Ücret Politikası

• Derginin tüm giderleri, Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.
• Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez.
• Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem yapma ücreti ya da yayınlama ücreti alınmaz.