Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 97 - 117, 14.12.2020

Öz

Kaynakça

  • Referans 1 Top, M., Tarcan, M. (2007). Hastane sektöründe kaynak akışı: hastane ödeme yöntemleri (mekanizmaları). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1):169-189. Referans 2 Aydemir, İ., Ağırbaş, İ., (2017). ‘‘Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İlişkili Gruplar’’, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1): 49-67. Referans 3 Arık, Ö. İleri, Y. (2016). ‘‘Sağlıkta Geri Ödeme Sistemleri ve Global Bütçe’’, GÜSBD, 5(4): 78-92. Referans 4 Özgen, H., Tatar, M. (2008). “Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1): 103-132. Referans 5 Özkan, O., Ağırbaş İ. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Modelleri: Teşhis İlişkili Gruplar ve Vaka Karması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 69(1), 21-27. Referans 6 Şengül, H. Bulut, A. (2019). ‘‘ Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Mekanizmaları ve Teşhis İle İlişkili Gruplar’’ Estüdam Halk Sağlığı Dergisi 2019;4(2):196-209. Referans 7 Yorulmaz, M. (2019). An Overview Of The Health Spending In Turkey Between The Years 2002-2017. Economics and Politics. Academician Publishing House Inc. ISBN: 978-605-258-346-3.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 97 - 117, 14.12.2020

Öz

Sağlık kurumlarına ve sağlık hizmet sunucularına yapılan geri ödeme mekanizmaları, sağlık hizmet sunumunun kalitesi ve verimliliği açısından çok önemli bir etkiye sahiptir. Ödeme yöntemlerinden her biri sağlık hizmetlerinde kaliteyi, üretim miktarını, sağlık hizmetlerinin etkinliğini aynı zamanda da hem hizmet sunan hem de hizmet alan tarafı olumlu ve olumsuz etkileyebilen farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle ödeme sistemlerinden tek bir yöntemi temel alarak kullanmak yerine birden fazla ödeme yöntemini bir arada kullanmak daha iyi bir yol olarak görülmektedir. Yine ülkemizde de birden fazla geri ödeme yönteminin birlikte kullanıldığı söylenebilir. Ödeyiciler tarafından sağlık hizmeti kurumlarına ve sağlık profesyonellerine yapılan ödeme yöntemleri ise şunlardır; global ve harcama kalemlerine göre bütçe yöntemi, kişi başına ödeme, hizmet başına ödeme, prim ödemesi, vaka başına ödeme (TİG), maaş yöntemi ve gün başına ödemelerdir (Beylik vd., 2015:40). Bu çalışma sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan geri ödeme yöntemlerinin neler olduğunun hem sağlık kurumu açısından hem de bireysel hizmet sunucuları açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Çalışmada her bir yöntemin hem güçlü hem de zayıf yönleri ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Referans 1 Top, M., Tarcan, M. (2007). Hastane sektöründe kaynak akışı: hastane ödeme yöntemleri (mekanizmaları). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1):169-189. Referans 2 Aydemir, İ., Ağırbaş, İ., (2017). ‘‘Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İlişkili Gruplar’’, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1): 49-67. Referans 3 Arık, Ö. İleri, Y. (2016). ‘‘Sağlıkta Geri Ödeme Sistemleri ve Global Bütçe’’, GÜSBD, 5(4): 78-92. Referans 4 Özgen, H., Tatar, M. (2008). “Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1): 103-132. Referans 5 Özkan, O., Ağırbaş İ. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Modelleri: Teşhis İlişkili Gruplar ve Vaka Karması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 69(1), 21-27. Referans 6 Şengül, H. Bulut, A. (2019). ‘‘ Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Mekanizmaları ve Teşhis İle İlişkili Gruplar’’ Estüdam Halk Sağlığı Dergisi 2019;4(2):196-209. Referans 7 Yorulmaz, M. (2019). An Overview Of The Health Spending In Turkey Between The Years 2002-2017. Economics and Politics. Academician Publishing House Inc. ISBN: 978-605-258-346-3.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Derleme Makaleleri
Yazarlar

Gamze DEMİREL (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2126-3590
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 29 Nisan 2020
Kabul Tarihi 10 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demirel, G. (2020). SAĞLIK HİZMETLERİNDE GERİ ÖDEME YÖNTEMLERİ . Selçuk Sağlık Dergisi , 1 (2) , 97-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/58230/729214