Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 25 - 36, 30.04.2020

Öz

Kaynakça

 • Boden, W., & Redberg, R. (2018). “Evolving from volume to value, or to a bolder vision of reimbursement reform?”, American heart journal, 204, 174-177.
 • Bozic, K. J., & Wright, J. G. (2012). “Value-based healthcare and orthopaedic surgery: editorial comment”, Clinical Orthopaedics and Related Research®, 470(4), 1004-1005.
 • Choudhry, N. K., Rosenthal, M. B., & Milstein, A. (2010). “Assessing the evidence for value-based insurance design”, Health Affairs, 29(11), 1988-1994.
 • Deniz, M. H., & Hobikoğlu, E. H. (2011, October). “”Türkiye’de “Değere Bağlı Sağlık Sistemi” Temelinde Kamu ve Özel Sektör Açısından Algılanan Hizmet Kalitesi”, In International Conference on Eurasian Economies, (pp. 12-14).
 • Godman, B., & Gustafsson, L. L. (2013). “A new reimbursement system for innovative pharmaceuticals combining value-based and free market pricing”, Applied health economics and health policy, 11(1), 79-82.
 • Henkel, R. J., & Maryland, P. A. (2015). “The risks and rewards of value-based reimbursement”, Frontiers of health services management, 32(2), 3-16.
 • Kamae, I. (2010). “Value-based approaches to healthcare systems and pharmacoeconomics requirements in Asia”, Pharmacoeconomics, 28(10), 831-838.
 • Kannarkat, J. T., Good, C. B., & Parekh, N. (2019). “Value-Based Pharmaceutical Contracts: Value for Who?”, Science Direct.
 • Kolarczyk, L. M., Arora, H., Manning, M. W., Zvara, D. A., & Isaak, R. S. (2018). “Defining value-based care in cardiac and vascular anesthesiology: The past, present, and future of perioperative cardiovascular care”,Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 32(1), 512-521.
 • Kuhn, B., & Lehn, C. (2015). “Value-based reimbursement: the banner health network experience”, Frontiers of health services management, 32(2), 17-31.
 • Kumru, S., & Top. M. (2017). “İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İlaç ve Jenerik İlaç Açısından Değerlendirilmesi: Hipertansiyon İlaçları Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(2), 125-141.
 • Kurutkan, M. N., & Bayat, M. (2015). “Değer bazlı satın alma ve geri ödeme sistemi açısından hastane kaynaklı durumlar”, Health Care, 2(3), 155. Özgen, H., & Tatar, M. (2007).“Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye'de Durum”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2), 109-137.
 • Özsarı, H. (2018). “Değer Temelli Yönetim Anlayışının Sağlık Yönetimindeki Yeri”, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(2), 6-9. Persson, U., Svensson, J., & Pettersson, B. (2012). “A new reimbursement system for innovative pharmaceuticals combining value-based and free market pricing”, Applied health economics and health policy, 10(4), 217-225.
 • Porter, M. E. (2008).” Value-based health care delivery”, Annals of surgery, 248(4), 503-509.
 • Robinson, J. C. (2010). “Applying value-based insurance design to high-cost health services”, Health Affairs, 29(11), 2009-2016.
 • Ruziye, C. O. P., & Bekmezci, M. (2008). “Değer Temelli Pazarlama Anlayışında Balanced Scorecard'ın Stratejik Önemi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 247-266.
 • Scott, A., Liu, M., & Yong, J. (2018). “Financial incentives to encourage value-based health care”, Medical Care Research and Review, 75(1), 3-32.
 • Simsir, I., & Altındiş, S. (2019).” Could Value-Based Purchasing Approach Be Used in Assessment of Healthcare Delivery Outputs?”, Konuralp Tıp Dergisi, 11(3), 475-481.
 • Sorenson, C., Drummond, M., & Burns, L. R. (2013). “Evolving reimbursement and pricing policies for devices in Europe and the United States should encourage greater value”, Health Affairs, 32(4), 788-796.
 • Spaulding, A., Zhao, M., & Haley, D. R. (2014). “Value-based purchasing and hospital acquired conditions: Are we seeing improvement?”,Health Policy, 118(3), 413-421.
 • Stanley, E., Keckley, P., & Snyder, G. (2012). “Value-based pricing for pharmaceuticals: Implications of the shift from volume to value”, Deloitte Center for Health Solutions. Tatar, M. (2017). “Geri Ödemede Eşik Değer: Teori ve Uygulama”.
 • Tatar, M. (2017).” İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarında Değer Kavramı”.
 • Tarhan, A. (2013). Kronik Hepatit B Hastalarında Antiviral Tedavi Stratejilerinin Maliyet Etkililik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Uğurlu, M. (2018). “Sağlık Teknoloji Değerlendirmesi Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Model Önerisi”.
 • Van Deen, W. K., Esrailian, E., & Hommes, D. W. (2015). “Value-based health care for inflammatory bowel diseases”, Journal of Crohn's and Colitis, 9(5), 421-427. Yorulmaz, M., & Pirol, M. (2019). “Sağlık Çalışanlarında Kalite Algısının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma”, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2(1), 15-21.
 • https://www.prnewswire.com/news-releases/upmc-health-plan-and-boehringer-ingelheim-announce-innovative-value-based-agreement-300720502.html (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.harvardpilgrim.org/public/news-detail?nt=HPH_News_C&nid=1471912937208 (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.harvardpilgrim.org/public/news-detail?nt=HPH_News_C&nid=1471912468296 (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/ndep/health-professionals/practice-transformation-physicians-health-care-teams/why-transform/changing-landscape-fee-service-value-based-reimbursement (Erişim Tarihi: Aralık 2019).
 • https://www.sustainalytics.com/esg-blog/value-based-healthcare/ (Erişim Taihi: Aralık 2019).
 • https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/Value-Based-Programs/Value-Based-Programs (Erişim Tarihi: Kasım 2019). , https://innovation.cms.gov/initiatives/ACO-Investment-Model/ (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/11/1881542/0/en/ACO-MODEL-DELIVERS-IMPROVED-HEALTH-CARE-TO-RURAL-AREAS-AND-48M-SAVINGS-TO-MEDICARE.html (Erişim Tarihi: Aralık 2019).

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞERE DAYALI SATIN ALMA VE DEĞERE DAYALI GERİ ÖDEME YÖNTEMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 25 - 36, 30.04.2020

Öz

ÖZET Araştırma Problemi: Dünya’da birçok ülkede Sağlık hizmetlerinde Değere Dayalı satın alma ve geri ödeme yöntemleri kullanılırken; Türkiye’de sağlık hizmetlerinde değere dayalı satın alma ve geri ödeme yöntemleri üzerine yapılmış yeterince çalışma ve uygulamaların olmaması. Araştırmanın Amacı: Sağlık hizmetlerinde değere dayalı satın alma ve değere dayalı geri ödeme sistemlerini incelemek ve değerlendirmektir. Ayrıca literatürde bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunarak konunun önemine dikkat çekmektir. Yöntemi: Bu çalışmada nitel çalışma tekniği olarak literatür taraması ile konunun araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Yapılan literatür incelemesi sonucunda Sağlık hizmetlerinde Değer algısının maliyetlerde sabitlik veya azalışlarla ortaya koyulabileceği tespit edilmiştir. Dünya’da birçok ülkenin sağlık hizmetlerinde değere dayalı model uygulamaları kullandığı ve olumlu sonuçlar elde edildiği bulgularına rastlanmıştır. Ancak Türkiye’nin bu konuda geri kaldığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Boden, W., & Redberg, R. (2018). “Evolving from volume to value, or to a bolder vision of reimbursement reform?”, American heart journal, 204, 174-177.
 • Bozic, K. J., & Wright, J. G. (2012). “Value-based healthcare and orthopaedic surgery: editorial comment”, Clinical Orthopaedics and Related Research®, 470(4), 1004-1005.
 • Choudhry, N. K., Rosenthal, M. B., & Milstein, A. (2010). “Assessing the evidence for value-based insurance design”, Health Affairs, 29(11), 1988-1994.
 • Deniz, M. H., & Hobikoğlu, E. H. (2011, October). “”Türkiye’de “Değere Bağlı Sağlık Sistemi” Temelinde Kamu ve Özel Sektör Açısından Algılanan Hizmet Kalitesi”, In International Conference on Eurasian Economies, (pp. 12-14).
 • Godman, B., & Gustafsson, L. L. (2013). “A new reimbursement system for innovative pharmaceuticals combining value-based and free market pricing”, Applied health economics and health policy, 11(1), 79-82.
 • Henkel, R. J., & Maryland, P. A. (2015). “The risks and rewards of value-based reimbursement”, Frontiers of health services management, 32(2), 3-16.
 • Kamae, I. (2010). “Value-based approaches to healthcare systems and pharmacoeconomics requirements in Asia”, Pharmacoeconomics, 28(10), 831-838.
 • Kannarkat, J. T., Good, C. B., & Parekh, N. (2019). “Value-Based Pharmaceutical Contracts: Value for Who?”, Science Direct.
 • Kolarczyk, L. M., Arora, H., Manning, M. W., Zvara, D. A., & Isaak, R. S. (2018). “Defining value-based care in cardiac and vascular anesthesiology: The past, present, and future of perioperative cardiovascular care”,Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 32(1), 512-521.
 • Kuhn, B., & Lehn, C. (2015). “Value-based reimbursement: the banner health network experience”, Frontiers of health services management, 32(2), 17-31.
 • Kumru, S., & Top. M. (2017). “İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İlaç ve Jenerik İlaç Açısından Değerlendirilmesi: Hipertansiyon İlaçları Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(2), 125-141.
 • Kurutkan, M. N., & Bayat, M. (2015). “Değer bazlı satın alma ve geri ödeme sistemi açısından hastane kaynaklı durumlar”, Health Care, 2(3), 155. Özgen, H., & Tatar, M. (2007).“Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye'de Durum”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2), 109-137.
 • Özsarı, H. (2018). “Değer Temelli Yönetim Anlayışının Sağlık Yönetimindeki Yeri”, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(2), 6-9. Persson, U., Svensson, J., & Pettersson, B. (2012). “A new reimbursement system for innovative pharmaceuticals combining value-based and free market pricing”, Applied health economics and health policy, 10(4), 217-225.
 • Porter, M. E. (2008).” Value-based health care delivery”, Annals of surgery, 248(4), 503-509.
 • Robinson, J. C. (2010). “Applying value-based insurance design to high-cost health services”, Health Affairs, 29(11), 2009-2016.
 • Ruziye, C. O. P., & Bekmezci, M. (2008). “Değer Temelli Pazarlama Anlayışında Balanced Scorecard'ın Stratejik Önemi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 247-266.
 • Scott, A., Liu, M., & Yong, J. (2018). “Financial incentives to encourage value-based health care”, Medical Care Research and Review, 75(1), 3-32.
 • Simsir, I., & Altındiş, S. (2019).” Could Value-Based Purchasing Approach Be Used in Assessment of Healthcare Delivery Outputs?”, Konuralp Tıp Dergisi, 11(3), 475-481.
 • Sorenson, C., Drummond, M., & Burns, L. R. (2013). “Evolving reimbursement and pricing policies for devices in Europe and the United States should encourage greater value”, Health Affairs, 32(4), 788-796.
 • Spaulding, A., Zhao, M., & Haley, D. R. (2014). “Value-based purchasing and hospital acquired conditions: Are we seeing improvement?”,Health Policy, 118(3), 413-421.
 • Stanley, E., Keckley, P., & Snyder, G. (2012). “Value-based pricing for pharmaceuticals: Implications of the shift from volume to value”, Deloitte Center for Health Solutions. Tatar, M. (2017). “Geri Ödemede Eşik Değer: Teori ve Uygulama”.
 • Tatar, M. (2017).” İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarında Değer Kavramı”.
 • Tarhan, A. (2013). Kronik Hepatit B Hastalarında Antiviral Tedavi Stratejilerinin Maliyet Etkililik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Uğurlu, M. (2018). “Sağlık Teknoloji Değerlendirmesi Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Model Önerisi”.
 • Van Deen, W. K., Esrailian, E., & Hommes, D. W. (2015). “Value-based health care for inflammatory bowel diseases”, Journal of Crohn's and Colitis, 9(5), 421-427. Yorulmaz, M., & Pirol, M. (2019). “Sağlık Çalışanlarında Kalite Algısının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma”, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2(1), 15-21.
 • https://www.prnewswire.com/news-releases/upmc-health-plan-and-boehringer-ingelheim-announce-innovative-value-based-agreement-300720502.html (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.harvardpilgrim.org/public/news-detail?nt=HPH_News_C&nid=1471912937208 (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.harvardpilgrim.org/public/news-detail?nt=HPH_News_C&nid=1471912468296 (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/ndep/health-professionals/practice-transformation-physicians-health-care-teams/why-transform/changing-landscape-fee-service-value-based-reimbursement (Erişim Tarihi: Aralık 2019).
 • https://www.sustainalytics.com/esg-blog/value-based-healthcare/ (Erişim Taihi: Aralık 2019).
 • https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/Value-Based-Programs/Value-Based-Programs (Erişim Tarihi: Kasım 2019). , https://innovation.cms.gov/initiatives/ACO-Investment-Model/ (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/11/1881542/0/en/ACO-MODEL-DELIVERS-IMPROVED-HEALTH-CARE-TO-RURAL-AREAS-AND-48M-SAVINGS-TO-MEDICARE.html (Erişim Tarihi: Aralık 2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve AĞLAMIŞ (Sorumlu Yazar)
Selçuk Üniversitesi
0000-0001-8903-3682
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 1 Nisan 2020
Kabul Tarihi 29 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ağlamış, M. (2020). SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞERE DAYALI SATIN ALMA VE DEĞERE DAYALI GERİ ÖDEME YÖNTEMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE . Selçuk Sağlık Dergisi , 1 (1) , 25-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/54163/728859