Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 136 - 144, 10.04.2023

Öz

Yeni Dijital Çağ

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 136 - 144, 10.04.2023

Öz

Alvin Toffler toplumların üç aşamadan geçerek son haline evirildiğini savunmaktadır. İlk dalga tarım toplumlarını, ikinci dalga sanayi devrimini, üçüncü dalga ise bilgi (enformasyon) toplumunu işaret etmektedir (Toffler, 1996). Yeni dijital çağ, Toffler’in 1996 yılında tam anlamıyla öngöremediği endüstri 4.0 ve endüstri 5.0’ı (siber fiziksel sistemler) ifade etmektedir. Endüstri 4.0 ile teknolojik inovasyonlar üssel olarak ivme kazanmış, teknolojinin lokomotifi olan çipler ve mikroişlemciler küçülmüştür. Teknolojinin uygun maliyetlerle cebe sığar hale gelmesi ile akıllı cihaz kullanımı dünya genelinde yaygınlaşmış ve bağlantılılıkta büyük bir artış gözlemlenmiştir. İnternet teknolojilerinin küreselleşmesi ile dünya McLuhan’ın ifade ettiği gibi küresel bir köye dönüşmüştür. Bu teknolojik devrim, birçok toplumsal harekete ön ayak olmuş, bir ülkede yaşanan değişim, dönüşüm ve isyan hareketleri diğer ülkelerde değişimin fitilini ateşlemiştir.
Bu çalışmada Eric Schmidt ve Jared Cohen tarafından 2014 yılında kaleme alınmış olan Yeni Dijital Çağ isimli kitap incelenmiştir. Kitap endüstri 4.0 ve 5.0’a atıfta bulunan teknolojik inovasyonları ve bunların devletler, uluslar ve şirketler üzerindeki etkilerini toplumsal, siyasal, ekonomik ve askeri bağlamları ile incelemektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap incelemeleri/Book reviews
Yazarlar

Habibe Aktay

Yayımlanma Tarihi 10 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aktay, H. (2023). Yeni Dijital Çağ. Social Review of Technology and Change, 1(1), 136-144.