Danışmanlar Kurulu

* Danışmanlar Kurulu, Unvan ve Soyadına göre alfabetik sıraya dizilmiştir.

Prof. Dr. Ekrem Ali AKARTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa AKKAYA
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa AKSU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer ANAYURT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Zekeriyya ARI
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat ATALI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz ATAR
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Leyla ATEŞ
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Rıza AYHAN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Faruk BİLİR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Halil CİN
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayhan DÖNER
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fikret EREN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ali ERTEN
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Aydın GÜLAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Arslan KAYA
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU
Necmeddin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Turgut ÖZ
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cemal ŞANLI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İlhan ULUSAN
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fadıl YILDIRIM

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ejder YILMAZ
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Müjgan Tunç YÜCEL
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi