ISSN: 2757-6736
e-ISSN: 2757-6736
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Yazarların Dikkatine;
*01 Eylül 2022 itibariyle, yazarların Benzerlik Raporunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. IThenticate ya da Turnitin programlarından alınmış raporlarda % 15 in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

*19 Ocak 2023 itibariyle, STAR Dergisi Makale Şablonu güncellenmiştir. Haziran 2023 ve sonraki sayılar için makale gönderiminde ilgili şablonun kullanılması gerekmektedir.

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2020 yılında kurulmuştur. STAR, alan yazına nitelikli katkılar sunmayı hedeflemiş olan araştırma ve derleme makalelerini, elektronik ortamda bilim ve sanat dünyası ile paylaşmayı misyon edinmiştir. 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren DergiPark’ın konu değişikliği talebi doğrultusunda dergimizin konu başlıkları alan ve alt konu başlıkları olarak güncellenmiştir. Disiplinler arası, sanat ve tasarım araştırmaları alanlarında Türkçe ve İngilizce yayınları kabul eden dergimize ait konu başlıkları sıralaması aşağıda belirtilmiştir: Mimari ve Tasarım Alanı: Görsel İletişim Tasarımı: Fotoğraf, Grafik Tasarım, Görsel İletişimde Bilgisayar Destekli Tasarım, Görsel Tasarım, Göstergebilim, İllüstrasyon Mimarlık: İç Mimari Tasarım, Mimari Miras ve Koruma, Mimari Tasarım, Sürdürülebilir Mimari Tasarım: Endüstriyel Ürün Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı- Sanat ve Edebiyat Alanı: Geleneksel Türk Sanatları: Ciltleme Sanatı, Çini Sanatı, Eski Kumaş Desenleri, Halı-Kilim ve Dokuma, Minyatür, Geleneksel Türk Sanatları (Diğer) Görsel Sanatlar: El Sanatları, Güzel Sanatlar, Görsel Sanatlar (Diğer) Müzik: Müzik Algısı, Müzik Eğitimi, Müzik Performansı, Müzik Teorileri, Müzik (Diğer) Plastik Sanatlar: Heykel, Resim, Seramik Tasarımı Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri: Kültürel ve Doğal Miras, Mimarlık Tarihi, Mimarlıkta Estetik, Resim Tarihi ve Sanat Tarihi. Dergiye gönderilen yayınlar konularında uzman hakemler tarafından incelenerek, yayınlanabilir bulunduğu takdirde dergimize kabul edilmektedir. Dergimize gönderilen yayınlar kör hakemlik yöntemiyle en az iki hakem tarafından elektronik makale değerlendirme ve takip sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Dergi editörlüğüne gönderilen makaleler hızlı, doğru ve bilimsel bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilmekte olup, kabul edilmeleri halinde çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. STAR, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı ile yayınlamaktadır.

2024 - Cilt: 5 Sayı: 8