Hakkında

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yeni bir dönem başlıyor!

2020 yılından itibaren SÜHFD.’ye gönderilen akademik çalışmalar (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) değerlendirme süreci olumlu tamamlandığı takdirde e-dergi olarak internet ortamında yayımlanmış olacaktır. Bu sayede, Dergimizde yayımlanacak akademik çalışmaların daha erken ilgililerle paylaşılması ve onlara ulaşması hedeflenmektedir. Buna ilâve olarak Dergi’nin basılı formatı da 2021 yılından itibaren 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) şeklinde ve öngörülen dönemlerde yayımlanacaktır.
Dergimiz artık TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergidir.