Yıl 2020, Cilt 29 , Sayı 2, Sayfalar 129 - 135 2020-04-11

HEALTH RISKS OF WATER DISTRIBUTION SYSTEMS AND WATER STORAGE
SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI

Cavit YAVUZ [1] , Şahin Ümit KOŞAR [2]


Some factors about water supply and distribution system affect the water quality. These factors include chemical and biological quality of water source, effectiveness and efficiency of the treatment process, integrity of water treatment facility and system (storage, disinfection and distribution), age, type, design and maintenance of the distribution pipes, time from source to consumption point and presence of dead spots, water pressure, quality of treated water,  mixing water from different sources in common distribution system and other hydraulic conditions. Unsuitable physical conditions,  maintenance,  chlorination, failure to ensure continuity and not be cleaned regularly of the water tanks can affect qualityn of drinking water and cause negative health effects. Regular inspection of physical controls, periodically cleanliness and disinfection of water tanks is important for preventing adverse health consequences.In this paper it is aimed to give information about water distribution and storage systems and to point out the risks about health. 

Su temin ve dağıtım sistemindeki bazı faktörler suyun kalitesini etkilemektedir. Bu faktörler arasında su kaynağının kimyasal ve biyolojik kalitesi, arıtma sürecinin etkinliği ve verimliliği, arıtma tesisi, depolama, dezenfeksiyon ve dağıtım sisteminin bütünlüğü, dağıtım hattının(şebekenin) yaşı, tipi, dizaynı ve bakımı, kaynaktan tüketim noktasına kadar geçen süre ve ölü noktaların varlığı, su basıncı, arıtılan suyun kalitesi, farklı kaynaklardan gelen suyun bir dağıtım sisteminde karıştırılması ve diğer hidrolik koşullar yer almaktadır. Su dağıtım sisteminin önemli bir bileşeni olan su depolarının fiziki koşullarının uygun olmaması, depoların düzenli olarak temizlenmemesi,  bakımlarının ve klorlamanın yapılmaması ve sürekliliğinin sağlanmaması içme kullanma suyu kalitesini etkilemekte ve sonuçta olumsuz sağlık etkilerine neden olabilmektedir. Depoların fiziksel kontrollerinin, temizliğinin ve dezenfeksiyonunun belirli aralıklarla düzenli olarak yapılması sağlıkla ilgili olumsuz sonuçları önleme açısından önem taşımaktadır.   Bu yazıda su dağıtım ve depolama sitemleri hakkında bilgiler verilmesi ve sağlık açısından ortaya çıkabilecek risklere değinilmesi amaçlanmıştır. 

  • 1. WHO web sayfası. Drinking water. Erişim tarihi 1 Kasım 2018, http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water2. Hunter P.R.,MacDonald A.M., Carter R.C. Water Supply and Health, PLoS Med, 2010; 7(11): e1000361.3. Güler. Ç.,Vaizoğlu SA, Çobanoğlu Z. Su. İçinde: Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Ankara: Yazıt yayıncılık, 2.Cilt: 227-252.4. Güler. Ç., Çobanoğlu Z. Su Kirliliği. Sağlık Bakanlığı: Ankara-1994 Birinci Baskı. Erişim tarihi 1 Ağustos 2018, http://ekutuphane.sagem.gov.tr/kitaplar/su_kirliligi.pdf5. Hickey H.E. Water Supply Systems and Evaluation Methods. In: Volume I: Water Supply System Concepts. US FEMA, October, 2008. 6. Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67, United Nations, New York, 19977. World Health Organization. Water safety in distribution systems. WHO Document Production Services: Geneva, Switzerland. 2014. Erişim tarihi 17 Aralık 2018. http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/WSH-distribution_system-20141114.pdf8. CDC web sayfası. Community Water Treatment. Erişim tarihi 17 Aralık 2018 https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_treatment.html9. EPA. Finished Water Storage Facilities, EPA 2002. Erişim tarihi 20 Aralık 2018 https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/2007_05_18_disinfection_tcr_whitepaper_tcr_storage.pdf10. Güler Ç., Büyük Çevre Sözlüğü. 2013. Yazıt Yayıncılık, Ankara:455. 11. Clark R.M ve ark. Tracking a Salmonella Serovar Typhimurium Outbreak in Gideon, Missouri: Role of Contaminant Propagation Modelling. J Water Supply Res Technol, 1996, 45(5):171-83. 12. Zhang Y.,Love, N., Edwards, M. Nitrification in Drinking Water Systems. Cri Rev Env Sci Tech, 2009, 39:153–208. 13. Bartram, J.,Cotruvo, J., Exner, M., Fricker, C., Glasmacher A. (Eds). Heterotrophic Plate Countsand Drinking-water Safety The Significance of HPCs for Water Quality and Human Health. 2003. World Health Organization: Printedby TJ International (Ltd), Padstow, Cornwall, UK. 14. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Deposu Kontrol Ve Denetlenmesi Yönetmeliği. Erişim tarihi 13 Kasım 2018 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/65997?AspxAutoDetectCookieSupport=115. Türk Standartları Enstitüsü. TS EN 1508/Şubat 2000. Su Temini Su Depolama Sistemleri ve Bileşenlerinin Özellikleri. ICS 13.060.20 -13.060.01
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9279-1740
Yazar: Cavit YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0912-8647
Yazar: Şahin Ümit KOŞAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2020

Bibtex @derleme { sted599834, journal = {STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2020}, volume = {29}, pages = {129 - 135}, doi = {10.17942/sted.599834}, title = {SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI}, key = {cite}, author = {YAVUZ, Cavit and KOŞAR, Şahin Ümit} }
APA YAVUZ, C , KOŞAR, Ş . (2020). SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 29 (2) , 129-135 . DOI: 10.17942/sted.599834
MLA YAVUZ, C , KOŞAR, Ş . "SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 (2020 ): 129-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/53712/599834>
Chicago YAVUZ, C , KOŞAR, Ş . "SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 (2020 ): 129-135
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI AU - Cavit YAVUZ , Şahin Ümit KOŞAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17942/sted.599834 DO - 10.17942/sted.599834 T2 - STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 135 VL - 29 IS - 2 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - doi: 10.17942/sted.599834 UR - https://doi.org/10.17942/sted.599834 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI %A Cavit YAVUZ , Şahin Ümit KOŞAR %T SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI %D 2020 %J STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 29 %N 2 %R doi: 10.17942/sted.599834 %U 10.17942/sted.599834
ISNAD YAVUZ, Cavit , KOŞAR, Şahin Ümit . "SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 / 2 (Nisan 2020): 129-135 . https://doi.org/10.17942/sted.599834
AMA YAVUZ C , KOŞAR Ş . SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI. STED. 2020; 29(2): 129-135.
Vancouver YAVUZ C , KOŞAR Ş . SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN SU DAĞITIMI VE SU DEPOLARI. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2020; 29(2): 135-129.