Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Rights of Passengers in the Contract of Civil Transportation With Airline

Yıl 2018, Cilt: 26 Sayı: 2, 473 - 501, 13.09.2018
https://doi.org/10.15337/suhfd.437811

Öz

As a
result of developing technology and globallism, transportation of passengers
with airline becomes more prefered because it is comfortable and economic.
Especially with airline transportation of civil passengers, there may be some
troubles that makes passengers suffer such as lost of the baggages, delay or
cancel of the flights. It needed to organize some national and international
orders to secure the rights of the airline passengers and to prevent their
rights or to minimize unjust treatments against large companies.In this
study, rights of passengers in the contract of civil transportation with
airline will be examined according to both Turkish Civil Aviation Code and
international aviation rules. 

Kaynakça

  • AKKURT, Sinan Sami, Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Ankara, 2014. (Sorumluluk)AKKURT, Sinan Sami, “Havayolu Taşımacılığında Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Yıl 2013, s. 277-296. (Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu)Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s. 304 vd.ÇELİKTAŞ, İlyas, “AB 261/2004 Tüzüğüne Göre Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Yolcu Hakları”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 99-106.GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat”, Gazi Üniversitesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu Kitabı, Ankara, 2009, s. 381-393.KAYA, Nebi, “AB Hukukunda Hava Taşıma Sözleşmesine İlişkin Son Gelişmeler”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 133-144.KIRMAN, Ahmet, Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 1990.SÖZER, Bülent, Havayolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 2009.ÜLGEN, Hüseyin, Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 1987.ZEYNELOĞLU, Ahmet, Taşıma Hukuku, Ankara, 1993.
  • İNTERNET KAYNAKLARIBOFILL, Gloria, “Passenger Rights Take Off”, International Travel Law Journal, 2003, s. 196-200, https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/itlj2003&id=228, (E.T. 26.06.2018).DEMİRKIRAN, H. Murat, “Varşova/Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu Taşımalarından Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Manevi Tazminat Meselesi”, http://www.demirkiran.av.tr/wp-content/uploads/2013/02/Uluslaras%C4%B1_Yolcu_Tasimalarinda_Hava_Tasiyicisinin_Sorumlulugu.pdf, s.1-17, (E.T. 14.06.2018).DURGUT, Ramazan, “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarının Türk Hukukunda Düzenlenişi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2018/1, s. 191-217, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-1/6.pdf, (E.T. 27.06.2018).GODDARD, Edwin C., “Passenger Tıckets As Contracts”, Michigan Law Review, Volume XXV, No 1, November 1926, s. 1-14, https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mlr25&div=7&start_page=1&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults, (E.T. 26.06.2018).GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Yolcu Hakları”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Akar ÖCAL Armağanı, No. 19, 2016, s. 211-223, http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/70-published.pdf, (E.T. 27.06.2018).ÖZTÜRK, Yaşar, “Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, http://www.gokyuzuhaberci.com/yazi.php?id=325, (E.T. 27.06.2018).SERDAR, İlknur, “Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların Hakları”, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/5-%C4%B0lknur-SERDAR.pdf, s. 2327-2421. (E.T. 19.06.2018). DİĞER KAYNAKLARhttp://www.kazanci.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://www.sinerjimevzuat.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/neb/questions_answers.pdf_reg_2004_261.pdf, (E.T. 14.03.2016).https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0004.02/DOC_1&format=PDF, (E.T. 26.06.2018).https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj/index.html, (E.T. 20.06.2018).https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/kanuntbmmc06002073.pdf, (E.T. 14.06.2018).http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/1088-hava-yoluyla-uluslararasi-tasimaciliga-iliskin-belirli-kurallarin-birlestirilmesine-dair-sozlesme-montreal-sozlesmesi-hakkinda, (E.T. 14.06.2018).

Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları

Yıl 2018, Cilt: 26 Sayı: 2, 473 - 501, 13.09.2018
https://doi.org/10.15337/suhfd.437811

Öz

Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin sonucunda
havayolu ile yolcu taşımacılığı gerek hızlı gerek rahat ve ekonomik olması
nedeniyle yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Özellikle sivil havayolu ile
yolcu taşımacılığında karşılaşılan bagajların zıyaı ve kaybı, uçuşların iptali
veya tehiri, yolcunun uçağa kabul edilmemesi gibi durumlar sonucu yolcular
mağdur olmaktadır. Yolcu haklarının güvenceye alınması ve yolcuların büyük
şirketlere karşı mağduriyetini engellemek yahut en aza indirgemek açısından
yolcu haklarının ulusal ve uluslararası belgeler kapsamında düzenlenmesi
gerekmiştir.Bu çalışmada gerek Türk Sivil Havacılık
Mevzuatı gerekse uluslararası belgeler açısından sivil havayolu ile yolcu
taşıma sözleşmesinde yolcu hakları incelenecektir.

Kaynakça

  • AKKURT, Sinan Sami, Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Ankara, 2014. (Sorumluluk)AKKURT, Sinan Sami, “Havayolu Taşımacılığında Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Yıl 2013, s. 277-296. (Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu)Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s. 304 vd.ÇELİKTAŞ, İlyas, “AB 261/2004 Tüzüğüne Göre Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Yolcu Hakları”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 99-106.GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat”, Gazi Üniversitesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu Kitabı, Ankara, 2009, s. 381-393.KAYA, Nebi, “AB Hukukunda Hava Taşıma Sözleşmesine İlişkin Son Gelişmeler”, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hava Taşıma Hukuku Sempozyumu, İstanbul, 2012, s. 133-144.KIRMAN, Ahmet, Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, 1990.SÖZER, Bülent, Havayolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 2009.ÜLGEN, Hüseyin, Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 1987.ZEYNELOĞLU, Ahmet, Taşıma Hukuku, Ankara, 1993.
  • İNTERNET KAYNAKLARIBOFILL, Gloria, “Passenger Rights Take Off”, International Travel Law Journal, 2003, s. 196-200, https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/itlj2003&id=228, (E.T. 26.06.2018).DEMİRKIRAN, H. Murat, “Varşova/Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu Taşımalarından Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Manevi Tazminat Meselesi”, http://www.demirkiran.av.tr/wp-content/uploads/2013/02/Uluslaras%C4%B1_Yolcu_Tasimalarinda_Hava_Tasiyicisinin_Sorumlulugu.pdf, s.1-17, (E.T. 14.06.2018).DURGUT, Ramazan, “Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarının Türk Hukukunda Düzenlenişi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2018/1, s. 191-217, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-1/6.pdf, (E.T. 27.06.2018).GODDARD, Edwin C., “Passenger Tıckets As Contracts”, Michigan Law Review, Volume XXV, No 1, November 1926, s. 1-14, https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mlr25&div=7&start_page=1&collection=journals&set_as_cursor=26&men_tab=srchresults, (E.T. 26.06.2018).GÖKTEPE, Hülya, “Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu Ve Yolcu Hakları”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Akar ÖCAL Armağanı, No. 19, 2016, s. 211-223, http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/70-published.pdf, (E.T. 27.06.2018).ÖZTÜRK, Yaşar, “Havayolu Taşıyıcısının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, http://www.gokyuzuhaberci.com/yazi.php?id=325, (E.T. 27.06.2018).SERDAR, İlknur, “Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların Hakları”, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/5-%C4%B0lknur-SERDAR.pdf, s. 2327-2421. (E.T. 19.06.2018). DİĞER KAYNAKLARhttp://www.kazanci.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://www.sinerjimevzuat.com.tr/, (E.T. 07.03.2016).http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/neb/questions_answers.pdf_reg_2004_261.pdf, (E.T. 14.03.2016).https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0004.02/DOC_1&format=PDF, (E.T. 26.06.2018).https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj/index.html, (E.T. 20.06.2018).https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/kanuntbmmc06002073.pdf, (E.T. 14.06.2018).http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/1088-hava-yoluyla-uluslararasi-tasimaciliga-iliskin-belirli-kurallarin-birlestirilmesine-dair-sozlesme-montreal-sozlesmesi-hakkinda, (E.T. 14.06.2018).
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm ÖZEL HUKUK
Yazarlar

Zehra Avcı 0000-0002-7134-8579

Yayımlanma Tarihi 13 Eylül 2018
Kabul Tarihi 23 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 26 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Avcı, Z. (2018). Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26(2), 473-501. https://doi.org/10.15337/suhfd.437811
AMA Avcı Z. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Eylül 2018;26(2):473-501. doi:10.15337/suhfd.437811
Chicago Avcı, Zehra. “Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları”. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26, sy. 2 (Eylül 2018): 473-501. https://doi.org/10.15337/suhfd.437811.
EndNote Avcı Z (01 Eylül 2018) Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 2 473–501.
IEEE Z. Avcı, “Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 2, ss. 473–501, 2018, doi: 10.15337/suhfd.437811.
ISNAD Avcı, Zehra. “Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları”. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26/2 (Eylül 2018), 473-501. https://doi.org/10.15337/suhfd.437811.
JAMA Avcı Z. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018;26:473–501.
MLA Avcı, Zehra. “Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları”. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 2, 2018, ss. 473-01, doi:10.15337/suhfd.437811.
Vancouver Avcı Z. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018;26(2):473-501.