ISSN: 2651-3986
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Şahin İDİN
Kapak Resmi
       

Journal of STEAM Education (J-STEAM), Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitim (STEAM) araştırmaları derneği tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları genelinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik entegrasyonu özelinde önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Journal of STEAM Education dergisi multidisipliner bir dergi olup; STEAM Eğitimi alanlarındaki (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) kaliteyi artırarak, STEAM Eğitimi öğretmenlerine, araştırmacılara, okul idarecilerine ve eğitim politika yapıcılarına dergide yayımlanan makaleler ışığında elde edilen bulguları sunmaktır. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir. “Journal of STEAM Education” Dergisi, 2017 yılında yayım hayatına başlamıştır.

Araştırma Makalesi

The Effect of Digital Educational Games on Primary School 4th Grade Students' Science Learning Anxiety and Happiness at School.