Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Rights of Passengers in the Contract of Civil Transportation With Airline

Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, 473 - 501, 13.09.2018
https://doi.org/10.15337/suhfd.437811

Öz

As a result of developing technology and globallism, transportation of passengers with airline becomes more prefered because it is comfortable and economic. Especially with airline transportation of civil passengers, there may be some troubles that makes passengers suffer such as lost of the baggages, delay or cancel of the flights. It needed to organize some national and international orders to secure the rights of the airline passengers and to prevent their rights or to minimize unjust treatments against large companies.

In this study, rights of passengers in the contract of civil transportation with airline will be examined according to both Turkish Civil Aviation Code and international aviation rules. 

Kaynakça

  • AKKURT, Sinan Sami, Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Ankara, 2014. (Sorumluluk)AKKURT, Sinan Sami, “Havayolu Taşımacılığında Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Yıl 2013, s. 277-296. (Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu)Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s. 304 vd.ÇELİKTAŞ, İlyas, “AB 261/2004 Tüzüğüne Göre Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Yolcu Hakları”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 99-106.GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat”, Gazi Üniversitesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu Kitabı, Ankara, 2009, s. 381-393.KAYA, Nebi, “AB Hukukunda Hava Taşıma Sözleşmesine İlişkin Son Gelişmeler”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 133-144.KIRMAN, Ahmet, Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 1990.SÖZER, Bülent, Havayolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 2009.ÜLGEN, Hüseyin, Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 1987.ZEYNELOĞLU, Ahmet, Taşıma Hukuku, Ankara, 1993.
  • İNTERNET KAYNAKLARIBOFILL, Gloria, “Passenger Rights Take Off”, International Travel Law Journal, 2003, s. 196-200, https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/itlj2003&id=228, (E.T. 26.06.2018).DEMİRKIRAN, H. Murat, “Varşova/Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu Taşımalarından Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Manevi Tazminat Meselesi”, http://www.demirkiran.av.tr/wp-content/uploads/2013/02/Uluslaras%C4%B1_Yolcu_Tasimalarinda_Hava_Tasiyicisinin_Sorumlulugu.pdf, s.1-17, (E.T. 14.06.2018).DURGUT, Ramazan, “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarının Türk Hukukunda Düzenlenişi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2018/1, s. 191-217, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-1/6.pdf, (E.T. 27.06.2018).GODDARD, Edwin C., “Passenger Tıckets As Contracts”, Michigan Law Review, Volume XXV, No 1, November 1926, s. 1-14, https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mlr25&div=7&start_page=1&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults, (E.T. 26.06.2018).GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Yolcu Hakları”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Akar ÖCAL Armağanı, No. 19, 2016, s. 211-223, http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/70-published.pdf, (E.T. 27.06.2018).ÖZTÜRK, Yaşar, “Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, http://www.gokyuzuhaberci.com/yazi.php?id=325, (E.T. 27.06.2018).SERDAR, İlknur, “Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların Hakları”, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/5-%C4%B0lknur-SERDAR.pdf, s. 2327-2421. (E.T. 19.06.2018). DİĞER KAYNAKLARhttp://www.kazanci.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://www.sinerjimevzuat.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/neb/questions_answers.pdf_reg_2004_261.pdf, (E.T. 14.03.2016).https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0004.02/DOC_1&format=PDF, (E.T. 26.06.2018).https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj/index.html, (E.T. 20.06.2018).https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/kanuntbmmc06002073.pdf, (E.T. 14.06.2018).http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/1088-hava-yoluyla-uluslararasi-tasimaciliga-iliskin-belirli-kurallarin-birlestirilmesine-dair-sozlesme-montreal-sozlesmesi-hakkinda, (E.T. 14.06.2018).

Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları

Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, 473 - 501, 13.09.2018
https://doi.org/10.15337/suhfd.437811

Öz

Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin sonucunda havayolu ile yolcu taşımacılığı gerek hızlı gerek rahat ve ekonomik olması nedeniyle yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Özellikle sivil havayolu ile yolcu taşımacılığında karşılaşılan bagajların zıyaı ve kaybı, uçuşların iptali veya tehiri, yolcunun uçağa kabul edilmemesi gibi durumlar sonucu yolcular mağdur olmaktadır. Yolcu haklarının güvenceye alınması ve yolcuların büyük şirketlere karşı mağduriyetini engellemek yahut en aza indirgemek açısından yolcu haklarının ulusal ve uluslararası belgeler kapsamında düzenlenmesi gerekmiştir.

Bu çalışmada gerek Türk Sivil Havacılık Mevzuatı gerekse uluslararası belgeler açısından sivil havayolu ile yolcu taşıma sözleşmesinde yolcu hakları incelenecektir.

Kaynakça

  • AKKURT, Sinan Sami, Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Ankara, 2014. (Sorumluluk)AKKURT, Sinan Sami, “Havayolu Taşımacılığında Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Yıl 2013, s. 277-296. (Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu)Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s. 304 vd.ÇELİKTAŞ, İlyas, “AB 261/2004 Tüzüğüne Göre Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Yolcu Hakları”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 99-106.GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat”, Gazi Üniversitesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu Kitabı, Ankara, 2009, s. 381-393.KAYA, Nebi, “AB Hukukunda Hava Taşıma Sözleşmesine İlişkin Son Gelişmeler”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 133-144.KIRMAN, Ahmet, Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 1990.SÖZER, Bülent, Havayolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 2009.ÜLGEN, Hüseyin, Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 1987.ZEYNELOĞLU, Ahmet, Taşıma Hukuku, Ankara, 1993.
  • İNTERNET KAYNAKLARIBOFILL, Gloria, “Passenger Rights Take Off”, International Travel Law Journal, 2003, s. 196-200, https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/itlj2003&id=228, (E.T. 26.06.2018).DEMİRKIRAN, H. Murat, “Varşova/Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu Taşımalarından Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Manevi Tazminat Meselesi”, http://www.demirkiran.av.tr/wp-content/uploads/2013/02/Uluslaras%C4%B1_Yolcu_Tasimalarinda_Hava_Tasiyicisinin_Sorumlulugu.pdf, s.1-17, (E.T. 14.06.2018).DURGUT, Ramazan, “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarının Türk Hukukunda Düzenlenişi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2018/1, s. 191-217, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-1/6.pdf, (E.T. 27.06.2018).GODDARD, Edwin C., “Passenger Tıckets As Contracts”, Michigan Law Review, Volume XXV, No 1, November 1926, s. 1-14, https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mlr25&div=7&start_page=1&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults, (E.T. 26.06.2018).GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Yolcu Hakları”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Akar ÖCAL Armağanı, No. 19, 2016, s. 211-223, http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/70-published.pdf, (E.T. 27.06.2018).ÖZTÜRK, Yaşar, “Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, http://www.gokyuzuhaberci.com/yazi.php?id=325, (E.T. 27.06.2018).SERDAR, İlknur, “Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların Hakları”, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/5-%C4%B0lknur-SERDAR.pdf, s. 2327-2421. (E.T. 19.06.2018). DİĞER KAYNAKLARhttp://www.kazanci.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://www.sinerjimevzuat.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/neb/questions_answers.pdf_reg_2004_261.pdf, (E.T. 14.03.2016).https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0004.02/DOC_1&format=PDF, (E.T. 26.06.2018).https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj/index.html, (E.T. 20.06.2018).https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/kanuntbmmc06002073.pdf, (E.T. 14.06.2018).http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/1088-hava-yoluyla-uluslararasi-tasimaciliga-iliskin-belirli-kurallarin-birlestirilmesine-dair-sozlesme-montreal-sozlesmesi-hakkinda, (E.T. 14.06.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm ÖZEL HUKUK
Yazarlar

Zehra AVCI
0000-0003-1071-9740
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { suhfd437811, journal = {Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1306-8075}, eissn = {2548-1177}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {473 - 501}, doi = {10.15337/suhfd.437811}, title = {Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları}, key = {cite}, author = {Avcı, Zehra} }
APA Avcı, Z. (2018). Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 473-501 . DOI: 10.15337/suhfd.437811
MLA Avcı, Z. "Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları" . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 (2018 ): 473-501 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/39131/437811>
Chicago Avcı, Z. "Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 (2018 ): 473-501
RIS TY - JOUR T1 - Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları AU - Zehra Avcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15337/suhfd.437811 DO - 10.15337/suhfd.437811 T2 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 473 EP - 501 VL - 26 IS - 2 SN - 1306-8075-2548-1177 M3 - doi: 10.15337/suhfd.437811 UR - https://doi.org/10.15337/suhfd.437811 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları %A Zehra Avcı %T Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1306-8075-2548-1177 %V 26 %N 2 %R doi: 10.15337/suhfd.437811 %U 10.15337/suhfd.437811
ISNAD Avcı, Zehra . "Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 / 2 (Eylül 2018): 473-501 . https://doi.org/10.15337/suhfd.437811
AMA Avcı Z. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 26(2): 473-501.
Vancouver Avcı Z. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 26(2): 473-501.
IEEE Z. Avcı , "Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 26, sayı. 2, ss. 473-501, Eyl. 2018, doi:10.15337/suhfd.437811