İntihal Politikası

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm eserler, “iThenticate” intihal programında incelenir. Bu incelemenin sonucunda intihal/benzerlik oranı en fazla %20 olabilir. İntihal/benzerlik oranı %20’un üzerinde olan eserler, doğrudan editör kurulu tarafından reddedilir ve yayın sürecinden çıkarılır.

ith-logo.png