ISSN: 1300-0853
e-ISSN: 2148-5348
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Türkiye Tabipleri Birliği

2022 - Cilt: 31 Sayı: 2