership, Unemployed’s Job Search Behavior and Post-Unemployment Outcomes,” Economics Letters, 137, 218-221.
 • Coulson, N. Edward, and Lynn M. Fisher, (2009) “Housing Tenure and Labor Market Impacts: The Search Goes On,” Journal of Urban Economics, 65(3), 252-264.
 • Erdem, Orhan and Işıl Erol, (2013). “Ev Sahipliği - İşsizlik İlişkisi Üzerine: Oswald Hipotezinin Türkiye Örneğinde Test Edilmesi,” İktisat ve Toplum, 27, 17-25.
 • Green, Richard K., and Patric H. Hendershott, (2001). “Homeownership and Unemployment in the US,” Urban Studies, 38(9), 1509-1520.
 • Güler, Bülent, and Ahmet A. Taşkın, (2018). “Homeownership and Unemployment: The Effect of Market Size,” Labour Economics, 54, 191-209.
 • Gürsel, Seyfettin, and Ayşegül Acar, (2012). Bölgesel İşgücü Piyasaları/İşsizliğin Bölgesel Evrimi ve Yapısal Sorunlar, (Research Report No. 1301), Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Retrieved from https://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads/2012/04/ArastirmaNotu1301.pdf
 • Gürsel, S., G.S. Güneş, and M.C. Şahin, (2022). Türkiye’de Konut Sahipliği Azalıyor, (Research Report No. 265), Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Retrieved from https://betam.bahcesehir.edu.tr/2022/12/turkiyede-konut-sahipligi-azaliyor/
 • Head, Allen, and Huw Lloyd-Ellis, (2012). “Housing Liquidity, Mobility, and the Labour Market,” Review of Economic Studies, 79(4), 1559-1589.
 • Horsewood, Nicholas, and Kees Dol, (2013). “Homeownership, Mobility and Unemployment: A Re-Evaluation of the Oswald Thesis,” Neujobs Working Paper No. 14.3a.
 • Isebaert, D., F. Heylen, and C. Smolders, (2015) “Houses and/or Jobs: Ownership and the Labour Market in Belgian Districts,” Regional Studies, 49(8), 1387-1406. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.837873.
 • Karadağ, Haydar, (2021). “Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010: Q1-2020:Q3),” Journal of Social Policy Conferences, 80, 403-422. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/64056/891765.
 • Lerbs, Oliver, (2011). “Is There a Link Between Homeownership and Unemployment? Evidence from German Regional Data,” International Economics and Economic Policy, 8(4), 407–426.
 • Laamenen, Jani-Petri (2017). “Homeownership and the Labour Market: Evidence from Rental Housing Market Deregulation,” Labour Economics, 48, 157-167.
 • Munch, J.R., M. Rosholm, and M. Svarer, (2006). “Are Homeowners Really More Unemployed?” The Economic Journal, 116(514), 991-1013.
 • Munch, J.R., M. Rosholm, and M. Svarer, (2008). “Homeownership, Job Duration and Wages,” Journal of Urban Economics, 63, 130-145.
 • Oswald, Andrew J., (1996). “A Conjecture on the Explanation for High Unemployment in the Industrialized Nations: Part 1,” University of Warwick Economic Research Paper, No. 475, http://wrap.warwick.ac.uk/1664/.
 • Oswald, Andrew J., (1999). “The Housing Market and Europe’s Unemployment: A Non-Technical Paper,” Retrieved from http://www.andrewoswald.com/docs/homesnt.pdf.
 • Van Vuuren, Aico, (2017). “Using a Structural-Form Model to Analyze the Impact of Home Ownership on Unemployment Duration,” Journal of Applied Econometrics, 32, 858-876.
 • Wolf, Nikolaus, and Paul Caruana-Galizia, (2015). “Bombs, Homes, and Jobs: Revisiting the Oswald Hypothesis for Germany,” Economics Letters, (135), 65–68.
 • Yüceol, Hüseyin Mualla, (2007). “Türkiye’de Bölgesel İşgücü Hareketleri, İşsizlik ve Ekonomik Kalkınma,” İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(1), 108-128.

Unemployment and Homeownership in Turkey: A Preliminary Analysis

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 121 - 135, 10.04.2023

Öz

Using individual-level data, this paper aims to explore the link between homeownership and unemployment in Turkey. The Oswald hypothesis states that high homeownership is detrimental to labor market outcomes by restricting the geographical mobility of job searchers. Micro-evidence, however, indicates that homeowners have relatively favorable labor market outcomes. In contrast with the existing micro literature, the findings of this study are in favor of the Oswald hypothesis for the positive link between homeownership and unemployment probability.

Kaynakça

 • Bibliography Aydede, Yiğit, (2016). “Re-employment, Housing Tenure and Squatter Settlements in Turkey: An Empirical analysis,” Housing, Theory and Society, 33(1), 77-97.
 • Battu, H., A. Ma, and E. Phimister, (2008). “Housing Tenure, Job Mobility and Unemployment in the UK,” The Economic Journal, 118(527), 311-328.
 • Blanchflower, David G., and Andrew J. Oswald, (2013). “Does High Home-Ownership Impair the Labor Market?” NBER Working Paper No. 19079.
 • Borg, Ida, and Maria Brandén, (2018). “Do High Levels of Homeownership Create Unemployment? Introducing the Missing Link between Housing Tenure and Unemployment,” Housing Studies, 33(4), 501-524. http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2017.1358808. Broulíková, H. M., P. Huber, J. Montag, and P. Sunega, (2020). “Homeownership, Mobility, and Unemployment: Evidence from Housing Privatization,” Journal of Housing Economics, 50, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.jhe.2020.101728.
 • Caliendo, M., A.C. Gielen, and R. Mahlstedt, (2015). “Homeownership, Unemployed’s Job Search Behavior and Post-Unemployment Outcomes,” Economics Letters, 137, 218-221.
 • Coulson, N. Edward, and Lynn M. Fisher, (2009) “Housing Tenure and Labor Market Impacts: The Search Goes On,” Journal of Urban Economics, 65(3), 252-264.
 • Erdem, Orhan and Işıl Erol, (2013). “Ev Sahipliği - İşsizlik İlişkisi Üzerine: Oswald Hipotezinin Türkiye Örneğinde Test Edilmesi,” İktisat ve Toplum, 27, 17-25.
 • Green, Richard K., and Patric H. Hendershott, (2001). “Homeownership and Unemployment in the US,” Urban Studies, 38(9), 1509-1520.
 • Güler, Bülent, and Ahmet A. Taşkın, (2018). “Homeownership and Unemployment: The Effect of Market Size,” Labour Economics, 54, 191-209.
 • Gürsel, Seyfettin, and Ayşegül Acar, (2012). Bölgesel İşgücü Piyasaları/İşsizliğin Bölgesel Evrimi ve Yapısal Sorunlar, (Research Report No. 1301), Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Retrieved from https://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads/2012/04/ArastirmaNotu1301.pdf
 • Gürsel, S., G.S. Güneş, and M.C. Şahin, (2022). Türkiye’de Konut Sahipliği Azalıyor, (Research Report No. 265), Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Retrieved from https://betam.bahcesehir.edu.tr/2022/12/turkiyede-konut-sahipligi-azaliyor/
 • Head, Allen, and Huw Lloyd-Ellis, (2012). “Housing Liquidity, Mobility, and the Labour Market,” Review of Economic Studies, 79(4), 1559-1589.
 • Horsewood, Nicholas, and Kees Dol, (2013). “Homeownership, Mobility and Unemployment: A Re-Evaluation of the Oswald Thesis,” Neujobs Working Paper No. 14.3a.
 • Isebaert, D., F. Heylen, and C. Smolders, (2015) “Houses and/or Jobs: Ownership and the Labour Market in Belgian Districts,” Regional Studies, 49(8), 1387-1406. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.837873.
 • Karadağ, Haydar, (2021). “Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010: Q1-2020:Q3),” Journal of Social Policy Conferences, 80, 403-422. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/64056/891765.
 • Lerbs, Oliver, (2011). “Is There a Link Between Homeownership and Unemployment? Evidence from German Regional Data,” International Economics and Economic Policy, 8(4), 407–426.
 • Laamenen, Jani-Petri (2017). “Homeownership and the Labour Market: Evidence from Rental Housing Market Deregulation,” Labour Economics, 48, 157-167.
 • Munch, J.R., M. Rosholm, and M. Svarer, (2006). “Are Homeowners Really More Unemployed?” The Economic Journal, 116(514), 991-1013.
 • Munch, J.R., M. Rosholm, and M. Svarer, (2008). “Homeownership, Job Duration and Wages,” Journal of Urban Economics, 63, 130-145.
 • Oswald, Andrew J., (1996). “A Conjecture on the Explanation for High Unemployment in the Industrialized Nations: Part 1,” University of Warwick Economic Research Paper, No. 475, http://wrap.warwick.ac.uk/1664/.
 • Oswald, Andrew J., (1999). “The Housing Market and Europe’s Unemployment: A Non-Technical Paper,” Retrieved from http://www.andrewoswald.com/docs/homesnt.pdf.
 • Van Vuuren, Aico, (2017). “Using a Structural-Form Model to Analyze the Impact of Home Ownership on Unemployment Duration,” Journal of Applied Econometrics, 32, 858-876.
 • Wolf, Nikolaus, and Paul Caruana-Galizia, (2015). “Bombs, Homes, and Jobs: Revisiting the Oswald Hypothesis for Germany,” Economics Letters, (135), 65–68.
 • Yüceol, Hüseyin Mualla, (2007). “Türkiye’de Bölgesel İşgücü Hareketleri, İşsizlik ve Ekonomik Kalkınma,” İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(1), 108-128.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Çalışma Ekonomisi
Bölüm Makaleler/Articles
Yazarlar

Zehra Bilgen Susanlı 0000-0001-8933-6667

Yayımlanma Tarihi 10 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Susanlı, Z. B. (2023). Unemployment and Homeownership in Turkey: A Preliminary Analysis. Social Review of Technology and Change, 1(1), 121-135.