Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİTERMAL VE MONOTERMAL KALORİK TEST SONUÇLARININ FARKLI PAREZİ ORANLARI REFERANS ALINDIĞINDAKİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 11, 26.04.2021

Öz

Amaç: Vestibüler sistemin değerlendirilmesinde videonistagmografi (VNG) ile yapılan testler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu testlerden biri de kalorik testtir. Kalorik test rutinde binaural ve bitermal (sıcak ve soğuk uyaranlar) olarak yapılmaktadır. 25-35 dakika kadar süren kalorik test esnasında kalorik uyaran ile indüklenen bulantı ve vertigo oluşabilir. Bu durum hasta konforunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sebeple çalışmamızın amacı, monotermal kalorik test sonuçları ile bitermal kalorik test sonuçlarının farklı cut-off değerlerinde uyumuna bakarak; monotermal kalorik testin zaman ve hasta konforunun arttırılması için klinikte uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, retrospektif olarak planlandı. 303 katılımcı verisi kullanılarak, bitermal test sonucuna göre %25 ve %20 parezi oranları altın standartlar olarak varsayıldı. Farklı parezi oranlarının altın standartlara göre sensivite, spesifite ve genel doğruluk oranları hesaplandı. Her bir değişkenin altın standart ile uyumu Kappa katsayısı ile incelendi. Tüm analizler için istatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 kullanıldı. Bulgular: İstatistiksel analizler sonucunda aralarında benzerlik bulunan ikili karşılaştırmalardan bitermal test sonucu parezi oranı %20 referans alındığında soğuk irrigasyon %25 'in duyarlılığı %62.3, seçiciliği %84.2, pozitif tahmin değeri %53.8, negatif tahmin değeri ise %88.3 olarak elde edilmiştir. Bitermal test sonucu parezi oranı %25 referans alındığında ise en yüksek uyum gösteren soğuk %25 cut-off değerinin seçiciliği %81.3, duyarlılığı %75.6, pozitif tahmnin değeri %38.8, negatif tahmin değeri ise %95.5 olarak elde edilmiştir. Tartışma ve Sonuç: Sensivite ve spesifite oranlarının düşük olması tarama testleri için istenen bir sonuç değildir. Yanlış negatif ve yanlış pozitif oranlarının yüksek olmasından dolayı bitermal kalorik teste devam etmek en doğru seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Agrawal Y, Carey JP, Della Santina CC, Schubert MC, Minor LB. Disorders of balance and vestibular function in US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2001-2004. Arch Intern Med 2009;169:938-44. [Erratum in Arch Intern Med 2009;169:1419.].
 • Barber, H. O., Wright, G., Demanuele, F. (1971). The hot caloric test as a clinical screening device. Arch Otolaryngol, 94, 335–337.
 • Becker GD. The screening value of monothermal caloric tests. Laryngoscope 1979;89:311-4.
 • Bernstein L. Simplification of clinical caloric test. Arch Otolaryngol 1965;81:347-9.
 • Bush, M. L., Bingcang, C. M., Chang, E. T., et al. (2013). Hot or cold? Is monothermal caloric testing useful and cost-effective? Ann Otol RhinolLaryngol, 122, 412–416.
 • Cunha, L. C., Felipe, L., Carvalho, S. A., et al. (2010). Validity of the monothermal caloric testing when compared to bithermal stimulation. Pro Fono, 22, 67–70.
 • Enticott, J. C., Dowell, R. C., O’Leary, S. J. (2003). A comparison of the monothermal and bithermal caloric tests. J Vestib Res, 13, 113–119.
 • Hart CWJ. The value of the hot caloric test. Laryngoscope 1965;75:302-15.
 • Jongkees, L.B.W., and Philipszoon, A.J., (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngol (Suppl. 189).
 • Keith RW, Pensak ML, Katbamna B. Prediction of bithermal caloric response from monothermal stimulation. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104:499-502.
 • Lightfoot, G., Barker, F., Belcher, K., et al. (2009). The derivation of optimum criteria for use in the monothermal caloric screening test. Ear Hear, 30, 54–62.
 • Murnane OD, Akin FW, Lynn SG, Cyr DG. Monothermal caloric screening test performance: a relative operating characteristic curve analysis. Ear Hear. 2009 Jun;30(3):313-9. doi: 10.1097/AUD.0b013e31819c3ec7. PMID: 19322091.
 • Ranganathan P, Pramesh CS, Aggarwal R. Common pitfalls in statistical analysis: Measures of agreement. Perspect Clin Res 2017;8:187-91, doi: 0.4103/picr.PICR_123_17.
 • Shupak, A., Kaminer, M., Gilbey, P., et al. (2010). Monothermal caloric testing in the screening of vestibular function. Aviat Space Environ Med, 81, 369–374.

COMPARISON OF THE EFFECT OF BIOTHERMAL AND MONOTHERMAL QUALITY TEST RESULTS WHEN DIFFERENT PARESIS RATES ARE REFERENCED

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 11, 26.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Agrawal Y, Carey JP, Della Santina CC, Schubert MC, Minor LB. Disorders of balance and vestibular function in US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2001-2004. Arch Intern Med 2009;169:938-44. [Erratum in Arch Intern Med 2009;169:1419.].
 • Barber, H. O., Wright, G., Demanuele, F. (1971). The hot caloric test as a clinical screening device. Arch Otolaryngol, 94, 335–337.
 • Becker GD. The screening value of monothermal caloric tests. Laryngoscope 1979;89:311-4.
 • Bernstein L. Simplification of clinical caloric test. Arch Otolaryngol 1965;81:347-9.
 • Bush, M. L., Bingcang, C. M., Chang, E. T., et al. (2013). Hot or cold? Is monothermal caloric testing useful and cost-effective? Ann Otol RhinolLaryngol, 122, 412–416.
 • Cunha, L. C., Felipe, L., Carvalho, S. A., et al. (2010). Validity of the monothermal caloric testing when compared to bithermal stimulation. Pro Fono, 22, 67–70.
 • Enticott, J. C., Dowell, R. C., O’Leary, S. J. (2003). A comparison of the monothermal and bithermal caloric tests. J Vestib Res, 13, 113–119.
 • Hart CWJ. The value of the hot caloric test. Laryngoscope 1965;75:302-15.
 • Jongkees, L.B.W., and Philipszoon, A.J., (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngol (Suppl. 189).
 • Keith RW, Pensak ML, Katbamna B. Prediction of bithermal caloric response from monothermal stimulation. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104:499-502.
 • Lightfoot, G., Barker, F., Belcher, K., et al. (2009). The derivation of optimum criteria for use in the monothermal caloric screening test. Ear Hear, 30, 54–62.
 • Murnane OD, Akin FW, Lynn SG, Cyr DG. Monothermal caloric screening test performance: a relative operating characteristic curve analysis. Ear Hear. 2009 Jun;30(3):313-9. doi: 10.1097/AUD.0b013e31819c3ec7. PMID: 19322091.
 • Ranganathan P, Pramesh CS, Aggarwal R. Common pitfalls in statistical analysis: Measures of agreement. Perspect Clin Res 2017;8:187-91, doi: 0.4103/picr.PICR_123_17.
 • Shupak, A., Kaminer, M., Gilbey, P., et al. (2010). Monothermal caloric testing in the screening of vestibular function. Aviat Space Environ Med, 81, 369–374.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Kadir ERCAN (Sorumlu Yazar)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2988-5204
Türkiye


Meltem TULĞAR
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2537-4573
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 20 Aralık 2020
Kabul Tarihi 6 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ercan, M. K. & Tulğar, M. (2021). BİTERMAL VE MONOTERMAL KALORİK TEST SONUÇLARININ FARKLI PAREZİ ORANLARI REFERANS ALINDIĞINDAKİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Selçuk Sağlık Dergisi , 2 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/62011/844046