Dergi Hakkında

I. TARİHİ

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1988 yılında yayım hayatına başlamıştır. 2000 yılından beri hakemli dergi olarak çıkarılmaya başlanmıştır.

13. Cilde (2005 yılına kadar), yılda 4 sayı halinde yayımlanan dergi, 13. Ciltten itibaren yılda iki sayı halinde ve 26. Ciltten (2018 yılından) itibaren yılda 3 sayı halinde çıkartılmış; son olarak 29. Ciltten (2021 yılından) itibaren yılda 4 sayı çıkartılması kararı alınmıştır.

Derginin editörlüğü Fakülte akademik personeli tarafından yerine getirilmektedir.


II. KISALTMA

Dergiye yapılan atıflarda SÜHFD kısaltması kullanılmalıdır.


III. HABERLEŞME ADRESİ

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Alaaddin Keykubat Kampüsü 42079 KONYA

Tel        : 0332 241 00 45

Fax       : 0332 241 01 05

İnternet : http://dergipark.gov.tr/suhfd  

E-posta   : hukukdergi@selcuk.edu.tr