BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Evren YILDIZTUGAY

Turkey
eytugay@selcuk.edu.tr
Konular: Biyoloji,Bitki Fizyolojisi,Biyokimya,Biyoteknoloji,Ekoloji
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

EDİTÖR KURULU

Doç. Dr. Mustafa ÖZMEN

Turkey
musozmen@gmail.com
Konular: Elektrokimya,Fiziksel Kimya,Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler,Kimyasal Kinetik,Korozyon,Nanoteknoloji,Termodinamik,Yüzey Kimyası
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

Dr. Sinan ALKAN

Turkey
sinanalkan42@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7725-1957
Konular: Biyoloji,Mantar Sistematiği,Mikoloji,Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Rawil F. FAKHRULLIN

Russian Federation
kazanbio@gmail.com
Konular: Biyokimya,Mikrobiyoloji,Nanoteknoloji
Kurum: Kazan Federal University

Prof. Dr. Adriano MOLLICA

Italy
a.mollica@unich.it
Konular: Biyoloji,Biyokimya,Eczacılık
Kurum: Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e Pescara

Doç. Dr. Mohamad Fawzi MAHOMOODALLY

Mauritius
f.mahomoodally@uom.ac.mu
Konular: Biyoloji,Biyokimya,Tıbbi Biyoloji
Kurum: University of Mauritius

Yrd. Doç. Dr. Amro K.f. DYAB

Egypt
amr.diab@mu.edu.eg
Konular: Nanoteknoloji,Kimya,Fiziksel Kimya
Kurum: Minia University

Doç. Dr. Gokhan ZENGİN

Turkey
gokhanzengin@selcuk.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk ÖZPARLAK

Turkey
hozparlak@selcuk.edu.tr
Konular: Biyoloji,Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi,Hücre Biyolojisi
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, ZOOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Simone CARRADORI

Italy
simone.carradori@unich.it
Konular: Eczacılık,Tıbbi Biyokimya
Kurum: Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e Pescara

Doç. Dr. Serdar KARAKURT

Turkey
kserdar1@yahoo.com
Konular: Biyokimya,Biyokimya,Tıbbi Biyokimya
Kurum: SELCUK UNIVERSITY

Doç. Dr. Tuncer ACAR

Turkey
tuncer.acar@selcuk.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ

Dr. Halit ÇAVUŞOĞLU

Turkey
hcavusoglu@selcuk.edu.tr
Konular: Fizik,Mühendislik,Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Raşit AYDIN

Turkey
raydin@selcuk.edu.tr
Konular: Temel Bilimler

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Yavuz BAĞCI, Selçuk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacilik Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Rıza OĞUL, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Prof.Dr. Kemal AYDIN, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Prof.Dr. Coşkun KUŞ, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

Prof.Dr. Buğra SARAÇOĞLU, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye

Prof.Dr. Gülşin ARSLAN, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. İmren HATAY PATIR, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü, Türkiye
TELİF HAKKI FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

HAKEM ÖNERİ FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

YAYIN İLKELERİ

Lütfen buraya tıklayın.