İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
mehmetakcaal@hotmail.com

Editör

Arş. Gör. Kemal ERDOĞAN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
kemal-erdogan@selcuk.edu.tr

Editör

Övünç GÜVEL
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ovunc_guvel@hotmail.com

Editör

Arş. Gör. Ahmet Talha TETİK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
ahmettalhatetik@gmail.com

Editör

Arş. Gör. Özge PAŞAOĞLU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
ozge.pasaoglu@selcuk.edu.tr

Editör

Arş. Gör. Beşir Abidin Hamarat
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
besir.hamarat@selcuk.edu.tr

Editör

Arş. Gör. Aydın Furkan KAYNAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
af_kaynak@hotmail.com

Editör

Zeynep TANYERİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
zeynep-tanyeri@outlook.com