Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | https://www.selcuk.edu.tr/hukuk/Ayrinti/7763-dergimiz-hakkinda


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yeni bir dönem başlıyor!

2020 yılından itibaren SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da yine 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.

Dergimiz artık TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Makale son gönderim tarihleri:

Nisan Sayısı: 28 Şubat         Ağustos Sayısı: 30 Haziran      Aralık Sayısı: 31 Ekim

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | https://www.selcuk.edu.tr/hukuk/Ayrinti/7763-dergimiz-hakkinda
Kapak Resmi


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yeni bir dönem başlıyor!

2020 yılından itibaren SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da yine 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.

Dergimiz artık TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Makale son gönderim tarihleri:

Nisan Sayısı: 28 Şubat         Ağustos Sayısı: 30 Haziran      Aralık Sayısı: 31 Ekim

Cilt 28 - Sayı 2 - 15 Tem 2020
 1. Tahkimin Rus ve Türk Hukuk Sistemlerinde Hâkimler ve Hakemler Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 389 - 425
  Nazim AKSOY
 2. Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Ölüm Cezası
  Sayfalar 427 - 444
  Emin HÜSEYİNOĞLU
 3. Uluslararası İnsancıl Hukukta İşgale İlişkin Hukuki Meseleler
  Sayfalar 445 - 471
  Gökhan ALBAYRAK
 4. Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans
  Sayfalar 473 - 509
  Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL
 5. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklılarının ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakkı (TMK m. 562)
  Sayfalar 511 - 542
  Ali Ahmet GENÇ
 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uyum Açısından Türkiye’de Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkı
  Sayfalar 543 - 573
  Kamuran REÇBER , Talip ALAN
 7. Tenkis Def’înin Yargılamada İleri Sürülmesi ve Sonuçları (Gizli İnşaî Hüküm Kavramı Üzerine Bazı Tespitler)
  Sayfalar 575 - 602
  Anıl KÖROĞLU
 8. Teminat Amaçlı Geri Alım Hakkı Tesisinin Lex Commissoria Yasağına Aykırı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 603 - 630
  Süheyla ZORLU
 9. Taşınmaz Manzarası Üzerindeki Hukukî Yararın Korunması
  Sayfalar 631 - 673
  Bedia GÜLEŞ
 10. Memur Disiplin İşlemlerinde Amaç Unsuru
  Sayfalar 675 - 711
  Mehmet HATİPOĞLU , Ahmet Cahit SARICALAR
 11. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Eğitilmeleri
  Sayfalar 713 - 744
  Zehra Gizem ATEŞ
 12. Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Kesilmesi Bağlamında Culpa In Contrahendo Sorumluluğu ve Olumsuz Zarar
  Sayfalar 745 - 775
  Özkan ÖZYAKIŞIR , Muhammed Kiomers GANBARİ
 13. İşçi Statüsüne Sahip Olmamakla Birlikte 5510 Sayılı Kanunda Kısmî Sigortalı Sayılan Kişiler
  Sayfalar 777 - 818
  Merda Elvan TUNCA
 14. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 74. Maddesinin “Güvenli Üçüncü Ülke” Kavramı Bağlamında Genel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 819 - 855
  Hüseyin ÖZCAN
 15. Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerinde İtiraz Kurumuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 857 - 885
  Uğur ERSOY
Dizinler
Taranan İndexler

erihplus.jpg


HeinOnline.gif         


logo.png


Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif


images?q=tbn:ANd9GcQzjCPPIGbQBejZMjxoZGpMgd7ARokVAmpHGt99nPaMU2xrWMgSHg


Logo_Horizontal.png


scholar_logo_64dp.png