ISSN: 1300-0853
e-ISSN: 2148-5348
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Türkiye Tabipleri Birliği
Kapak Resmi
       

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan hekim ve sağlık çalışanının sürekli eğitimi ve mesleki gelişimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır. 

Dergimize iletilen makaleler, değerlendirme aşamasının ardından 2024 yılı içinde yayımlanacaktır.

Yayımlanmak üzere iletilecek yazılar, uluslararası kabul gören intihal programlarından geçirilmeli ve ek olarak yazı yükleme aşamasında sunulmalıdır.

2023 - Cilt: 32 Sayı: 3