Amaç ve Kapsam

Amacımız, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarındaki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır. 

ART/icle: Sanat & Tasarım Dergisi’ne, plastik sanatlar, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon, yeni medya, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, sanat eğitimi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve sosyolojisi, sinema ve televizyon, gastronomi ve mutfak sanatları, moda ve tekstil tasarımı, sahne sanatları konu başlıklarında makaleler kabul edilmektedir. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665