ISSN: 1306-8075
e-ISSN: 2548-1177
Başlangıç: 1988
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yeni bir dönem başlıyor!

2020 yılından itibaren SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da 2021 yılından itibaren 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.
Dergimiz artık TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

2021 - Cilt: 29 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

5. Roma Hukukunda Şantaj