Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Vajinal Doğum Yapan Lohusaların Doğum Sürecine Yönelik Endişelerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt: 30 Sayı: 6, 386 - 391, 13.01.2022
https://doi.org/10.17942/sted.980217

Öz

Amaç: Bu çalışma vajinal doğum yapan lohusaların doğum sürecine yönelik endişelerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup Türkiye’nin doğusunda bir doğum hastanesinde Ekim - Aralık 2016 tarihleri arasında 271 lohusada yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve Oxford Doğum Endişesi Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılımlar ve ortalama kullanıldı.
Bulgular: Lohusaların yaş ortalaması 27,24±5,84’dür, Lohusaların Oxford Doğum Endişesi Ölçeği puan ortalamasının 24,45±5,61, ağrı ve sıkıntı alt boyut puanının 9,04±2,86, doğum öncesi belirsizlik alt boyut puanının 5,45±1,74, müdahaleler alt boyut puanının 7,77±2,36 olduğu saptandı.
Sonuç: Araştırmaya alınan lohusaların doğum endişelerinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Kadınların doğum sürecine yönelik endişelerini azaltmak için, doğum öncesi dönemde sağlık profesyonelleri tarafından doğum hakkında eğitimler verilip desteklenmelidir.

Kaynakça

  • Referans1 Demirsoy G, Hilmiye Aksu. Doğum korkusunun nedenleri ve baş etme. KASHED 2015;2(2):36-45.
  • Referans2 Abdi F, Navidpour F, Dolatian M. A literature review of pregnancy worries and stress scales. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2018;12(3):e14581.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Tugce Sönmez 0000-0001-9495-526X

Ayla Kanbur 0000-0003-4086-4244

Merve Akkaş 0000-0001-9881-8887

Erken Görünüm Tarihi 13 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 30 Sayı: 6

Kaynak Göster

Vancouver Sönmez T, Kanbur A, Akkaş M. Vajinal Doğum Yapan Lohusaların Doğum Sürecine Yönelik Endişelerinin Belirlenmesi. STED. 2022;30(6):386-91.