Yıl 2020, Cilt 29 , Sayı 3, Sayfalar 190 - 196 2020-06-10

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Determination of the Level of Knowledge Related to Cancer Screening Tests among 2016-2017 Academic Year Intern Physicians Studying at Akdeniz University School of Medicine

Dr. Kevser UZ [1] , Prof. Dr. Yeşim ŞENOL [2]


Amaç: Bu çalışmada intern hekimlerin kanser tarama testleri ile ilgili bilgi düzeyinin değerlendirilmesi ve tıp eğitimi kapsamında kanser taramalarıyla ilgili eksikliğin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma grubu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2016-2017 eğitim dönemindeki bütün intern hekimlerdir (n=250). Veriler Google Formlar aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama formu meme, serviks ve kolon kanserine yönelik tarama bilgisi ve kanser hastasına yaklaşımda yeterlilik düzeylerini sorgulamaktadır. Verilerin yüzde ve ortalama değerleri sunulmuştur.

Bulgular: Çalışmaya katılan 192 intern hekimin %54,2’si kadın, yaş ortalaması 23,4’tür. İnternlerin %57’si, %54’ü ve %46’sı sırasıyla serviks, kolon ve meme kanseri hakkındaki bilgi seviyesinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. %40,1’nin KETEM hakkında bilgisi bulunmaktadır. %75,5’i kanser taramaları konusunda kendini yeterli görmemektedir. Kanser tarama yöntemi, sıklığı ve yaşı bilgisi düşük bulunmuştur. %65,6’sı kanser taramaları ile ilgili eğitim almadığını, %95,8’i bir tıp öğrencisinin kanser taramaları ile ilgili eğitime ihtiyacının olduğunu belirtmiştir. %94,3’ü kötü haber verme becerisinin çok önemli/önemli olduğunu ve %7,8’i eğitimini aldığını belirtmiştir.

Sonuç: Akdeniz Üniversitesi intern hekimlerinin ulusal tarama programındaki kanserlerin erken teşhisi ve hastaya kötü haber verme bilgi ve beceri seviyeleri yeterli değildir. Bu konularda eğitim almalarının gerekliliği açıktır.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, intern, kanser tarama programı, yeterlilik algısı, bilgi, hekim, KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi)

Tıp eğitimi, intern, kanser tarama programı, yeterlilik algısı, bilgi, hekim, KETEM
 • Kaynaklar1-WHO, Home/Newsroom/Fact sheets/Detail/Cancer. Accessed June 10, 2019, at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer
 • 2-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı. 2004, 2017. Accessed June 12, 2019, at https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html
 • 3-T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. Türkiye Kanser Kontrol Programı. Ankara, 2016. 1st ed. In: Bekir Keskinkılıç, Murat Gültekin, Ahmet Serdar Karaca, at al, editors.
 • 4-World Health Organisation. Boyle P, Levin B. World Cancer Report 2008. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2008. Accessed June 20, 2019, at https://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-Report-2008
 • 5-T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı. Türkiye'de Kanser Kontrolü. Editör: A. Murat Tuncer. Ankara, 2009. Accessed June 25, 2019, at http://onkofar.com/vImages/pdfler/2009_Turkiyedekanserkontrolu.pdf
 • 6-WHO, International Agency for Research on Cancer; GLOBOCAN, 2018. Accessed June 23, 2019, at http://gco.iarc.fr/
 • 7-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı / Ulusal Kanser Tarama Standartları. Accessed August 26, 2019, at https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tarama-standartlari
 • 8-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı‐2014. Accessed August 27, 2019, at https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/tip_fakultesi_cep.pdf
 • 9-Topuzoğlu AB, Halıcı F, Seyirden G, Tuna L, Ertem M. Aile Hekimlerinin Kanser Tarama Yaşı ve Sıklıkları Konusunda Bilgi Düzeyleri. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Bildiri Kitabı. Antalya, 2013, p.323.
 • 10-Kaya C, Üstü Y, Özyörük E, Aydemir Ö, Şimşek Ç, Demirci Şahin A. Sağlık Çalışanlarının Kanser Taramaları Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Ankara Med J. 2017;(1):73-83.
 • 11-Dişcigil G, Şensoy N, Tekin N, Söylemez A. Meme Sağlığı: Ege Bölgesinde Yaşayan Bir Grup Kadının Bilgi, Davranış Ve Uygulamaları. Marmara Medical Journal. 2007;20(1);29-36.
 • 12-Özdemir Ö, Bilgili N. Ankara Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Meme ve Serviks Kanserlerinin Erken Tanısındaki Bilgi ve Uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2010:9(6):605-610.
 • 13-McFarland DM. Cervical cancer and Pap smear screening in Botswana: knowledge and perceptions. International Council of Nurses. 2003;50(3):167-175.
 • 14-Tarwireyi F, Chirenje ZM, Rusakaniko R. Cancer of the Cervix: Knowledge, Beliefs and Screening Behaviours of Health Workers in Mudzi Districtin Mashonaland East Province, Zimbabwe. Cent Afr J Med. 2003;49(7-8):83-86.
 • 15-Koruk İ, Gözükara F, Yiğitbay E, Keklik AZ. Şanlıurfa'da birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının Ulusal Kanser Tarama Standartları ile ilgili bilgi düzeyi. Turk J Public Health. 2015;13(2):127-136.
 • 16-Şahin NŞ, Üner BA, Aydın M, Akçan A, Gemalmaz A, Dişçigil G, Demirağ S, Başak O. Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2015;19(1):37-48.
 • 17-Konstantis A, Exiara T. Breaking Bad News in Cancer Patients. Indian J Palliat Care. 2015;21(1):35-38.
 • 18-Bailea WF, Buckmanb R, Lenzia R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP. SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer. The Oncologist. 2000;5(4):302-311.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3529-2942
Yazar: Dr. Kevser UZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7842-3041
Yazar: Prof. Dr. Yeşim ŞENOL
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sted620418, journal = {STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2020}, volume = {29}, pages = {190 - 196}, doi = {10.17942/sted.620418}, title = {Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması}, key = {cite}, author = {Uz, Dr. Kevser and Şenol, Prof. Dr. Yeşim} }
APA Uz, D , Şenol, P . (2020). Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 29 (3) , 190-196 . DOI: 10.17942/sted.620418
MLA Uz, D , Şenol, P . "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması" . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 (2020 ): 190-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/54843/620418>
Chicago Uz, D , Şenol, P . "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 (2020 ): 190-196
RIS TY - JOUR T1 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması AU - Dr. Kevser Uz , Prof. Dr. Yeşim Şenol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17942/sted.620418 DO - 10.17942/sted.620418 T2 - STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 196 VL - 29 IS - 3 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - doi: 10.17942/sted.620418 UR - https://doi.org/10.17942/sted.620418 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması %A Dr. Kevser Uz , Prof. Dr. Yeşim Şenol %T Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması %D 2020 %J STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 29 %N 3 %R doi: 10.17942/sted.620418 %U 10.17942/sted.620418
ISNAD Uz, Dr. Kevser , Şenol, Prof. Dr. Yeşim . "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 29 / 3 (Haziran 2020): 190-196 . https://doi.org/10.17942/sted.620418
AMA Uz D , Şenol P . Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması. STED. 2020; 29(3): 190-196.
Vancouver Uz D , Şenol P . Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2020; 29(3): 190-196.
IEEE D. Uz ve P. Şenol , "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Dönemi İntern Hekimlerinin Kanser Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması", STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, c. 29, sayı. 3, ss. 190-196, Haz. 2020, doi:10.17942/sted.620418