Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tarihi Niğde Çeşmeleri

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 53 - 72, 29.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı Niğde’de merkezinde bulunan tarihi çeşmeleri belgelemek, böylece bu eserlerle ilgili bilgi ve belgeleri gelecek nesillere aktarmak ve koruma konularına dikkat çekmektir. Çalışmada Niğde merkezinde yer alan 14 tarihi çeşme incelenmiştir. Çalışma kapsamında bu çeşmelerden 11 tanesinin rölöve çalışması yapılmıştır. Bakımsızlık ve işlevini kaybetme nedenleriyle tahrip olma tehlikesi yaşayan bu çeşmelerin gerekli dokümantasyon çalışmaları ile korunması, kültür varlıklarının geleceğe aktarılması adına oldukça önemlidir.

Kaynakça

 • Akçaözoğlu, S., Efe Yavaşcan, E. and Gökçe, M.V., 2020. “Deterioration and Conservation Problems of Historical Fountains in Cappadocia-Niğde.” Fresenius Environmental Bulletin 29 (4):2338-2343.
 • Çal, H. 2000. Wooden Ceiling Mosques and Masjids in Niğde, No: 2411, Ministry of Culture Publications. Ankara: Turkey.
 • Demirel, Ö. 1992. “Sivas Fountains.” Research Journal Ankara University Faculty of Language, History and Geography of the Department of Philosophy 3:169-178. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10566.pdf.
 • Denktaş, M. (2002) Anatolian Turkish Architecture Fountains. Encyclopedia of Turks VII. New Turkey Publications, Ankara, Turkey.
 • Niğde Cultural Inventory, F Açıkgöz, M. Tektaş, M. Eryaman (eds), Niğde Provincial Directorate of Culture and Tourism, Niğde, Turkey (2016).
 • Ödekan A. 1992. Typological analysis of urban fountain design. Semavi Eyice Gift, Istanbul Writings. Turkey Touring and Automobile Association Publications, İstanbul: Turkey.
 • Önge, Y. 1981. “The fountains we call suluk in Turkish water architecture.” Selçuk University Journal of Faculty of Letters 1:1-15. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/152095.
 • Özer, S. 2008. “Fountains in city-environment relationship throughout history.” Atatürk University Journal of Fine Arts Faculty 13:129-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28958.
 • Özkarcı, M. 2001. Turkish Architecture in Niğde, Turkish Historical Society Publications. Ankara: Turkey.
 • Özkarcı, M. 2007. Islamic Encyclopedia No:33, Turkiye Diyanet Foundation Publications. İstanbul: Turkey.
 • Özkarcı, M. 2014. Inventory of Turkish Cultural Heritage-51, Vol:I. Turkish Historical Society Publications. Ankara: Turkey.
 • Topal, N. 2018. “The Niğde Masjids according to 15th.” The Journal of International Civilization Studies (3) 11:237-245.
 • Uçar, H. 2009. "Manisa Fountains.” Ms Thesis, Ege University Graduate Faculty of Social Sciences, Department of Art History, İzmir, Turkey. http://acikerisim.ege.edu.tr:8081/xmlui/handle/11454/4014.

Historical Niğde Fountains

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 53 - 72, 29.12.2020

Öz

The aim of this study is to document historical fountains within the center of Niğde, thus to transfer the information and documents on these structures to the next generations and take attention to their preservation issues. In the study, 14 historical fountains in the center of Niğde were examined. The surveying works of 11 of these fountains were carried out within the scope of the study. Protecting these fountains, which are in danger of destruction due to neglect and loss of function, with the necessary documentation studies is very important in terms of transferring cultural assets to the future.

Kaynakça

 • Akçaözoğlu, S., Efe Yavaşcan, E. and Gökçe, M.V., 2020. “Deterioration and Conservation Problems of Historical Fountains in Cappadocia-Niğde.” Fresenius Environmental Bulletin 29 (4):2338-2343.
 • Çal, H. 2000. Wooden Ceiling Mosques and Masjids in Niğde, No: 2411, Ministry of Culture Publications. Ankara: Turkey.
 • Demirel, Ö. 1992. “Sivas Fountains.” Research Journal Ankara University Faculty of Language, History and Geography of the Department of Philosophy 3:169-178. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10566.pdf.
 • Denktaş, M. (2002) Anatolian Turkish Architecture Fountains. Encyclopedia of Turks VII. New Turkey Publications, Ankara, Turkey.
 • Niğde Cultural Inventory, F Açıkgöz, M. Tektaş, M. Eryaman (eds), Niğde Provincial Directorate of Culture and Tourism, Niğde, Turkey (2016).
 • Ödekan A. 1992. Typological analysis of urban fountain design. Semavi Eyice Gift, Istanbul Writings. Turkey Touring and Automobile Association Publications, İstanbul: Turkey.
 • Önge, Y. 1981. “The fountains we call suluk in Turkish water architecture.” Selçuk University Journal of Faculty of Letters 1:1-15. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/152095.
 • Özer, S. 2008. “Fountains in city-environment relationship throughout history.” Atatürk University Journal of Fine Arts Faculty 13:129-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28958.
 • Özkarcı, M. 2001. Turkish Architecture in Niğde, Turkish Historical Society Publications. Ankara: Turkey.
 • Özkarcı, M. 2007. Islamic Encyclopedia No:33, Turkiye Diyanet Foundation Publications. İstanbul: Turkey.
 • Özkarcı, M. 2014. Inventory of Turkish Cultural Heritage-51, Vol:I. Turkish Historical Society Publications. Ankara: Turkey.
 • Topal, N. 2018. “The Niğde Masjids according to 15th.” The Journal of International Civilization Studies (3) 11:237-245.
 • Uçar, H. 2009. "Manisa Fountains.” Ms Thesis, Ege University Graduate Faculty of Social Sciences, Department of Art History, İzmir, Turkey. http://acikerisim.ege.edu.tr:8081/xmlui/handle/11454/4014.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emel EFE YAVAŞCAN (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7652-528X
Türkiye


Semiha AKÇAÖZOĞLU
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1033-5819
Türkiye


Mehmedi Vehbi GÖKÇE Bu kişi benim
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3447-375X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 3 Aralık 2020
Kabul Tarihi 18 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Efe Yavaşcan, E. , Akçaözoğlu, S. & Gökçe, M. V. (2020). Historical Niğde Fountains . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 53-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi/issue/64988/999124