Amaç ve Kapsam

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. Kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir.  Dergi; tarım, orman, su ürünleri, gıda gibi fen bilimleri yanı sıra makine, inşaat, malzeme, enerji, maden, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerde yapılan  araştırma, derleme, teknik rapor türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce ve/veya Türkçe-İngilizcedir. 

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin  sistemine yüklenen her çalışma, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından derginin yazım ve yayın ilkeleri açısından ön değerlendirmeden geçirilir.Daha sonra, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler varsa, çalışma, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Derginin başvuru ve yazım kurallarına uygun hale getirilmiş çalışmalar, Editör onayından sonra alanında uzman olan en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Bu hakemler çalışmanın ilgili olduğu alan ve anabilim dalında en az doktora derecesini almış kişiler arasından seçilir. Çalışmalar kör hakemlik değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir. Başvurunun yapılmasından çalışmanın yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

Yayınlanması için Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne  gönderilen çalışmaların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, editör ve bölüm editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guide lines for Journal Editors" rehberleri temelinde etik görev ve sorumluluklara sahip olduklarını taahhüt ederler.  Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. Dergide yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık