ISSN: 1306-8075
e-ISSN: 2548-1177
Başlangıç: 1988
Yayımcı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
 

SÜHFD yazım kuralları güncellenmiş olup, gönderilecek olan akademik çalışmaların yazım kurallarına uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen yeni yazım kurallarını ve yazım kuralları şablonunu inceleyiniz.


SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da 2021 yılından itibaren yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.

SÜHFD, TR Dizin yanında uluslararası indekslerde de taranan hakemli bir dergidir.

2024 - Cilt: 32 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

10. MECELLE'DE İSPAT HUKUKU