e-ISSN: 2458-9411
Başlangıç: 1981
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, Uluslararası hakemli bir dergi olup orijinal bilimsel yayınları içermektedir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir. Derginin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, fen bilimleri ile ilgili tüm alanlarda özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlanır. Aktüerya, Bitki Bilimleri, Biyoçeşitlilik, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Deniz ve Tatlısu Biyolojisi, Eczacılık, Elektrokimya, Evrimsel Biyoloji, Fizik, Gelişimsel Biyoloji, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Hücre Biyolojisi, İstatistik, Kimya, Matematik, Matematiksel ve Hesaplamalı Biyoloji, Materyal Bilimi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Polimerler, Spektroskopi, Tarım, Toksikoloji, Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Yaşam Bilimleri ile ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Yazarlar makalelerini Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi'ne belirli bir döneme bağlı kalmaksızın her zaman gönderebilirler. Yayımlanmaya kabul edilen makaleler takip eden ilk sayıda yayımlanmaktadır.

TELİF HAKKI FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

HAKEM ÖNERİ FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

YAYIN İLKELERİ

Lütfen buraya tıklayın.

Dergi Sahibi: Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Rektör Prof. Dr. Metin AKSOY
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.
2016 yılından itibaren DergiPark’ta taranmaktadır.


88x31.png

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.