ISSN: 2757-6736
e-ISSN: 2757-6736
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2020 yılında kurulmuştur. STAR, alanyazına nitelikli katkı sunmayı hedeflemiş olan makaleleri, elektronik ortamda bilim ve sanat dünyası ile kaliteli biçimde hızlı ve ücretsiz olarak paylaşmayı kendine misyon edinmiştir. STAR; plastik sanatlar/resim, grafik sanatları/görsel iletişim, güncel sanatlar, tekstil ve moda tasarımı, sanat tarihi, müzik, mimarlık ve yapı tasarımı ile disiplinlerarası sanat araştırmaları gibi sanat ve tasarım alanlarında Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul etmektedir. Dergiye gönderilen yayınlar konularında uzman hakemler tarafından incelenerek, yayınlanabilir bulunduğu takdirde dergimize kabul edilmektedir. Dergimize gönderilen yayınlar kör hakemlik yöntemiyle en az iki hakem tarafından elektronik makale değerlendirme ve takip sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Dergi editörlüğüne gönderilen makaleler hızlı, doğru ve bilimsel bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilmekte olup, kabul edilmeleri halinde çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. STAR, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı ile yayınlamaktadır.

2022 - Cilt: 3 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

3. “554” Kolektif Fırın Heykel Çalışması

Araştırma Makalesi

11. Çanakkale Hamidiye Tabyaları Peyzaj Tasarım Projesi

Araştırma Makalesi

18. Bartın Eski Kilise Çevresi Peyzaj Tasarım Projesi