Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN COVID-19 TREATMENT

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 65 - 75, 26.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Acarkan T, Erdoğan D, Kaçar M. (2020). Covid-19 ile Mücadelede Akciğer ve Bağırsak Mikrobiyotalarının Rolü. Anadolu Klıniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1): 284-293.
 • Afacan E, Avcı N.(2020). Koronovirüs (CoV-19) Örneği Üzerinden Salgın Hastalıklara Ssoyolojik Bir Bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5):1-14.
 • Akpınar D-D, Türköz-Kaplan B. (2019). Probiyotik-İnsan Bağışıklık Sistem Etkileşimleri. Food and Health 5(4), 265-280.
 • Aksu D, Aksu B. (2020). İnsan Mikrobiyotası. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 9(1): 146-154.
 • Albuz Ö, Uludağ M. (2020). Covid-19 salgını ve cerrahi perspektivite üzerindeki etkileri. Eurasıan Journal Of Health Scıences, 3(1), 116-119.
 • Alkan-Yılmaz Ö. (2015). Yaşlılarda Sağlıklı Beslenme-Probiyotikler. Ege Tıp Dergisi, 54:16-21.
 • Arduzlar-Kaan D, Özlü T, Yurttaş H. (2019). Yetişkin Bireylerin Probiyotiklerin Gıdaları Bilme ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17: 556-563.
 • Arslan B, Yılmaz İ. (2019). Mikrobiyom ve Astım. Güncel Göğis Hastalıkları Serisi, 8(2):15-27.
 • Arslankılıç Ç, Göl E. (2020). The Effects of Covid-19 Pandemic on Surgical Nursing. Eurasıan Journal Of Health Scıences, 3(3): 167-170.
 • Aydemir Y. (2017). Solunum Sistemi ve Mikrobiyota. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch, 1 (Special issue): 104-108.
 • Çelik M, Yalçın S-S. (2019). Aşılar ve mikrobiyota. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 4: 310-323.
 • Dickson R-P, Erb-Downward J-R, Freeman C-M, McCloskey,L, Falkowski N-R, Huffnagle G-B, Curtis J-L. (2017). Bacterial topography of the healthy human lower respiratory tract. Mbio.asm.org., 8(1): 1-12.
 • Dinleyici M. (2020). Anne Sütü Mikrobiyotası. Osmangazi Tıp Dergisi Sosyal Pediatri Özel Sayısı, 25-29.
 • Doğan A, Yaşar S, Kayhan S, Kırmızıgöz Ş, Kaplan A. (2018). Bağırsak-Beyin Aksı. Türk Nöroşir Degisi, 28(3): 377-379.
 • Güney R, Çınar N. (2017). Anne Sütü ve Mikrobiyota Gelişimi. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch,1(Special issue):17-24.
 • İsmailoğlu Ö, Öngün-Yılmaz H. (2019). Probiyotik Kullanımının Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Araltırma Dergisi, 1(1): 38-56.
 • Kalip K, Atak N. (2018). Bağırsak mikrobiyotası ve sağlık. Turk Public Healt, 16(1): 58-73.
 • Kamarlı H. (2019). Pre-Probiyotikler ve Diyabet. Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 47(özel sayı): 92-101.
 • Karakan T. (2018). Gut microbiota: underestimated or exaggerated? www.mucosa.org
 • Karatay E. (2019). Mikrobiyota, probiyotikler ve prebiyotikler. Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(3): 68-71.
 • Koca T-T. (2015). Bağırsak Mikroflorasının Inflamatuar Hastalık Patogenezindeki Yeri. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 24(1):78-91.
 • Liu W, Li H. (2020). COVID-19: Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism. ChemRxiv,(1):31.
 • Lu C-C, Ma K-L, Ruan X-Z, Liu B-C. (2018). Intestinal dysbiosis activates renal renin-angiotensin system contributing to incipient diabetic nephropathy. Int J Med Sci, (8):816–22.
 • Meazzi S, Stranieri A, Lauzi S, Bonsembiante F, Ferro S, Paltrinieri S, et al. (2019). Feline gut microbiota composition in association with feline coronavirus infection: A pilot study. Res Vet Sci,125:272–8.
 • Özalp B-B, Sermet-Kürklü N. (2020). Obezite ve COVİT-19. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 211-214.
 • Özdemir A, Büyüktuncer-Demirel Z. (2017). Beslenme ve Mikrobiyota İlişkisi. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch,1 (Special issue): 25-33.
 • Özer M, Özyurt, G, Tellioğlu-Harsa Ş. (2019). Probiyotik ve Prebiyotiklerin Bağırsak-Beyin Aksına Etkisi. Akademik Gıda, 17(2): 269-280.
 • Pamukçu U, Yıldız F-N, Dal T, Peker İ. (2018). Oral Mikrobiyota Araştırmaları Işığında Ağız Sağlığına Yeni Bakış Açısı: Derleme. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch, 2(3): 128-137.
 • Pehlivanlar-Küçük M, Ülger F. (2019). Mikrobiyota ve Yoğun Bakım. Turk Journal Intensiv Care, 17: 122-129.
 • Schuijt T-J, Lankelma J-M, Scicluna,B-P, Melo F-S, Roelofs JJTH, Boer J-D, Hoogendijk, A-G, Beer, R, Vos, A, Belzer C, Vos W-M, Poll T, Wiersinga W-J. (2016). The gut microbiota plays a protective role in the host defence against pneumococcal pneumonia. Gut, 65(4):575–83.
 • Şanal-Alkan Ş. (2017). İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch,1 (Special issue): 7-16.
 • Taşdemir A. (2017). Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler. Kastamonu Sağlık Akademisi, 2(1): 71-88.
 • Uğraş-Dikmen A, Kına H-M, ÖZKAN S, İlhan M-N. (2020). COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemide Ne Öğrendik. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1(özel sayı): 29-36.
 • Ürkek B, Erkaya T, Şengül M. (2011). Kefir: Bileşimi, Üretimi, Probiyotik ve Terapötik Özellikleri. Akademik Gıda, 9(5): 60-66.
 • Yaron J-R, Ambadapadi S, Zhang L, Chavan R-N, Tibbetts S-A, Keinan S, Varsani A, Maldonado J, Kraberger S, Tafoya A-F, Bullard W-L et al. (2020).Immune protection is dependent on the gut microbiome in a lethal mouse gammaherpesviral infection. Sci Rep, 10(1).
 • Yılmaz D, Altındiş M. (2018). Sağlık ve Hastalıkta Oral Kavite Mikrobiyotası. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch, 2(1): 9-21.
 • Yürük-Bal E, Çelik H. (2020). COVID-19 Salgını ile Mücadelede Hemşirenin Rolü. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(2): 300-304.

COVID-19 TEDAVİSİNDE MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 65 - 75, 26.04.2021

Öz

Özet: Koronavirüs geçmişten günümüze incelendiğinde, insanlar üzerine hastalıklara yol açarak önemli pandemilere neden olmuştur. Geçtiğimiz 2019 yılından bu yana dünyayı etkisi altına almış, yeni tip koronavirüs hastalığı (covid-19) pandemisi yaşanmaktadır. Bu virüs üst solunum yolu veya oral-fekal yol ile vücuda girmektedir. Hastalık yapısı gereği bağışıklık problemi ve kronik hastalığı olan bireylere daha çabuk bulaşmakta ve klinik seyri kötü ilerlemektedir. Virüslerde kesin bir tedavi şekli bulunmamakla birlikte, immun sistemin işlevi oldukça önem kazanmaktadır. İmmun sistemin fonksiyonlarının önemli olduğu kadar modülasyonu da oldukça önemlidir. İmmun sistemin modülasyonlarını, beslenme şekli, yaş, egzersiz, vitamin C, vitamin D, eser elementler gibi birçok faktör etkilediği gibi mikrobiyotanında önemi büyüktür. Mikrobiyota en yoğun olarak bağırsaklarda ve akciğerlerde bulunmakta ve vücudun savunmasında oldukça etkili olmaktadır. Mikrobiyota zenginliği enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede vücudun savunma hattını önemli ölçüde desteklemektedir. Çalışmada Covid-19 fizyopatolojisi gereği bağışıklığı olumsuz etkimesinden dolayı, mikrobiyotanın olası etkilerini araştırmak amacıyla yazılmıştır. Anahtar Kelimeler: CoV-19, Mikrobiyota, Bağışıklık, Bağırsak Abstract: When the coronavirus is examined from the past to the present, it has caused important pandemics by causing diseases on people. Since the last 2019, a new type of coronavirus disease (covid-19) pandemic has affected the world. This virus enters the body via the upper respiratory tract or oral-fecal route. Due to the nature of the disease, individuals with immune problems and chronic diseases are infected more quickly and the clinical course progresses poorly. Although there is no definitive treatment for viruses, the function of the immune system becomes very important. The functions of the immune system are as important as their modulation. Many factors such as diet, age, exercise, vitamin C, vitamin D, and trace elements affect the modulation of the immune system and are of great importance in microbiota. Microbiota is mostly found in the intestines and lungs and is very effective in the body's defense. Microbiota richness significantly supports the body's line of defense in combating infectious diseases. In this study, Covid-19 was written to investigate the possible effects of microbiota due to its negative effect on immunity due to its physiopathology.

Kaynakça

 • Acarkan T, Erdoğan D, Kaçar M. (2020). Covid-19 ile Mücadelede Akciğer ve Bağırsak Mikrobiyotalarının Rolü. Anadolu Klıniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1): 284-293.
 • Afacan E, Avcı N.(2020). Koronovirüs (CoV-19) Örneği Üzerinden Salgın Hastalıklara Ssoyolojik Bir Bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5):1-14.
 • Akpınar D-D, Türköz-Kaplan B. (2019). Probiyotik-İnsan Bağışıklık Sistem Etkileşimleri. Food and Health 5(4), 265-280.
 • Aksu D, Aksu B. (2020). İnsan Mikrobiyotası. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 9(1): 146-154.
 • Albuz Ö, Uludağ M. (2020). Covid-19 salgını ve cerrahi perspektivite üzerindeki etkileri. Eurasıan Journal Of Health Scıences, 3(1), 116-119.
 • Alkan-Yılmaz Ö. (2015). Yaşlılarda Sağlıklı Beslenme-Probiyotikler. Ege Tıp Dergisi, 54:16-21.
 • Arduzlar-Kaan D, Özlü T, Yurttaş H. (2019). Yetişkin Bireylerin Probiyotiklerin Gıdaları Bilme ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17: 556-563.
 • Arslan B, Yılmaz İ. (2019). Mikrobiyom ve Astım. Güncel Göğis Hastalıkları Serisi, 8(2):15-27.
 • Arslankılıç Ç, Göl E. (2020). The Effects of Covid-19 Pandemic on Surgical Nursing. Eurasıan Journal Of Health Scıences, 3(3): 167-170.
 • Aydemir Y. (2017). Solunum Sistemi ve Mikrobiyota. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch, 1 (Special issue): 104-108.
 • Çelik M, Yalçın S-S. (2019). Aşılar ve mikrobiyota. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 4: 310-323.
 • Dickson R-P, Erb-Downward J-R, Freeman C-M, McCloskey,L, Falkowski N-R, Huffnagle G-B, Curtis J-L. (2017). Bacterial topography of the healthy human lower respiratory tract. Mbio.asm.org., 8(1): 1-12.
 • Dinleyici M. (2020). Anne Sütü Mikrobiyotası. Osmangazi Tıp Dergisi Sosyal Pediatri Özel Sayısı, 25-29.
 • Doğan A, Yaşar S, Kayhan S, Kırmızıgöz Ş, Kaplan A. (2018). Bağırsak-Beyin Aksı. Türk Nöroşir Degisi, 28(3): 377-379.
 • Güney R, Çınar N. (2017). Anne Sütü ve Mikrobiyota Gelişimi. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch,1(Special issue):17-24.
 • İsmailoğlu Ö, Öngün-Yılmaz H. (2019). Probiyotik Kullanımının Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Araltırma Dergisi, 1(1): 38-56.
 • Kalip K, Atak N. (2018). Bağırsak mikrobiyotası ve sağlık. Turk Public Healt, 16(1): 58-73.
 • Kamarlı H. (2019). Pre-Probiyotikler ve Diyabet. Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 47(özel sayı): 92-101.
 • Karakan T. (2018). Gut microbiota: underestimated or exaggerated? www.mucosa.org
 • Karatay E. (2019). Mikrobiyota, probiyotikler ve prebiyotikler. Anadolu Güncel Tıp Dergisi, 1(3): 68-71.
 • Koca T-T. (2015). Bağırsak Mikroflorasının Inflamatuar Hastalık Patogenezindeki Yeri. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 24(1):78-91.
 • Liu W, Li H. (2020). COVID-19: Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism. ChemRxiv,(1):31.
 • Lu C-C, Ma K-L, Ruan X-Z, Liu B-C. (2018). Intestinal dysbiosis activates renal renin-angiotensin system contributing to incipient diabetic nephropathy. Int J Med Sci, (8):816–22.
 • Meazzi S, Stranieri A, Lauzi S, Bonsembiante F, Ferro S, Paltrinieri S, et al. (2019). Feline gut microbiota composition in association with feline coronavirus infection: A pilot study. Res Vet Sci,125:272–8.
 • Özalp B-B, Sermet-Kürklü N. (2020). Obezite ve COVİT-19. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 211-214.
 • Özdemir A, Büyüktuncer-Demirel Z. (2017). Beslenme ve Mikrobiyota İlişkisi. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch,1 (Special issue): 25-33.
 • Özer M, Özyurt, G, Tellioğlu-Harsa Ş. (2019). Probiyotik ve Prebiyotiklerin Bağırsak-Beyin Aksına Etkisi. Akademik Gıda, 17(2): 269-280.
 • Pamukçu U, Yıldız F-N, Dal T, Peker İ. (2018). Oral Mikrobiyota Araştırmaları Işığında Ağız Sağlığına Yeni Bakış Açısı: Derleme. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch, 2(3): 128-137.
 • Pehlivanlar-Küçük M, Ülger F. (2019). Mikrobiyota ve Yoğun Bakım. Turk Journal Intensiv Care, 17: 122-129.
 • Schuijt T-J, Lankelma J-M, Scicluna,B-P, Melo F-S, Roelofs JJTH, Boer J-D, Hoogendijk, A-G, Beer, R, Vos, A, Belzer C, Vos W-M, Poll T, Wiersinga W-J. (2016). The gut microbiota plays a protective role in the host defence against pneumococcal pneumonia. Gut, 65(4):575–83.
 • Şanal-Alkan Ş. (2017). İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch,1 (Special issue): 7-16.
 • Taşdemir A. (2017). Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler. Kastamonu Sağlık Akademisi, 2(1): 71-88.
 • Uğraş-Dikmen A, Kına H-M, ÖZKAN S, İlhan M-N. (2020). COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemide Ne Öğrendik. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1(özel sayı): 29-36.
 • Ürkek B, Erkaya T, Şengül M. (2011). Kefir: Bileşimi, Üretimi, Probiyotik ve Terapötik Özellikleri. Akademik Gıda, 9(5): 60-66.
 • Yaron J-R, Ambadapadi S, Zhang L, Chavan R-N, Tibbetts S-A, Keinan S, Varsani A, Maldonado J, Kraberger S, Tafoya A-F, Bullard W-L et al. (2020).Immune protection is dependent on the gut microbiome in a lethal mouse gammaherpesviral infection. Sci Rep, 10(1).
 • Yılmaz D, Altındiş M. (2018). Sağlık ve Hastalıkta Oral Kavite Mikrobiyotası. Journal of Biotechnol and Strategic Healt Rresearch, 2(1): 9-21.
 • Yürük-Bal E, Çelik H. (2020). COVID-19 Salgını ile Mücadelede Hemşirenin Rolü. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(2): 300-304.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme Makaleleri
Yazarlar

Nida AYDIN
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3590-9092
Türkiye


Ezgi BAGRIAÇIK (Sorumlu Yazar)
NEAR EAST UNIVERSITY
0000-0001-9061-1769
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 24 Kasım 2020
Kabul Tarihi 26 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aydın, N. & Bagrıaçık, E. (2021). COVID-19 TEDAVİSİNDE MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ . Selçuk Sağlık Dergisi , 2 (1) , 65-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/62011/830713