e-ISSN: 2980-1621
Başlangıç: 2022
Yayımcı: Işık Üniversitesi Yayınları
Kapak Resmi
 

Ülkemizde, son yıllarda ivme kazanan teknolojik gelişmelerin sosyal, iktisadî ve siyasal etki ve sonuçlarına odaklanan akademik dergi sayısı oldukça sınırlıdır. “Social Review of Technology and Change” (SRTC) başlıklı dergimiz, bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla, Işık Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, hakemli, içinde Türkçe ve İngilizce dillerinde akademik makaleler ile kitap ve literatür incelemelerinin yer alacağı, disiplinler-arası içeriğe sahip bir elektronik dergidir.