STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Tabipleri Birliği |


Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sürekli eğitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Tabipleri Birliği |
Kapak Resmi


Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sürekli eğitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.

Cilt 30 - Sayı 1 - 28 Şub 2021
 1. Yaşlı Bakımı Öğrencilerinin Klinik Uygulama Deneyimlerinin Niteliksel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Burcu GENÇ KÖSE, Emine BAKOĞLU, Hilal PEKMEZCİ PURUT, Bahar KEFELİ ÇOL
 2. İzmir’deki Aile Hekimliği Asistanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 9 - 17
  Elif ÇETİN, Esra Meltem KOÇ, Hilal AKSOY
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 18 - 24
  Elif OKUR, Hasan EVCİMEN, Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK
 4. İNFERTİLİTE TEDAVİSİ SONRASI GEBE KALAN KADINLARDA PRENATAL BAĞLANMA
  Sayfalar 25 - 31
  Oya KAVLAK, Endam ÇETİNKAYA, Figen KAZANKAYA, Sayime MISIRLI, Belgin İYİK AKSAKAL
 5. Çölyak Hastalığının Sıklık Artışında Helicobacter Pylori’nin Etkisi
  Sayfalar 32 - 35
  Nezih PİŞKİNPAŞA
 6. Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tüberküloz Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Sivas)
  Sayfalar 36 - 42
  Esma KILIÇ, İrem AKOVA, Öznur HASDEMİR
 7. KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN KADINLARIN SERVİKS VE MEME KANSERİ TARAMALARINA KATILIM VE BİLGİ DURUMLARI
  Sayfalar 43 - 52
  Zeynep SAÇIKARA, Deniz KOÇOĞLU-TANYER
 8. DOĞUM HASTANELERİNDE ÇALIŞAN EBELERİN MESLEKİ ÖRGÜTLENME DURUMLARININ VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 53 - 59
  Aysun EKŞİOĞLU, Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ, Emine Serap SARICAN, Aytül HADIMLI, Zehra BAYKAL AKMEŞE, Yeliz ÇAKIR KOÇAK, Hafize ÖZTÜRK CAN
 9. Doğum Sonrası Maternal Anksiyete ve Bağlanmayı Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 60 - 68
  Fadime BAYRİ BİNGOL, Meltem DEMİRGÖZ BAL
 10. Türk Toplumunda Doğum Korkusunu Belirlemeye Yönelik Kullanılan Ölçekler
  Sayfalar 69 - 75
  Nurdan KAYA, Handan GÜLER
Dizinler