STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Tabipleri Birliği |


Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sürekli eğitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Tabipleri Birliği |
Kapak Resmi


Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sürekli eğitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.

Cilt 29 - Sayı 2 - 11 Nis 2020
 1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
  Sayfalar 77 - 84
  Salih MAÇİN , Sümeyye BAŞER , Duygu FINDIK
 2. Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmal ve İstismar Vakaları ile Karşılaşma Durumları, Bildirim Yükümlülükleri ve Eğitim Gereksinimleri
  Sayfalar 85 - 94
  Hasan Hüseyin TEKİN , AYTEN KAYA KILIÇ2
 3. Bir üniversite yemekhanesinde yaşanan Salmonella enterica ve Bacilus cereus’a bağlı gıda zehirlenmesinin incelenmesi
  Sayfalar 95 - 101
  İzzet ÇELEĞEN , Sinemis ÇETİN DAĞLI , Danyal Burak KOCA
 4. TIP FAKÜLTESİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (INTERNLER) SU TÜKETİM ve DEFEKASYON ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 102 - 108
  Tülin ÇOBAN , Tülay BAĞCI BOSİ , Cemalettin Eren AKINCI , Nazlı ALAOĞLU , Şeyma Nazlı AVCI , Ezgi ERTURUL , Enea FOTİ , Ahmad HAROON , İlayda İŞ , İbrahim Emre KILIÇ
 5. Mesleklerarası Öğrenme Hakkında Hacettepe Üniversitesi Doktor ve Hemşireleri İle Tıp ve Hemşirelik Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Karşılaştırılması.
  Sayfalar 109 - 117
  Hümeyra DENER , Melih ELÇİN
 6. Pediatri Hemşirelerinin Anafilaksi Konusundaki Bilgi Düzeyi
  Sayfalar 118 - 130
  Hatice GÜNEŞ , Mehmet Yaşar ÖZKARS , Sevcan İPEK
 7. ACİL SERVİSTE ÇALIŞMAKTA OLAN HEKİMLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DEPRESYON OLASILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 131 - 136
  Serap KATI , Vahide Aslihan DURAK , Şule AKKÖSE AYDIN
 8. SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI
  Sayfalar 129 - 135
  Cavit YAVUZ , Şahin Ümit KOŞAR
 9. OBEZ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL İLAÇ DOZLARI
  Sayfalar 381 - 442
  Melda BAHAP , Pınar BAKIR EKİNCİ , Aygin BAYRAKTAR EKİNCİOĞLU , Kutay DEMİRKAN
Dizinler