Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ART/icle: Sanat & Tasarım Dergisi, (ISSN: 2718-1057 & e-ISSN: 2791-7665) 2020 yılında kurulmuştur. Dergimiz, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Ek sayı, Dergi Yayın Kurulu’nun takdiri ile yayımlanabilir. Dergimiz, Uluslararası Akademik Hakemli Dergi statüsündedir. Açık erişim felsefesine uygun olarak faaliyet gösterecektir. Amacımız, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarındaki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde makale değerlendirme süreci 60 gündür. Her makale en az iki doktoralı hakem tarafından değerlendirilecek, bir kabul, bir ret gibi eşitlik olduğunda üçüncü hakem görüşü istenecektir. Tüm süreçler, çift körleme esasıyla yürütülecektir. Yazarlardan hiçbir aşamada herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir. Çevrimiçi intihal raporlamasında iThenticate, Turnitin ve intihal.net programları kullanılmaktadır. Uluslararası etik kurallara uyduğu tespit edilen makaleler kabul edilip kör akran hakemlik sürecine dahil edilmektedir.


Dergimiz şu alanlarda makale kabul etmektedir: PLASTİK SANATLAR, GRAFİK TASARIM, GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI, ÇİZGİ FİLM ANİMASYON, YENİ MEDYA, MİMARLIK, İÇ MİMARLIK, KENTSEL TASARIM, SANAT EĞİTİMİ, SANAT TARİHİ, SANAT FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ, SİNEMA VE TELEVİZYON, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, MODA VE TEKSTİL TASARIMI, SAHNE SANATLARI konu başlıklarında makaleler kabul edilmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehber ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
(http://publicationethics.org/resources/guidelines.)

1. Yayın ve Yazarlık
1. Çift körleme yöntemi kullanılmaktadır.
2. Kabul edilen tüm makaleler alanında uzmanlaşmış en az iki uluslararası hakem tarafından sıkı bir kör hakemlik sürecine tabi tutulmaktadır.
3. Makaleler sadece alanına katkısı, önemi, ilgili oluşu, okunabilirliği ve dili uygun olduğu sürece dikkate alınıp kabul edilecektir.
4. Ret alan makalelerin tekrar hakemlik sürecine dahil edilmesi mümkün değildir.
5. Karar verme sürecinin sonucunda; makalenin kabulü, düzeltme verilmesi ya da retti ilan edilir.
6. Makalesi düzeltme alan yazarın düzeltilen metninin şartsız kabulü mümkün değildir. Tekrar değerlendirilecektir.
7. Makale kabul sürecinde, makalenin özlük hakkı ihlali veya intihal yapmadığını temin etmesi gerekmektedir.
8. Aynı makaleyi farklı dergilere değerlendirme için göndermek kabul edilmemektedir.

2. Yazarın Sorumlulukları
1. Makaleden sorumlu olan her yazar makaleye önemli ölçüde katkı sağlamış olmalıdır.
2. Yazarlar, çalışmalarının özgün olduğunu doğrulamakla yükümlüdürler. İntihal kabul edilmemektedir.
3. Yazarlar, makalenin daha önce herhangi bir dergide yayımlanmadığını tasdik etmelidir.
4. Yazarlar, basılan makalelerde tespit ettikleri basım hatalarını bildirmelidirler.
5. Yazarlar, makalenin daha önce herhangi bir kör akran hakemliği sürecine tabii tutulmadığını teyit etmelidirler.
6. Yazarlar, gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
7. Yazarlar, makalede bahsettikleri verilerin doğruluğu ve kaynakçanın doğruluğunu tasdik etmelidir.
8. Yazarlar, hakemler arasında oluşan çıkar çatışması varsa bildirmelidir.
9. Yazarlar, kör akran değerlendirme sürecine istenilen katkıyı sunmalıdır.
10. Yazarlar, makalede kullanılan tüm kaynakları kaynakçada belirtmelidir.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
1. Hakemler, kaynakçada bulunan ve kullanılmayan ya da makalede bulunan ancak kaynakçada yer almayan kaynakları tespit etmelidir.
2. Hakemler, tüm makalelerin ve ilgili bilgilerinin gizli olduğunu bilmelidir.
3. Hakemler nesnel olmalıdır.
4. Hakemler, makalede yer alan benzerlik ve intihalleri editöre bildirmekle yükümlüdür.
5. Hakemler, düzeltme ve ret gerekçelerini nesnel olarak bildirmek zorundadır.
6. Hakemler, tüm yazarlara eşit mesafede durmalı, çıkar çatışması içinde bulunmaması ve kişisel görüşlerini hakemlik sürecine dahil etmemelidir.

4. Editörlerin Sorumlulukları
1. Editörler, makalelerin akademik katkılarını ve kalitelerini gözeterek süreçleri yönetmelidir.
2. Editörler, kararlarının arkasında durmalı ve ani karar değişikliklerine izin vermemelidirler.
3. Editörler, hakemlerin gizliliğini korumalıdırlar.
4. Editörler, kabul edilen makalelerin içerik ve kalitelerinden sorumludur.
5. Editörler, yazarların isteklerini göz ardı etmemelidir.
6. Editörler, yazım hatalarını düzeltebilir ve yayıma hazırlanması için çalışmada bulunabilir.
7. Editörler, derginin kaynakları ve mali ileri konusunda açık olmalıdır.
8. Editörler, özgünlüğü, açıklığı, uygunluğu ve dili temel alarak karar vermelidirler.
9. Editörler, yayımlanan makalelerin uluslararası standartları karşıladığından emin olmalıdır.
10. Editörler, makalelerin kabulü ya da retti konusunda sorumlu merciidir.
11. Editörler, dergideki makale hakemlik ve yayım sürecinde yanlış uygulama yapılması durumunda harekete geçmelidir.
12. Editörler, makale kabulü sürecinde şeffaf olmalı ve kararlarını nesnel olarak ortaya koymalıdırlar.
13. Editörler, çıkar çatışması olmaması konusunda gerekli adımları atmalıdır.
14. Editörler, makale kabulünde seçici olmalıdır; derginin amaç, kapsam ve akademiye olan katkısını göz önünde bulundurmalıdır.

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665