Telif Politikası

Makaleyi kaleme alan yazar(lar),

a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu,

b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,

c) tüm yazarların sunulan makalenin son hâlini gördüklerini ve onayladıklarını,

d) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,

f) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,

g) aşağıdaki maddelerde belirtilen hakları saklı kalmak kaydı ile makalenin her türlü, yayım, basım, sunum, dağıtım ve elektronik ortamda sunulmasından doğan telif hakkını Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilmesine izin verdiğini kabul ve garanti eder.


Yukarıda bahsedilen maddelerin dışında yazar(lar)ın

a) telif hakkı dışında kalan patent hakları,

b) yazar(lar)ın ders, sunum ve kitap gibi çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,

c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Bununla beraber yazar(lar), makaleyi çoğaltma, posta ile veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.

Makaleyi kaleme alan yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Dergi Editörlerinin” hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığı, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığı ve etik kurallara uygun hareket edildiği taahhüt eder(ler).