Amaç

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Türk Tabipleri Birliği’nce birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin bilgi ve becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 1991 yılından bugüne yayınlanmaktadır. 

Kapsam

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Türk Tabipleri Birliği’nce birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin bilgi ve becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan bilimsel, hakemli bir dergidir. STED, 2012 yılından bugüne kesintisiz TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’nde yer almaktadır. STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanır.