Yıl 2018, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 277 - 283 2018-09-04

Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler

Şenay KARADAĞ ARLI [1]


Öz
Amaç: Bu çalışma cerrahi hemşirelerin merhamet düzeyi ve kültürlerarası duyarlılıklarını etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.
Materyal ve Metot: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bu araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ildeki Devlet Hastanesi’nde Nisan-Temmuz 2017 tarihleri arasında 102 hemşirenin gönüllü katılımıyla yapıldı. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Merhamet Ölçeği ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği toplam puan ortalamasının 84.87±10.34 (aralık=59-105) ve Merhamet Ölçeği toplam puan ortalamasının ise 96.37±14.35 (aralık=62-117) olduğu belirlendi. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği toplam puan ortalaması, farklı kültürden hastaya bakım verirken sorun yaşamayanlarda, kültürlerarası hemşirelik kavramını bilenlerde ve bu konuya ilgi duyanlarda yüksek bulunmuştur. Puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Hemşirelerin Merhamet Ölçeği toplam puan ortalaması, kültürlerarası hemşirelik konusuna ilgi duyanlarda ve bu konuda bilgi almak isteyenlerde istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05, p<0.01).
Sonuç: Küreselleşen dünyada hemşirelik mesleğinin daha iyi bir konuma gelmesi ve kaliteli hasta bakımı için hemşirelik eğitimi sırasında ya da mezuniyet sonrası eğitimlerde merhamet ve kültürlerarası duyarlılık konusunda eğitimler verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda kültürlerarası duyarlılık ve merhamete yönelik yeni eğitim stratejileri geliştirilmelidir.
 

Kültürlerarası duyarlılık, Merhamet
  • Kaynaklar 1. Neff KD, Pommier E. The Relationship Between Self- Compassion And Other-Focused Concern Among College Undergraduates, Community Adults, And Practicing Meditators. Self and Identity 2013; 12: 160–176. 2. Boellinghaus I, Jones FW, Hutton J. Cultivating Self-Care And Compassion In Psychological Therapists In Training: The Experience Of Practicing Loving-Kindness Meditation. Training and Education in Professional Psychology 2013; 7: 267-277. 3. Chambers C, Ryder E. Compassion And Caring In Nursing. CRC Press 2016. 4. Cornwell J, Donaldson J, Smith P. Nurse Education Today: Special Issue On Compassionate Care. Nurse Educ Today 2014; 34(9): 1188–1189. 5. Lee Y, Seomun G. Development And Validation Of An Instrument To Measure Nurses' Compassion Competence. Appl Nurs Res 2016; 30: 76-82. 6. Dewar B, Nolan M. Caring About Caring: Developing A Model To Implement Compassionate Relationship Centred Care In An Older People Care Setting. Int J Nurs Stud 2013; 50(9): 1247–1258. 7. Hill R. Compassion, Quality And Standards Of Care. Nurse Prescribing 2010; 8: 100–101. 8. Jo NO, Hong YS, Han SS, Eom YL. Attributes Perceived By Cancer Patients As A Good Nurse. Clinical Nursing Research 2006; 11: 149–162. 9. Cetişli NE, Işik G, Öztornaci BÖ, Ardahan E, Uran BNÖ, Top ED, Avdal EÜ. Intercultural Sensitivity Of Nursing Students According To Their Empathy Level. İKÇÜSBFD 2016; 1(1): 27-33. 10. Meydanlioglu A, Arikan F, Gozum S. Cultural Sensitivity Levels Of University Students Receiving Education In Health Disciplines. Adv in Health Sci Educ 2015; 20(5): 1195-1204. 11. Öztürk E, Öztaş D. Transcultural Nursing. Journal of Life Sciences 2012; 1(1): 293-300. 12. Chen GM, Starosta W. The Development And Validation Of The Intercultural Sensitivity Scale. Human Communication 2000; 3(1): 2-14. 13. Tanrıverdi G, Okanlı A, Şıpkın S, Özyazıcıoğlu N, Akyıl R. The Evaluation Of The Cultural Differences Experienced By Nursing And Midwifery Students In Nursing. DEUHYO ED 2010; 3(3): 117-122. 14. Dikmen Y, Aksakal K, Yılmaz DK. An Investigation Of Cultural Sensitivity Of Nurses In Foreign Patient Care: A Descriptive Study In Turkey. Int J Health Sci Res 2016; 6(6): 254-261. 15. Yilmaz M, Toksoy S, Direk ZD, Bezirgan S, Boylu M. Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study. J Nurs Scholarsh 2017; 49(2): 153-161. 16. Bulduk S, Tosun H Ardıç E. Measurement Properties of Turkish Intercultural Sensitivity Scale Among Nursing Students. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2011; 19: 25-31. 17. Akdeniz S, Deniz ME. The Turkish Adaptation Of The Compassion Scale: A Validity And Reliability Study. JHW 2016; 4(1): 50-61. 18. Pommier EA. The Compassion Scale. Dissertation Abstracts International Section A. Humanities and Social Science 2011; 72: 1174. 19. Bramley L, Matiti M. How Does It Really Feel To Be In My Shoes? Patients' Experiences Of Compassion Within Nursing Care And Their Perceptions Of Developing Compassionate Nurses. J Clin Nurs 2014; 23(19-20): 2790–2799. 20. Finfgeld - Connett D. Meta-Synthesis Of Caring In Nursing. J Clin Nurs 2008; 17(2): 196-204. 21. Gilbert P. The Compassionate Mind: A New Approach To Life’s Challenges. constable, London, 2010. 22. Firth-Cozens J, Cornwell J. The Point Of Care, Enabling Compassionate Care In Acute Hospital Settings. The Kings Fund, London, 2009. 23. Parlar Kılıç S, Büyükkaya Besen D, Tokem Y, Fadıloglu C, Karadağ G. An Analysis Of The Cultural Problems Encountered During Caregiving By The Nurses Working In Two Different Regions Of Turkey. Int J Nurs Pract 2014; 20(3): 310-319. 24. Pandey SK, Cantor JC, Lloyd K. Immigrant Health Care Access And The Affordable Care Act. Public Admin Rev 2014; 74: 749–759. 25. Portes A, Fernández-Kelly P, Light D. Life On The Edge: Immigrants Confront The American Health System. Ethn Racial Stud 2012; 35(1): 3-22.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Şenay KARADAĞ ARLI (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sted457147, journal = {STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {277 - 283}, doi = {}, title = {Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Karadağ Arlı, Şenay} }
APA Karadağ Arlı, Ş . (2018). Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 27 (4) , 277-283 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/39019/457147
MLA Karadağ Arlı, Ş . "Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler" . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (2018 ): 277-283 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/39019/457147>
Chicago Karadağ Arlı, Ş . "Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 (2018 ): 277-283
RIS TY - JOUR T1 - Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler AU - Şenay Karadağ Arlı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 283 VL - 27 IS - 4 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler %A Şenay Karadağ Arlı %T Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler %D 2018 %J STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 27 %N 4 %R %U
ISNAD Karadağ Arlı, Şenay . "Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 27 / 4 (Eylül 2018): 277-283 .
AMA Karadağ Arlı Ş . Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler. STED. 2018; 27(4): 277-283.
Vancouver Karadağ Arlı Ş . Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2018; 27(4): 277-283.