Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1, 39 - 53, 30.04.2019

Öz

Bu çalışmada, Maleik Anhidrit (MA) ve vinil Pivalat (VP)’ın birbirleri ile reaksiyona girebilme yeteneğinin ve kopolimer yapısındaki dizilimlerinin belirlenebilmesi için VP-ko-MA kopolimeri farklı besleme oranlarında çalışılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen VP-ko-MA kopolimer yapısının aydınlatılabilmesi için kızılötesi (FT-IR) ve nükleer manyetik rezonans spektroskopilerinden (1H-NMR) ve jel geçirgenlik kromotografisinden yararlanılmıştır. Ayrıca sentezlemiş olan VP-ko-MA kopolimerinin volumetrik olarak asit sayıları, titrimetrik yöntemle Kohezif Enerji Yoğunluğu (KEY) değerleri bulunmuştur. Kopolimer bileşimindeki monomerlerin mol fraksiyonlarının FT-IR ve 1H-NMR spektroskopisi yardımıyla tayini yapılmış olup Fineman-Ross ve Kelen-Tüdos metotları yardımıyla da VP-ko-MA kopolimerinin reaktivite oranları belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Boztuğ A, Zengin HB, Basan S (2004). Thermomechanical and Thermogravimetric Analysis of Blends of poly (Vinyl Chloride) (PVC) with Maleic Anhydride–Allyl Propionate Copolymer. Journal of Molecular Structure 697: 61–64.Bunck DN, Sorenson GP, Mahanthappa MK (2011). Cobalt-Mediated Radical Polymerization Routes to Poly(vinyl ester) Block Copolymers. Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 49: 242–249.Ciardelli F, Carlini C, Pertici P, Valentini G (1989). Polymer effect on catalyses by macromolecules transition metal complexes. Journal of Macromoleculer Science-Chemistry 26 (2-3): 327-347.Ekberov OH, Basan S, (1995). Polimer Kimyası Laboratuvarı (1.Baskı). Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 58, SivasGöksel C, Hacıoğlu B, Akbulut U (1997). Spontaneous Copolymerization of Maleic Anhydride and N-Vinylimidazole in 1,4-Dioxane. I. Charge Transfer Complexation and Kinetics of the Copolymerization. Journal of Polymer Science 35: 3735–3743.Guang WL, Jiang-nan, S, Huan-lin C, Cong-jie G, (2006). CO2 Facilitated Transport Through an Acrylamide and Maleic Anhydride Copolymer Membrane. Desalination 193: 313–320.Lyoo WS, Han SS, Kim JH, Yoon WS, Lee CJ, Kwon IC, Lee J, Ji BC, Han MH, (1999). Bulk polymerization of vinyl pivalate using low-temperature azoinitiator and saponification for the preparation of poly(vinyl alcohol) microfibrils. Die Angewandte Makromolekulare Chemie 271: 46–52.Ezio M, Pellegrino M, Giuseppe R, Gennaro S (1996). A polymer Network of unsaturate polyester and bismaleimide resin: 1.kineticks, mechanism and molecular structure. Polymer 37 (18): 4025-4032.Okudan A. (1998). Blok Polistirenin Katyonik Katalizörler Ortamında Maleik Anhidritle Kimyasal Modifikasyonun ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Okudan A, Karasakal A (2013) The effect of H-bonding on radical copolymerization of Maleic anhydride with N-tert-Butylacrylamide and its characterization. International Journal of Polymer Science 2013: 1-9.Rzaev ZMO, Dincer S, Koseli V, Kesim H, Piskin E (2002). Radical copolymerization of N-isopropylacrylamide with anhydrides of maleic and citraconic acids. European Polymer Journal 38: 2143–2152.Rzaev ZMO, Kahraman G, Beşkardeş O, Pişkin E (2004). Bioengineering polyfunctional copolymers. VII. Synthesis and characterization of copolymers of p-vinylphenyl boronic acid with maleic and citraconic anhydrides and their self-assembled macrobranched supramolecular architectures. Science Direct Polymer 45: 5813-5828.Sebe G, Jebrane M (2008). A new process for the esterification of wood by reaction with vinyl esters. Carbohydrate Polymers 72: 657–663Scott MH, El Sayed MEH, Pirie CM, Hoffman AS, Stayton PS (2006). pH-Responsive Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Alkylamide Copolymers for Intracellular Drug Delivery. Biomacromolecules 7: 2407-2414,Tanıhara M, Suzukı Y, Nıshımura Y, Suzukı K, Kakımaru Y. and Fukunushı Y (1999). A Novel Microbial Infection-Responsive Drug Release System. Journal of Pharmaceutical Sciences 88 (5): 510-514.Turner C, Ovaskainena L, Irene RM, Birkin NA, Howdle SM, Geddea U, LarsWågberg (2013). Towards superhydrophobic coatings made by non-fluorinated polymers sprayed from a supercritical solution. The Journal of Supercritical Fluids 77: 134–141.

Determination of Reactivity Ratios and Synthesis of Vinyl Pivalate-co-Maleic Anhydride Copolymer

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1, 39 - 53, 30.04.2019

Öz

In this study, VP-ko-MA copolymer was synthesized by studying at different feed ratios to determine the order of the copolymer structure and the ability to react with Vinyl Pivalate (VP) of maleic anhydride (MA). The structures of the synthesized VP-co-MA copolymers were elucidate by FT-IR and 1H-NMR spectroscopy and gel permeation chromatography. In addition, Cohesive Energy Density (KEY) values with titrimetric method and acid numbers as volumetric of the synthesized VP-co-MA copolymers were determined. The mole fractions of the monomers in the copolymer composition were determined by FT-IR and 1H-NMR spectroscopy and the reactivity ratios of VP-co-MA copolymer were determined by Fineman-Ross and Kelen-Tudos methods.

Kaynakça

  • Boztuğ A, Zengin HB, Basan S (2004). Thermomechanical and Thermogravimetric Analysis of Blends of poly (Vinyl Chloride) (PVC) with Maleic Anhydride–Allyl Propionate Copolymer. Journal of Molecular Structure 697: 61–64.Bunck DN, Sorenson GP, Mahanthappa MK (2011). Cobalt-Mediated Radical Polymerization Routes to Poly(vinyl ester) Block Copolymers. Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 49: 242–249.Ciardelli F, Carlini C, Pertici P, Valentini G (1989). Polymer effect on catalyses by macromolecules transition metal complexes. Journal of Macromoleculer Science-Chemistry 26 (2-3): 327-347.Ekberov OH, Basan S, (1995). Polimer Kimyası Laboratuvarı (1.Baskı). Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 58, SivasGöksel C, Hacıoğlu B, Akbulut U (1997). Spontaneous Copolymerization of Maleic Anhydride and N-Vinylimidazole in 1,4-Dioxane. I. Charge Transfer Complexation and Kinetics of the Copolymerization. Journal of Polymer Science 35: 3735–3743.Guang WL, Jiang-nan, S, Huan-lin C, Cong-jie G, (2006). CO2 Facilitated Transport Through an Acrylamide and Maleic Anhydride Copolymer Membrane. Desalination 193: 313–320.Lyoo WS, Han SS, Kim JH, Yoon WS, Lee CJ, Kwon IC, Lee J, Ji BC, Han MH, (1999). Bulk polymerization of vinyl pivalate using low-temperature azoinitiator and saponification for the preparation of poly(vinyl alcohol) microfibrils. Die Angewandte Makromolekulare Chemie 271: 46–52.Ezio M, Pellegrino M, Giuseppe R, Gennaro S (1996). A polymer Network of unsaturate polyester and bismaleimide resin: 1.kineticks, mechanism and molecular structure. Polymer 37 (18): 4025-4032.Okudan A. (1998). Blok Polistirenin Katyonik Katalizörler Ortamında Maleik Anhidritle Kimyasal Modifikasyonun ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Okudan A, Karasakal A (2013) The effect of H-bonding on radical copolymerization of Maleic anhydride with N-tert-Butylacrylamide and its characterization. International Journal of Polymer Science 2013: 1-9.Rzaev ZMO, Dincer S, Koseli V, Kesim H, Piskin E (2002). Radical copolymerization of N-isopropylacrylamide with anhydrides of maleic and citraconic acids. European Polymer Journal 38: 2143–2152.Rzaev ZMO, Kahraman G, Beşkardeş O, Pişkin E (2004). Bioengineering polyfunctional copolymers. VII. Synthesis and characterization of copolymers of p-vinylphenyl boronic acid with maleic and citraconic anhydrides and their self-assembled macrobranched supramolecular architectures. Science Direct Polymer 45: 5813-5828.Sebe G, Jebrane M (2008). A new process for the esterification of wood by reaction with vinyl esters. Carbohydrate Polymers 72: 657–663Scott MH, El Sayed MEH, Pirie CM, Hoffman AS, Stayton PS (2006). pH-Responsive Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Alkylamide Copolymers for Intracellular Drug Delivery. Biomacromolecules 7: 2407-2414,Tanıhara M, Suzukı Y, Nıshımura Y, Suzukı K, Kakımaru Y. and Fukunushı Y (1999). A Novel Microbial Infection-Responsive Drug Release System. Journal of Pharmaceutical Sciences 88 (5): 510-514.Turner C, Ovaskainena L, Irene RM, Birkin NA, Howdle SM, Geddea U, LarsWågberg (2013). Towards superhydrophobic coatings made by non-fluorinated polymers sprayed from a supercritical solution. The Journal of Supercritical Fluids 77: 134–141.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet OKUDAN (Sorumlu Yazar)
0000-0002-2160-7528
Türkiye


Onur ŞENGÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sufefd452966, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {39 - 53}, doi = {}, title = {Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Okudan, Ahmet and Şengöz, Onur} }
APA Okudan, A. & Şengöz, O. (2019). Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 45 (1) , 39-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/44924/452966
MLA Okudan, A. , Şengöz, O. "Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 39-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufefd/issue/44924/452966>
Chicago Okudan, A. , Şengöz, O. "Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 39-53
RIS TY - JOUR T1 - Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi AU - Ahmet Okudan , Onur Şengöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 53 VL - 45 IS - 1 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi %A Ahmet Okudan , Onur Şengöz %T Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Okudan, Ahmet , Şengöz, Onur . "Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 / 1 (Nisan 2019): 39-53 .
AMA Okudan A. , Şengöz O. Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi. sufefd. 2019; 45(1): 39-53.
Vancouver Okudan A. , Şengöz O. Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 45(1): 39-53.
IEEE A. Okudan ve O. Şengöz , "Vinil Pivalat-ko-Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi ve Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, c. 45, sayı. 1, ss. 39-53, Nis. 2019


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.


Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.