Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dual Functionalization with Isobutyric Anhidride and Cyclohexyl Isocyanate of Polystyrene

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1, 71 - 87, 30.04.2019

Öz

This study contains chemical modification of polystyrene with isobutyric anhydride in Lewis acid catalyst [BF3.O(C2H5)2] environment. It has been used Friedel-Crafts reactions for modification. The determined optimum condition was used for this reactions. Modified polystyrene containing acyl group has been modified with cyclohexyl isocyanate in the presence of n-BuLi catalyst for the second time. The molecular structure of polystyrenes containing acyl and amide groups obtained by these reactions was clarified using spectroscopic methods and the amount of carboxyl group bound to polystyrene as a result of modification was determined as volumetric. In addition, second modification yields were determined according to the results of elemental analysis. In each of the 6 styrene units in the new type of polystyrene chain containing different functional groups, 3 of them had amide functional group, 1 had acyl functional group and 1 had no functional group. Both functional groups that bind to polystyrene will contribute to further expansion of the application areas of polystyrene.

Kaynakça

  • Chen H, Li J, Li H (2008). Preparation and characterization of maleic anhydride modified syndiotactic polystyrene. Iranian Polymer Journal 17(9): 703-710.Çakmak İ, Coşkun M (2005). Polistiren halkası üzerinde bir bromlama çalışması. F.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(2): 455-461.Hartmann M, and Hartmut K (1977). Uber die bromonierung von polystyrol. Makromolecules Chemistry 78: 383-388. Itsuno S, Tanaka S, Hirao A (2002). Preparation of Polymer-Supported Benzyllithium Reagents. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 12: 1853–1856.Kurbanova RA, Mirzaoğlu R, Akovalı G, Rzaev ZMO, Karataş İ,Okudan, A (1996). Side-chain functionalization of polystyrene with maleic anhydride in the presence of lewis acids. Journal of Applied Polymer Science 59: 235-241. Kurbanova R, Okudan A, Mirzaoğlu R, Kurbanov S, Karataş İ, Ersöz M, Özcan E, Ahmedova G, Pamuk V, (1998). Effects of the functionals groups of polystyrene on its adhesion improvoment and corrsion resistance. Journal of Adhesıon Scıence ond Technology 12 (9): 947-955. Li J, Li H (2004). Functionalization of syndiotactic polystyrene with succinic anhydride in the presence of aluminum chloride. European Polymer Journal 41: 823–829Mirzaoğlu R, Kurbanova R, M Ersöz M (1997). Handbook of Engineering Polymeric Materials. Nicholas P., Cheremisimoff (Ed.) 259-276, Marcer Dekker, New York.Okudan A (1998). Blok polistirenin katyonik katalizörler ortamında maleik anhidritle kimyasal modifikasyonun ve kullanım alanlarının incelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.Okudan A, Batır S, Sağdıç A (2013). Esterification Reaction of Polystyrene Modified with Maleic Anhydride in The Presence of Resin Catalyst. Advances in Polymer Technology 32 (1): E451-E461.Onder IL, Okudan A (2012). Functionalization of Polystyrene with Cyclic Anhydrides and their Spectroscopic, Adhesive and Corrosive Characterizations. Intern. Polymer processing XXVII 2: 270-276Sinan F, Okudan A (2013). Fractionation Effects of Polystyrene on Acylation Reaction and their Adhesive and Corrosive Properties. Journal of Coatings Technology and Research 10 (5): 631-640. Güneş HH, Okudan A. (2013). Characterization and Dual Functionalization of Polystyrene with Propionic Anhydride and Cyanate Derivatives. Journal of Applied Polymer Science 30 2: 1351-1362.Xue TJ, Jones MS, Ebdon JR, Wilkie CA (1997). Lithiation–Alkylation of Polystyrene Occurs Only on the Ring. Journal of plymer science: Part A: Polymer Chemistry 35: 509-513. Yus M, Gomez C, Candela P (2001). The first direct formation of an organolithium reagent on a soluble polymer by chlorine–lithium exchange: functionalised linear polystyrene. Tetrahedron Letters 42: 3977–3979.Zheng, Y., Li, Y., Pan, L. And Li, Y., 2007, Synthesis of novel functional polyolefin containing carboxylic acid via Friedel-Crafts acylation reaction Polymer 48: 2496-2502.

Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1, 71 - 87, 30.04.2019

Öz

Bu çalışmada ilk olarak polistirenin izobutirik anhidrit ile BF3.O(C2H5)2 Lewis asidi katalizörü ortamındaki kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilmiş ve modifikasyon için Friedel-Crafts reaksiyonlarından faydalanılmıştır. Bu reaksiyon için önceden belirlenen optimum şart kullanılmıştır. Sentezlenen açil grup içeren modifiye polistiren, siklohekzil izosiyanat ile n-BuLi katalizörü varlığında ikinci kez modifiye edilmiştir. Elde edilen açil ve amit grup içeren polistirenlerin yapısı spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmış, modifikasyon sonucu polistirene bağlanan karboksil grubu miktarı volumetrik olarak belirlenmiştir. Ayrıca elementel analiz sonuçlarına göre de ikinci modifikasyon verimleri tespit edilmiştir. Farklı fonksiyonel gruplar içeren yeni tür polistiren zincirindeki her 6 stiren biriminden 3 tanesinde amit fonksiyonel grubu, 1 tanesinde açil fonksiyonel grubu bulunan ve 1 tanesinde de hiçbir fonksiyonel grup bulunmamaktadır. Polistirene bağlanan farklı her iki fonksiyonel grubun polistirenin uygulama alanlarının daha da genişletilmesine katkısı olacaktır.

Kaynakça

  • Chen H, Li J, Li H (2008). Preparation and characterization of maleic anhydride modified syndiotactic polystyrene. Iranian Polymer Journal 17(9): 703-710.Çakmak İ, Coşkun M (2005). Polistiren halkası üzerinde bir bromlama çalışması. F.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(2): 455-461.Hartmann M, and Hartmut K (1977). Uber die bromonierung von polystyrol. Makromolecules Chemistry 78: 383-388. Itsuno S, Tanaka S, Hirao A (2002). Preparation of Polymer-Supported Benzyllithium Reagents. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 12: 1853–1856.Kurbanova RA, Mirzaoğlu R, Akovalı G, Rzaev ZMO, Karataş İ,Okudan, A (1996). Side-chain functionalization of polystyrene with maleic anhydride in the presence of lewis acids. Journal of Applied Polymer Science 59: 235-241. Kurbanova R, Okudan A, Mirzaoğlu R, Kurbanov S, Karataş İ, Ersöz M, Özcan E, Ahmedova G, Pamuk V, (1998). Effects of the functionals groups of polystyrene on its adhesion improvoment and corrsion resistance. Journal of Adhesıon Scıence ond Technology 12 (9): 947-955. Li J, Li H (2004). Functionalization of syndiotactic polystyrene with succinic anhydride in the presence of aluminum chloride. European Polymer Journal 41: 823–829Mirzaoğlu R, Kurbanova R, M Ersöz M (1997). Handbook of Engineering Polymeric Materials. Nicholas P., Cheremisimoff (Ed.) 259-276, Marcer Dekker, New York.Okudan A (1998). Blok polistirenin katyonik katalizörler ortamında maleik anhidritle kimyasal modifikasyonun ve kullanım alanlarının incelenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.Okudan A, Batır S, Sağdıç A (2013). Esterification Reaction of Polystyrene Modified with Maleic Anhydride in The Presence of Resin Catalyst. Advances in Polymer Technology 32 (1): E451-E461.Onder IL, Okudan A (2012). Functionalization of Polystyrene with Cyclic Anhydrides and their Spectroscopic, Adhesive and Corrosive Characterizations. Intern. Polymer processing XXVII 2: 270-276Sinan F, Okudan A (2013). Fractionation Effects of Polystyrene on Acylation Reaction and their Adhesive and Corrosive Properties. Journal of Coatings Technology and Research 10 (5): 631-640. Güneş HH, Okudan A. (2013). Characterization and Dual Functionalization of Polystyrene with Propionic Anhydride and Cyanate Derivatives. Journal of Applied Polymer Science 30 2: 1351-1362.Xue TJ, Jones MS, Ebdon JR, Wilkie CA (1997). Lithiation–Alkylation of Polystyrene Occurs Only on the Ring. Journal of plymer science: Part A: Polymer Chemistry 35: 509-513. Yus M, Gomez C, Candela P (2001). The first direct formation of an organolithium reagent on a soluble polymer by chlorine–lithium exchange: functionalised linear polystyrene. Tetrahedron Letters 42: 3977–3979.Zheng, Y., Li, Y., Pan, L. And Li, Y., 2007, Synthesis of novel functional polyolefin containing carboxylic acid via Friedel-Crafts acylation reaction Polymer 48: 2496-2502.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet OKUDAN (Sorumlu Yazar)
0000-0002-2160-7528
Türkiye


Hasan Hüseyin GÜNEŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sufefd452947, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {71 - 87}, doi = {}, title = {Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması}, key = {cite}, author = {Okudan, Ahmet and Güneş, Hasan Hüseyin} }
APA Okudan, A. & Güneş, H. H. (2019). Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 45 (1) , 71-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/44924/452947
MLA Okudan, A. , Güneş, H. H. "Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 71-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/44924/452947>
Chicago Okudan, A. , Güneş, H. H. "Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 71-87
RIS TY - JOUR T1 - Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması AU - Ahmet Okudan , Hasan Hüseyin Güneş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 87 VL - 45 IS - 1 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması %A Ahmet Okudan , Hasan Hüseyin Güneş %T Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Okudan, Ahmet , Güneş, Hasan Hüseyin . "Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 / 1 (Nisan 2019): 71-87 .
AMA Okudan A. , Güneş H. H. Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması. sufefd. 2019; 45(1): 71-87.
Vancouver Okudan A. , Güneş H. H. Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 45(1): 71-87.
IEEE A. Okudan ve H. H. Güneş , "Polistirenin İzobutirik Anhidrit ve Siklohekzil İzosiyanat ile Çift Fonksiyonlaştırılması", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, c. 45, sayı. 1, ss. 71-87, Nis. 2019


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.


Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.