Cilt: 23 - Sayı: 2

Yıl: 2015

KAMU HUKUKU

ÖZEL HUKUK

Araştırma Makalesi

2. Şirketler Bilgi Portalı: Türkiye İçin Bir Model Önerisi