Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | https://www.selcuk.edu.tr/hukuk/Ayrinti/7763-dergimiz-hakkinda


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yeni bir dönem başlıyor!

2020 yılından itibaren SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da 2021 yılından itibaren 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.
Dergimiz artık TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.
Makale son gönderim tarihleri:
Mart Sayısı: 31 Ocak
Haziran Sayısı: 30 Nisan 
Eylül Sayısı: 31 Temmuz
Aralık Sayısı: 31 Ekim 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | https://www.selcuk.edu.tr/hukuk/Ayrinti/7763-dergimiz-hakkinda
Kapak Resmi


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yeni bir dönem başlıyor!

2020 yılından itibaren SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da 2021 yılından itibaren 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.
Dergimiz artık TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.
Makale son gönderim tarihleri:
Mart Sayısı: 31 Ocak
Haziran Sayısı: 30 Nisan 
Eylül Sayısı: 31 Temmuz
Aralık Sayısı: 31 Ekim 

Cilt 29 - Sayı 1 - 15 Mar 2021
 1. İdari Yargılama Usulünde Keşif Delili
  Sayfalar 1 - 45
  Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI
 2. TTK M.1 Işığında Ticari Hükümler
  Sayfalar 47 - 74
  İsmail Özgün KARAAHMETOĞLU
 3. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları
  Sayfalar 75 - 104
  Mehmet Fırat SUBAŞI
 4. Muktezanın İdari İşlemin Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 105 - 132
  Mustafa Oğuzhan BÖLÜKBAŞI
 5. Lex Commissoria Yasağı ve Uygulama Alanı
  Sayfalar 133 - 178
  Ece Ayça EKER
 6. İş İlişkisinde Tarafların Ölümünün Bireysel İş Hukukuna Etkisi
  Sayfalar 179 - 217
  Sevde BULUN TOKKAŞ
 7. Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğiliminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişe Etkileri
  Sayfalar 219 - 261
  Didem ERDOĞAN
 8. Kamu İdaresinde Kişisel Verilerin Korunması
  Sayfalar 263 - 293
  Yasin AYDOĞDU
 9. ‘Koruma Sorumluluğu’ ve Libya Örneği Bağlamında Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Yaklaşımı
  Sayfalar 295 - 327
  Meryem ÖZGÜR
 10. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Siyasi Partilerin Kapatılmasına İlişkin Yaklaşımı ve Refah Partisi Kapatma Kararı Özelinde Din ve Vicdan Hürriyeti
  Sayfalar 329 - 361
  Uğur İHTİYAROĞLU
 11. Özel Su Hizmeti Sağlayıcılarının Su Hakkına Yönelik Yükümlülükleri
  Sayfalar 363 - 403
  Şerife Sena POÇANOĞLU
 12. Vergi Hukukunda Arama İşlemi
  Sayfalar 405 - 467
  Zeliha ALPSOY
 13. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından 1982 Anayasası'nın 152. Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan "Mahkeme" Kavramı
  Sayfalar 469 - 508
  Eylem BAŞ
 14. Danıştay Kararları Işığında İdari Yargıda Disiplin Cezalarının İptali Davalarında Tanık Delili Sorunu
  Sayfalar 509 - 535
  Serkan ÇINARLI, Kerim AZAK
 15. 25 Yıl Sigortalılık Süresi ve 4500 Prim Ödeme Gününü veya 7000 Prim Ödeme Gününü Tamamlayarak İş Sözleşmesini Fesheden İşçilerin Kıdem Tazminatı Almak Sureti ile İşten Ayrılması
  Sayfalar 537 - 579
  Sevgi DURSUN ATEŞ
 16. Vakıf Üniversiteleri ile Öğretim Elemanları Arasında Yapılan Sözleşmenin Hukuki Niteliği
  Sayfalar 581 - 621
  Seracettin GÖKTAŞ
 17. Deniz Çevresinin Kıyı Ötesi Petrol ve Gaz Faaliyetlerinden Kaynaklı Kirliliği
  Sayfalar 623 - 657
  Figen TABANLI, Gökhan GÜNEYSU
 18. Anayasa Mahkemesi'nin Zorunlu Aşıya İlişkin Bireysel Başvuru Kararlarının Objektif Etkisinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 659 - 693
  Gülseven ŞEKER
 19. Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İşlem Sorunsalı
  Sayfalar 695 - 723
  Ahmet BAĞRIAÇIK
 20. Mahkemeden İzin Alınmaksızın Gerçekleşen Cinsiyet Değişikliğinin Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 725 - 758
  Yasemin YÜCESOY YILMAZ
 21. Uluslararası Adalet Divanının Birleşmiş Milletlerin Yaptığı Harcamaların Üye Devletlerce Karşılanması Hakkındaki Danışma Görüşünün Değerlendirilmesi
  Sayfalar 761 - 811
  Abdulazim İBRAHİM
 22. Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 813 - 842
  Ahmet Fevzi KİBAR
Dizinler
Taranan İndexler

erihplus.jpg


images?q=tbn%3AANd9GcTiSNbiX9qJD6pHjEz1rJE4cVYwAawcj2f6EA&usqp=CAU


logo_cropped.jpg


xheinonline-logo-login.png.pagespeed.ic.KSYVsBNooO.webp


logo.png


Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif


images?q=tbn:ANd9GcQzjCPPIGbQBejZMjxoZGpMgd7ARokVAmpHGt99nPaMU2xrWMgSHg


Logo_Horizontal.png


scholar_logo_64dp.png