BibTex RIS Kaynak Göster

Ceramic Finds of the Byzantian Period in Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Excavations 2003

Yıl 2005, Cilt: 14 Sayı: 1, 105 - 133, 07.07.2005

Öz

-

Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları

Yıl 2005, Cilt: 14 Sayı: 1, 105 - 133, 07.07.2005

Öz

2 Form 3 için bkz. ]. W.Hayes., Late Roman Pottery, London 1972., s.330-334, Fig.67-69 (1—40) ;L. E. Vaag., ' The Making of Phocaean Red Slip Ware Bowls’, Les Ceramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaıne, Varia Anatolica XV (2003), ed. C. Abadie-Reynal, s.206 3 Bergama Orta şehir kazılarından ele geçen ince sgraffito buluntular için bkz. J. Spieser., Die Byzantinische Keramik aus der Stadtgrabung von Pergamon, Pergamenısche Forschungen Band 9, Berlin 1996.Taf.58, Nr. 15;Taf.562-565 (kuş figürlü); Taf.59, Nr.567, 568 (bitkisel band); E.Parman., “The Pottery from St. John’s Basilica at Ephesos” BCH Suppl XVIII (1989), s.288, Fig.15,16 (kuş figürlü), Demre Aziz Nikolaos Kilisesi buluntuları için bkz. E.Fındık., “İnce Sgraffito Seramikler”,içinde S. Y. Ötüken, “ Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısından Seçme Küçük Buluntular”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 19-20 Nisan, Hacettepe Üni.Edebiyat Fak.Sanat Tarihi Bölümü, Ankara 2001, s.381, Res.14; Adramytteion buluntuları için bkz. T. Çoruhlu., “ Adramyttion 2001 Nekropol Kazısı Ortaçağ Keramik Buluntuları”, Vl. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002), Erciyes Üni. Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Böl.,Kayseri 2002, s.2l4, LeV.7 (a,n); T.Çoruhlu., “Adramytteion /Ören Kazısı Ortaçağ Keramik, Cam ve Metal Buluntuları”, içinde E.Beksaç., “Adramytteion/Ören 2002 Yılı Kazısı”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.Cilt, 26-31 Mayıs 2003, Ankara 2004, s. 335, Çiz.4 (tl,al), Res.5; İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki örnekler ve benzerleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. L.Doğer., “İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Kuş Figürlü Bizans Seramiklerine Üslupsal Açıdan Bir Yaklaşım”, Sanat Tarihi Dergisi XI (2001), İzmir,s. 57-96, lev. XXIV-XXXVIII. İnce sgraffito buluntuların tarihlendirme problemleri için bkz. L.Doğer., “Anaia-Kuşadası Kadıkalesi Kazısı 2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntularm On Değerlendirmesi”, a.g.m..s.2, dip.not.2

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm ARAŞTIRMA
Yazarlar

Lale Doğer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2005
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Doğer, L. (2005). Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları. Sanat Tarihi Dergisi, 14(1), 105-133.
AMA Doğer L. Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları. STD. Temmuz 2005;14(1):105-133.
Chicago Doğer, Lale. “Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları”. Sanat Tarihi Dergisi 14, sy. 1 (Temmuz 2005): 105-33.
EndNote Doğer L (01 Temmuz 2005) Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları. Sanat Tarihi Dergisi 14 1 105–133.
IEEE L. Doğer, “Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları”, STD, c. 14, sy. 1, ss. 105–133, 2005.
ISNAD Doğer, Lale. “Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları”. Sanat Tarihi Dergisi 14/1 (Temmuz 2005), 105-133.
JAMA Doğer L. Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları. STD. 2005;14:105–133.
MLA Doğer, Lale. “Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları”. Sanat Tarihi Dergisi, c. 14, sy. 1, 2005, ss. 105-33.
Vancouver Doğer L. Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları. STD. 2005;14(1):105-33.